Ana sayfa 9. Sınıf 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite MEB Yayınları 2017 2018

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite MEB Yayınları 2017 2018

8
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite yazımızla karşınızdayız. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında 9. sınıflarda okutulan MEB Yayınları’na ait Ortaöğretim Kimya 9 Ders Kitabı 1. Ünitesi Kimya Bilimi Ünitesinde Neler Öğrendik, Üniteye Başlarken, Üniteyi Bitirirken  ve Araştıralım ders kitabında geçen alıştırmaların ve araştırmaların cevaplarını bulacaksınız.

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite  yazımızda Kimya 9 Meb Yayınları Ders Kitabı 1. Ünitesi cevapları sayfa numarası ve linki ile birlikte verilmiştir.

Umarım  9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite yazımız sizler için faydalı olur.

Lütfen yazımızda gördüğünüz hatalar varsa yorumlar kısmında belirtiniz. Şimdi yazımıza geçelim.

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite 

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

ÜNİTEYE BAŞLARKEN

1.Kimya biliminin ilgi (uğraş) alanları neler olabilir?

Cevap: Kimya biliminin başlıca yedi disiplinden oluşur. Başlıklar halinde sıralayacak olursak:

Analitik Kimya: Kan, idrar, su, toprak, hava gibi madde örneklerinin yapısında bulunan kimyasal maddelerin tür ve miktarlarının saptanması analitik kimyanın ilgi alanıdır.

Biyokimya: Kan, doku, idrar gibi örneklerin yapısının, ilaçların vücuttaki etki mekanizmalarının incelenmesi gibi konular biyokimyanın ilgi alanına girer.

Fizikokimya: Piller fizikokimyanın ilgi alanıdır

Polimer Kimyası: naylon, plastik, teflon, orlon, kauçuk

Anorganik Kimya: Mineraller

Organik Kimya: Petrol ve petrol ürünleri, boyalar, ilaçlar, plastikler, patlayıcıların eldesi, tepkimeleri ve özelliklerinin incelenmesi organik kimyanın ilgi alanına girer.

Endüstriyel Kimya: Endüstride kullanılan organik ve anorganik maddelerin üretimi endüstriyel kimyanın ilgi alanıdır.

2. Simyacıların yaptığı çalışmalar kimya biliminin gelişimine nasıl bir katkı sağlamış olabilir?

Cevap: Simyacılar farklı metalleri altına çevirme ve ölümsüzlük iksiri bulmanın peşine düşmüşlerdir. Bunun için birçok deney ve araştırma yapmışlardır. Bu araştırmaları sonucu altın bulamasalar da yapmış oldukları çalışmalar sonucu kimya bilimine dair birçok yeni bilgi ve bulgu ortaya koymuşlardır. Bu bulgular daha sonraki araştırmacılara yardımcı olmuş birçok element ve farklı bileşenler hakkında buluşlar yapılmıştır.

3. Günlük hayatımızda kullandığımız maddelerin birbirinden farklı olmasının nedeni ne olabilir?

Cevap: Aslında birçok maddenin yapısında aynı elementler bulunur. Ama bu elementler bileşik oluştururken kendi özelliklerini kaybedip yeni maddeler oluştururlar.

4. Element kavramı hakkında ne biliyorsunuz? Hatırladığınız elementlerin sembollerini yazınız.

CevapTek cins atomdan meydana gelen saf maddelerdir. Kimyasal metotlarla daha basit parçacıklara ayrılamazlar. Saf oldukları için ayırt edici özellikleri vardır. (Belli kaynama noktası, donma noktası, yoğunluğu, iletkenliği vs..) Sembollerle gösterilirler. Üç çeşit element vardır. Metal, ametal, soygaz.

