Ana sayfa 9. Sınıf 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları Meb Yayınları

2
9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları
9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları yazımızda Kadim Dünyada İnsan ünitesine ait Sıra Sizde, Araştıralım, Cevaplayalım, Tartışalım, Hazırlanalım sorularını ve cevaplarını bulacaksınız.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları – Kadim Dünyada İnsan

Sayfa İçeriği

Sayfa 43 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • İlk insanlara ait izler nerelerde görülebilir?

Cevap: İlk insanlara ait izler iklimin uygun olduğu yerlerde, avcılık ve toplayıcılığa müsait topraklarda ve korunmak için mağaralarda görülebilir.

Sayfa 44 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 

 • Tarımın başlamasıyla insan hayatında ne gibi değişiklikler yaşanmıştır?

Cevap: Avcılık ve toplayıcılıktan üretime geçilmiştir. Tarımla birlikte yerleşik hayat ve şehirleşme başlamıştır.

Sayfa 45 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Kazılarda elde edilen bu buluntular insanlık tarihine ne gibi katkılar sağlamıştır?

Cevap: Dokumacılıkta, Ahşap işçiliğinde, hayvancılık ve tarımda insanlığa katkı sağlamışlardır.

Sayfa 46 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Yazıdan önceki dönemde toplumlara ait yaratılış ile ilgili mit ve efsaneler nelerdir? Slayt hazırlayarak sınıfta sununuz.

Cevap: Yaratılış ile ilgili mit ve efsaneler Slayt İNDİR

Not: 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Ünite 2 ile ilgili slayt ve sunuları paylaşmaya devam edeceğiz.

Sayfa 47 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Ateşin kontrol altına alınması, insan hayatında ne gibi değişikliklere neden olmuştur? Bir metin hazırlayarak sınıfta okuyunuz.

Cevap: Ateşin kullanılması insan hayatını tamamen değiştirdi. İlk başta karanlıkta ışık ve her zaman için de ısı verdi. Bu da yapılan işlerin geceye ve kış mevsimine uzamasını olanaklı kıldı; insanın daha soğuk bölgelere yayılması anlamına geliyordu.

Ateşin bulunuşuyla insanlar vahşi hayvanlardan korunmayı hatta ateşle avlarını korkutarak avlanmayı da öğrendi.

Sonraları ateş yiyeceklerin pişirilmesini de sağladı. Bu, göründüğünden daha önemlidir. Et ateş üzerinde pişirildiğinde; daha yumuşak ve lezzetlidir. Pişirme, ayrıca parazitleri ve bakterileri öldürür, böylece eti yemek daha güvenli bir hale gelir. Ateş başka türlü yenilemeyen bitkisel besinlerin kolaylıkla yenilmesini de sağlamıştır.

Etin pişirilmeye başlanması proteini ve dolayısıyla enerji ve kilo almayı da artırıyor. Bu sayede ilk insanlar daha da gelişip, büyüyebiliyorlardı.

Son olarak ateş, metallerin eritilmesi de olanaklı kıldı. Kısaca ateş, insanın ilk çağına yüksek teknoloji kazandırdı.

Sayfa 48 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Türkiye’den “UNESCO Dünya Mirası” listesine giren tarihi, arkeolojik ve coğrafi başka yerler var mıdır? Elde ettiğiniz görselleri sınıf panosunda paylaşınız.

Cevap:

 • İstanbul [1985]
 • Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) [1985]
 • Hattuşa (Boğazköy) – Hitit Başkenti (Çorum) [1986]
 • Nemrut Dağı (Adıyaman – Kahta) [1987]
 • Xanthos-Letoon (Antalya – Muğla) [1988]
 • Safranbolu Şehri (Karabük) [1994]
 • Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998]
 • Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]
 • Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012]
 • Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) [2014]
 • Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) [2014]
 • Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri  [2015]
 • Efes (İzmir) [2015]
 • Ani Arkeolojik Alanı (Kars) [2016]
 • Afrodisias (Aydın) [2017]

 

Sayfa 49 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Bulunduğunuz bölgede veya bölgenizin yakınlarında yazıdan önceki döneme ait önemli yerleşim yerlerinin adlarını aşağıya yazınız.

Cevap: Bulunduğunuz bölgedeki eski yerleşim yerlerini yazınız.

Sayfa 51- 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Günümüzde kabile anlayışına sahip topluluklar hangi bölgelerde yaşamaktadır? Sonuçları sınıfta paylaşınız.

Cevap: Afrika Kıtasında kabile hayatı yaşayan topluluklar bulunmaktadır.

Sayfa 52 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • İlk Çağ’da Akdeniz’de Fenikeliler dışında kolonicilikte gelişen medeniyetler hangileridir?

Cevap: İyonyalılar, Yunanlılar ve Asurlular

Sayfa 53 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Türk tarihinde kurulan Büyük Selçuklu ve Osmanlı devletleri kuşatıcı mıdır?