Hatırladığım element isimleri şöyledir:

Periyodik tablodaki ilk 20 element;

Hidrojen; H, Helyum: He, Lityum; Li, Berilyum: Be, Bor: B, Azot: N, Oksijen: O, Flor: F, Neon: Ne, Sodyum: Na, Magnezyum: Mg, Alüminyum: Al, Silisyum: Si, Fosfor: P, Kükürt: S, Klor: Cl, Argon: Ar, Potasyum: K, Kalsiyum: Ca

5. Bileşik kavramı hakkında ne biliyorsunuz? Hatırladığınız bileşiklerin sembollerini yazınız.

Cevap: İki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere verilen isimdir. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküldür. Kimyasal olarak daha basit maddelere ayrılabilirler. Elementlerin özelliklerini kaybetmesi sonucu oluşur. Saf Madde oldukları için ayırt edici özellikleri vardır. (Belli kaynama noktası, donma noktası, yoğunluğu, iletkenliği vs..)

H2O (Su)

H2SO4 (Sülfirik Asit)

CO2 (Karbon di oksit)

NH3 (Amonyak)

SO2 (Kükürt di oksit)

HCl (Hidroklorik Asit)

Na Cl (Yemek Tuzu)

6. Kimya bilimi ile ilgili meslekler ve çalışma alanları neler olabilir?

Cevap: Kimya bölümü ile ilgili önemli meslekleri şöyle sıralamak mümkündür:

Eczacılık: Eczacılık ilaçların üretimi, geliştirilmesi, dağıtımı ve insan vücudundaki etkileşimlerini inceler.

Kimya Mühendisliği: Kimya mühendisi, farklı sanayi dallarında kimyasal maddenin en ekonomik biçimde üretilmesi, geliştirilmesi, tesislerin tasarlanması, kurulması ve işletilmesi alanlarında çalışan kişidir.

Kimyagerlik: Maddenin atom ve molekül yapısı, kimyasal özelliği, farklı maddelerle etkileşimi, yeni maddelerin oluşumu, yeni kullanım olanaklarının bulunması ve bu maddelerin kimyasal analizi konusunda laboratuvar yapan kişidir.

Kimya Öğretmeni: kimya ile ilgili eğitim veren kişidir.

Metalürji Mühendisi: Bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi, bunların çeşitli sanayi dallarında teknik ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi metalürji mühendisliğinin alanına girer. Metalürji mühendisi bu alanda çalışan kişidir.

7. Aşağıda verilen laboratuvar güvenlik sembollerinin adlarını boşluklara yazınız.

Cevap:

1.sembol: Yanıcı Madde

2.sembol: Aşındırıcı madde

3.sembol:  Yakıcı Madde

4.sembol: Zehirli Madde

8. Kimya laboratuvarında kullanılan malzemeler neler olabilir?

Cevap:

Deney Tüpü

Beherglas

Erlen (Erlen Mayer)

Dereceli Silindir

Huni

Büret

Eşit Kollu Terazi

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

1. Simyacıların sınama yanılma yoluyla bulduğu maddelerin neler olduğunu ve bu maddeleri hangi amaçla kullandıklarını araştırarak poster hazırlayınız.

Cevap: Simyacılar uğraşları sonucunda kimyada da kullanılan fırınlar, damıtma düzenekleri, su banyosu, kroze, el kantarı, su terazisi, imbik gibi araç gereçleri geliştirmişlerdir.

Ayrıca damıtma, süzme, kristallendirme, mayalama, özütleme, çözme gibi laboratuvar tekniklerini kullanmışlardır. Simyacıların keşfettikleri maddelerden bazıları mürekkep, cam, barut, seramik, alaşım, esans olarak bilinen kimyasallar, altın, gümüş, cıva elementleri, nitrik asit (kezzap), sülfürik asit (zaç yağı) gibi bileşiklerdir.

2. Kimya bilimine katkı sağlayan bilim insanlarının yaptığı çalışmaları poster hâline getirerek okulunuzun duvarlarında paylaşınız.

Cevap: Bu projede ünlü kimyagerlerin fotolarını kullanmalı ve oluşturduğunuz posteri okulunuzun duvarında sergilemelisiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

NELER KAZANDIK?

1.Eski çağlarda insanların sınama yanılma yoluyla elde ettiği maddelere üç örnek veriniz.

Cevap: Cam, Seramik, Asit.

2. Bilime katkı sağlayan uygarlıkların adlarını yazınız.

Cevap: Kimyanın simyadan yola çıkarak bir bilim olma sürecinde Mezopotamya, Çin, Hint, Mısır, Yunan, Orta Asya ve İslam uygarlıklarının önemli katkıları olmuştur. Mısırlılar, Sümerler, Asurlular, Fenikeliler, Yunanlılar, Urartular, Aztekler…

 3. Kimya bilimine katkı sağlayan üç bilim insanını ve sağladıkları katkılardan birer tanesini yazınız.

Cevap:

Robert Boyle

Fransız bilim insanı Robert Boyle’un (Robert Boyl) kimya ve fizik alanında birçok eseri bulunmaktadır. Bu eserlerinin en ünlüsü Kuşkucu Kimyager adlı kitabıdır. Boyle; havanın fiziksel özellikleri ile ilgilenmiş, havanın sıkıştılabilir bir nesne olduğunu ve yanma olayındaki rolünü belirtmiştir.

Boyle ve Hooke, vakum pompası geliştirmiş bu vakum pompasını kullanarak bir gazın hacmi ve basıncı arasındaki ilişkinin belirlenmesine katkıda bulunmuştur. Bu ilişki Boyle Yasası olarak bilinir.

Antoine Lavoisier:

Kütlenin Korunumu Kanununu bulmuştur. Lavoisier, oksijenin havada bulunan ve yanmaya neden olan bir gaz olduğunu ve yanan madde ile birleşerek oksitleri oluşturduğunu bulmuştur.

Amedeo Avagadro: İtalyan kimyager ve bilim adamıdır. Gazların hacimlerini molleri ile ilişkilendirmiş ve bunu ” Aynı basınç ve sıcaklıkta eşit hacimdeki gazlar eşit sayıda molekül içerir.” şeklinde Avagadro Yasasını ortaya koymuştur. Bunun dışında Avagadro sayısını bulmuştur.

4. Simya döneminden günümüze aktarılan yöntem ve tekniklerden beş tanesini yazınız.

CevapDamıtma, süzme, kristallendirme, mayalama, özütleme, çözme gibi laboratuvar tekniklerini kullanmışlardır.

 5. Democritus’a göre

I. Her maddenin bölünmeyen yapı taşları vardır. (Doğru)
II. Her şey atomlardan ve boşluktan oluşmuştur. (Doğru)
III. Maddelerin farklı oluşunun nedeni, atomların sayı ve dizilişlerinin farklılığı olabilir. (Doğru)
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Cevap: E

6. Aşağıdakilerden hangisi simyacı değildir?
A) Aristo
B) G.N. Lewis
C) Ebû Bekir er-Râzî
D) Cabir bin Hayyan
E) Empedokles

Cevap:  B

7. Aşağıdakilerden hangisi eski çağlarda insanların sınama yanılma yoluyla buldukları maddelerden değildir?
A) Bakır B) Kükürt C) Demir D) Kalay E) Uranyum

Cevap: E

8. Aşağıda verilen simyacılar ile yaptıkları çalışmaları eşleştiriniz. 
I. R. Boyle (  c  )                         a) imbik
II. Cabir Bin Hayyan ( a )             b) kroze
III. Ebû Bekir er-Râzî ( b )            c) element tanımı
IV. A. Lavoisier ( d )                     d) kütlenin korunumu

9. Aşağıda verilen ifadeleri okuyarak doğru ise Dˮ, yanlış ise Yˮ harfini işaretleyiniz. Yanlış olarak işaretlediğiniz ifadelerin karşısına doğrusunu yazınız.

 Aristo’ya göre madde; ateş, toprak, su, hava olmak üzere dört ana elementten oluşur. (Doğru)

Simya döneminde zaç yağı, kezzap gibi asitlerin nasıl elde edilebileceği bulunmuştur. (Doğru)

İmbik, kroze gibi deney araç gereçleri kimya döneminde bulunmuştur. (Yanlış. Simya döneminde Ebû Bekir er-Râzî krozeyi, Cabir Bin Hayyan  imbiki bulmuştur.)