Cevap: Büyük Selçuklu ve Osmanlı Devletleri ele geçirdikleri topraklarla kültürel etkileşimde bulunmuş hem etkilenmiş hem de etkilemiş, insanlarından faydalanmış, o bölgelerin zenginliklerini yağmalamaya çalışmamışlardır. Bunun için Büyük Selçuklu ve Osmanlı Devleti kuşatıcıdır.

Sayfa 54 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Teokratik yönetim nedir?

Cevap: Dine dayalı yönetim şekline teokratik yönetim denir. Yönetim anlayışlarında krallar güçlerini dinden almaktadır. Yani güçlerinin meşruiyet kaynağı tanrısaldır.

Sayfa 55 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Günümüzde var olan yönetim şekilleri nelerdir?

Cevap: Cumhuriyet, Parlamenter monarşi, Teokrasi, Askeri Diktatörlük, Başkanlık,

 

 • Asurluların geniş bir alana hükmedebilmesinin sebepleri nelerdir? Bir metin yazarak sınıfta okuyunuz.

Cevap: Asurlular küçük bir şehir devleti iken kurmuş oldukları güçlü ordularla geniş bir egemenlik sahası kazanmış ve büyük bir imparatorluk halini almıştır. Bu süreçte Asur ordusu, asker temini, ordu düzeni, strateji, haberleşme ve savaş araç gereçlerinde sürekli gelişmeler göstererek çağının en büyük ve en güçlü ordusu olmayı başarmıştır.

Sayfa 57 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

İlk Çağ’da Anadolu’da yaşayan Hitit, Frig, Lidya ve Urartu medeniyetlerinin merkezlerini yazınız.

Cevap:

Hititler: Hattuşaştır. (Çorum-Boğazköy)

Frigler: Gordion’dur. (Ankara-Polatlı)

Lidyalılar: Sard

Urartular: Tuşpa (Van)

Sayfa 58 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • İlk Çağ’da yaşayan Türk toplumlarında sosyal sınıf ayrımı var mıdır? Sonuçları sınıfta paylaşınız.

Cevap: İlk Çağ’da yaşayan Türk toplumlarında sosyal sınıf ayrımı yoktur. Çünkü konar göçer toplumlarda sınıf ayrımları oluşmaz.

Sayfa 61 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Türk töresinde hırsızlık, cinayet ve ordudan kaçma suçlarının cezası nedir? Bir metin hazırlayarak sınıfta okuyunuz.

Cevap: 

Urkagina Kanunları: Sosyal reformlara dayanmaktadır.
Hammurabi Kanunları: Ticaret, mülkiyet, aile ve ceza hukukuna dayanmaktadır.
Türk Töresi: Sosyal hayata dayanmaktadır.
On Emir: İlahi emirlere dayanmaktadır.

Sayfa 64 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Geçmişten günümüze insanın günlük yaşamını kolaylaştıran gelişmelere örnek veriniz.

Cevap:  Ateş, tekerlek, pusula, yazı, alfabe, telefon, matbaa, mürekkep, İnternet

Sayfa 65 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Yukarıdaki metinden yola çıkarak konar-göçer ile yerleşik toplumların karşılıklı ilişkileri hakkında başka neler söylenebilir?

Cevap: Konar-göçer ile yerleşik tarih boyunca hep ilişkide bulunmuşladır. Bu durum çatışmaları da kaçınılmaz kılmıştır.  Konar-göçer yaşan toplumlar ihtiyaçlarını bazen yerleşik toplumlardan karşılamışlardır. Bu, bazı yerleşik toplumlara baskınlar, savaşlar ve yağmalar şeklinde tezahür ederken yakın komşularıyla ticari ilişkiler kurmuşlardır.

Sayfa 67 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • İlk Çağ’da meydana gelen göçlerin ekonomik, siyasi, demografik, dini ve coğrafi nedenleri nelerdir? Günümüzde de benzer nedenlerle oluşan göçlere örnekler veriniz.

Cevap:

Coğrafi Nedenler: iklim değişiklikleri, doğal afetler, hayvan hastalıkları

Siyasi Nedenler: Devletler ya da kabileler arasında savaşlar, baskılar

Dini Nedenler: Dini baskılar ya da dini savaşlar

Ekonomik Nedenler: Daha iyi ekonomik imkanlara ulaşmak, bulunduğu yerdeki ekonomik ve ticari ilişkilerin bozulması

Demografik Nedenler: Aşırı nüfus artışı

Günümüzde: Suriye ve Irak’tan gelen göçler, Arakan Müslümanlarının zorunlu göçü

Sayfa 70 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

Günümüzde, Büyük İskender’in hakim olduğu coğrafyada hangi devletler yaşamaktadır?

Cevap: Türkiye, İran, Irak, Mısır, Yunanistan, Bulgaristan, Afganistan, Pakistan, Suriye

Sayfa 73 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Gücün meşruiyet kaynağı bakımından Büyük İskender, Roma, Çin, Sasani ve Moğol imparatorluklarının benzerlik ve farklılıkları nelerdir?

Cevap: Genellikle gücün meşruiyet kaynağı olarak tanrı görülmektedir. Merkezi otoriteleri ve orduları çok güçlüdür. Bazılarında danışma meclisleri var iken bazılarında senatolar vardır.