Empedokles’e göre kimyasal reaksiyonlar sonucunda elementler başka elementlere dönüşebilir. (Yanlış. Bu fikri Rabırt Boyle ortaya atmıştır.)

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

NELER KAZANDIK?

Aşağıdaki paragrafı okuyunuz ve ilgili soruları cevaplayınız.

Zeynep Hanım’ın iş yerinde yaptığı bazı çalışmalar şu şekildedir:
Maden ocağından çıkarılan cevherlerde bulunan element ve bileşiklerin oranlarını tespit eder.
Cevherleri kimyasal işlemlerden geçirerek endüstriyel olarak kullanılabilir hâle getirir.
Elde edilen ürünün uygun olup olmadığını belirlemek için çeşitli analizler yapar.

1.Zeynep Hanım çalışma hayatında kimya biliminin alt disiplinlerinden hangilerinden yararlanmaktadır?

Cevap: Analitik Kimya, Endüstriyel Kimya

2. Zeynep Hanım’ın çalıştığı alt disiplinler dışındaki kimya alt disiplinlerini yazınız.

Cevap:Biyokimya, Fizikokimya, Polimer Kimyası, Anorganik Kimya, Organik Kimya.

3. Kimya biliminin başlıca uğraş alanlarına üç örnek veriniz.

Cevap: İlaç, Petrokimya, Gübre. 

4. Kışın giydiğimiz ayakkabının tabanındaki kauçuk maddesinin eldesi ve üretimi kimyanın hangi disiplinini ilgilendirir?

Cevap: Polimer Kimyası, Organik Kimya…

5. Aşağıda verilen kimya alt disiplini ile uğraş alanını doğru bir biçimde eşleştiriniz.

Cevap:

Kimya alt disiplini Uğraş alanı
I. Analitik kimya

II. Biyokimya

III. Polimer kimyası

(III ) a) Çok sayıda birimin birbirine eklenmesiyle oluşan büyük molekülleri sentezlemek
( II) b) Canlı organizmaların yapısı ve bu yapıda meydana gelen tepkimeleri incelemek
(I ) c) Kimyasal bileşikleri tanımak ve miktarlarını belirlemek

6. Analitik kimya;
I. Tıpta kan, idrar analizinde,
II. Suyun içindeki Ca2+ iyon miktarının analizinde,
III. Madencilikte ve tarımda toprak analizinde,
Yukarıda verilen çalışmaların hangisinde ya da hangilerinde kullanılır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

Cevap: E

7. Kimyanın alt disiplinlerinden olan fizikokimya, kimyasal tepkimelere etki eden
I. sıcaklık,
II. basınç,
III. derişim
faktörlerinden hangisi ya da hangilerini inceler?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

Cevap: E

8. Aşağıda verilenlerden hangileri kimyacıların uğraş alanlarındandır?
I. Su, toprak ve havanın analitik yöntemlerle analizi ve içerdikleri zararlı kimyasal maddelerin tespiti
II. Ahşap yüzeyini dış etkilerden ve zararlı haşerelerden korumak için çeşitli kimyasalların geliştirilmesi
III. Tekstil alanında kullanılabilecek boyar maddelerin üretilmesi ve geliştirilmesi
IV. Canlılarda hastalıkların tanısı, önlenmesi ve tedavisi amacıyla kullanılan, vücut işlevlerini koruyan, değiştiren ya da düzelten kimyasal maddelerin üretilmesi
A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) III ve IV E) I, II, III ve IV

Cevap: E 

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı

NELER KAZANDIK?

1.Günlük hayatta sıkça kullandığımız elementlerin beş tanesinin adlarını ve sembollerini tabloya yazınız.