Sayfa 76 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Büyük İskender, Roma ve Sasani devletlerinin geniş coğrafyada yüzyıllar boyunca hükmetmelerindeki etkenler nelerdir?

Cevap:

 • Güçlü ordulara sahip olmaları
 • Etkili ve güçlü kanunlara sahip olmaları
 • Yönetim merkezlerinin güçlü olması
 • Vergi ve ekonomik güçlerinin iyi olması

Sayfa 79 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Cengiz Yasası’nın belirlenmesinde Moğol kültürünün etkileri nelerdir? Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Konar-göçer toplumların yapısından etkilenerek Cengiz Yasaları belirlenmiştir.

 • Justinianus Kanunları ve Cengiz Yasası’ndaki aile ve ceza hukukuna ilişkin kuralların farklılıklarını yazınız.

Cevap: Justinianus Kanunları ve Cengiz Yasalarının ceza ve aile hukuklarına bakıldığında Cengiz Yasaları daha sert iken  Justinianus Kanunları daha çok maddi cezalara dayanmaktadır.

Sayfa 80 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 

 • Medeniyetler, askerî teşkilatlanmaya niçin ihtiyaç duymuştur?

Cevap: İstilacı milletlere karşı savunma, yeni yerler alarak torak ve vergi gelirlerini artırmak, devletin iç güvenliğini sağlamak, devletler, varlıklarını devam ettirebilmek, savaşlarda başarılı olabilmek, huzuru ve düzeni sağlayabilmek

Sayfa 82 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • İlk Çağ’da orduları birbirinden farklı kılan özellikler nelerdir?

Cevap: Savaş stratejileri, yol ve haberleşme ağı, savaş meydanındaki hareket yeteneği, saldırı ve savunma gücü

Sayfa 83 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Yerleşik ve konar-göçer toplumlar arasındaki ilişkileri belirleyen unsurlar nelerdir?

Cevap: Ordu, ticaret

Sayfa 84 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Tarım ekonomisinde İlk Çağ’da hangi emek türleri istihdam edilmiştir?

Cevap: Köleler ve köylüler

Sayfa 85 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • İlk Çağ medeniyetleri tarımsal üretimi artırmak için ne gibi faaliyetlerde bulunmuştur? Bir metin hazırlayarak sınıfta okuyunuz.

Cevap: Kuraklığa karşı sulama kanalları ve depolar yaptılar. Tarımı ve üretimi artırmak için kanunlar çıkarıldı.

Sayfa 86 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Orta Çağ Avrupası’nda feodalite egemenken Osmanlı Devleti’nde nasıl bir toprak sistemi uygulanmıştır? Bir slayt hazırlayarak sınıfta sunum yapınız.

Cevap: Osmanlı Devleti’nde toprak sistemi slayt İNDİR

Not: 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Ünite 2 ile ilgili slayt ve sunuları paylaşmaya devam edeceğiz.

Sayfa 87 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Kast sisteminin Hindistan’ın siyasi birliğine etkisini yazınız?

Cevap: Kast sistemi insanlar arasındaki ekonomik ve toplumsal eşitsizliğe neden olduğu gibi Hindistan’da siyasi birliğin oluşması ve güçlü bir devlet haline gelmesini de engellemiştir.

Sayfa 90 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • İlk ve Orta çağlarda kullanılan bu ticari mekanları günümüzdeki hangi mekanlara benzetebiliriz?

Cevap: Ticaret merkezleri

Sayfa 91 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 

 • İpek Yolu’nun geçtiği bölgelere hakim olan Türk devletlerini yazınız?

Cevap: İslamiyet öncesinde bölgeye egemen Türk devletleri; Hunlar, Avarlar ve Kök Türkler’dir.

Sayfa 92 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Tarihi ticaret yolları yeniden canlandırılabilir mi?

Cevaplar: Canlandırılabilir. Bu doğrultuda Türkiye ile Çin arasında Modern İpek Yolu Projesi yürütülmektedir.

Sayfa 94 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • Yazının ve yazı araçlarının gelişimine hangi milletler katkı sağlamıştır?

Cevap: Sümerler, Akad, Babil, Asur, Hitit ve Urartu Mısırlılar, Fenike, Çin

Sayfa 97 – 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

 • İlk Çağ medeniyetlerinin bilimsel gelişmelere sağladığı katkılara sizler de örnek veriniz.

Cevap: Sümerlerde tekerleği, çivi yazısını, ay takvimini buldular. Ayrıca matematik ve astronomide gelişmişlerdir. İyonyalılarda tıpta Hipokrat, tarihte Heredot, felsefe’de Diyojen, matematikte Pisagor, Tales bilime önemli katkı sağlamışlardır. Mısır medeniyetinde tıp, eczacılık, kimya, matematik, geometri, takvim, hiyeroglif (resim yazısı) gelişmiştir.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları yazımıza yorumlarınızı, istek ve görüşlerinizi ekleyebilirsiniz. 9. Sınıf Tarih  Ders Kitabı Cevapları yazımızda tüm ünite cevapları linkini bulabilirsiniz.

2 YORUMLAR

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here