Cevap:

Demir         : Fe                Altın         : Au

Alüminyum  : Al             Gümüş         : Ag

Oksijen       : O               Karbon        : C

2. Aşağıdaki tablodaki bileşik formüllerinin sistematik ve yaygın adlarını karşılarına yazınız.

Cevap:

Sistematik Adı Yaygın Adı
HCl Hidrojen Klorür Tuz Ruhu
H2SO4 Hidrojen Sülfür Zaç Yağı
CH3COOH Asetik Asit Sirke
CaCO3 Kalsiyum Karbonat Kireç Taşı
NaOH Sodyum Hidroksit Sud Kostik
CaO Kalsiyum Oksit Sönmemiş Kireç

3. Aşağıda verilen tablodaki ifadeleri okuyarak ifadeler doğru ise ʻDʼ, yanlış ise ʻYˮ harfinin yanındaki parantezi işaretleyiniz. Yanlış olarak işaretlediğiniz ifadelerin karşısına doğrusunu yazınız.

Cevap: Aynı proton sayısına sahip atomlar topluluğuna element denir. (Doğru)

Bazı elementler doğada diatomik olarak bulunur. (Doğru)

Bileşikler tek tür atomdan oluşur. (Yanlış. En az iki cins atomdan oluşur.)
Bileşikler kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini gösterir. (Yanlış. Bileşikler oluşurken elementler özelliklerini kaybederek yeni bir madde oluşturur.)

4. Aşağıda verilen bileşikler ile formüllerini eşleştiriniz.

Cevap: I. Su, II. Nitrik asit (kezzap), III. Sodyum bikarbonat (yemek sodası) IV. Amonyak V. Potasyum hidroksit (potas kostik)

( V) a) KOH

( IV) b) NH3

(I ) c) H2O

(II ) d) HNO3

( III) e) NaHCO3

5. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin yaygın adı yanlıştır?
A) NH3 Amonyak
B) CH3COOH Asetik asit
C) CaCO3 Kireç taşı
D) NaOH Sud kostik
E) H2SO4 Kezzap, Zaç Yağı olacak.

Cevap: E

6. Aşağıdakilerden hangisi magnezyum elementinin sembolüdür?
A) Mo B) Mt C) Mc D) Mn E) Mg

Cevap: E

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Sodyum elementinin sembolü Na’dır.
II. Kalay elementinin sembolü Sn’dir.
III. Krom elementinin sembolü Kr’dir. Yanlış. Cr
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

Cevap: D

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

ARAŞTIRALIM

Günlük yaşantınızda en çok kullandığınız doğal kimyasal maddenin insan sağlığına ve çevreye olumlu ve olumsuz etkilerini araştırarak, sınıf ortamında paylaşınız.

Cevap: Günlük yaşamda en çok kullandığımız doğal kimyasal bence sudur. Suyun insan sağlığına olumlu etkisi Vücut sıcaklığının düzenlenmesi, derinin nemlenmesi, toksinlerin atılması, böbreklerin çalışmasında, vitamin, mineral ve oksijenin vücutta taşınması ve çözünmesinde önemlidir.

Çevreye olumlu etkisi Yeryüzündeki ısı ve nem dengesi, temiz ve içilebilir suyun sağlanması, biyolojik hayatın devamı, sağlıklı ve temiz yaşam, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal üretim ve gıda güvenliği için gerekli olan temel kaynaktır. Ayrıca toprağın içinde dolaşarak atık maddeleri uzaklaştırır, besin maddeleri ve organik maddelerin taşınmasını, çözünmesini ve yenilenmesini sağlar.

Zaraları: Çok fazla su içmenin zararlı olduğunu anlatan Aktaş, “Böbreklerin belirli bir oranda su atma kapasitesi vardır. Fazla su tüketildiğinde böbreklerin bunu vücuttan atması zorlaşır. Bu durumda fazla su kanda birikerek elektrolit dengesizliğine, sodyum kaybına, halsizliğe, bulantıya ve koma haline sebep olabilir. Yeteri kadar su içilmediği takdirde insan yaşamı tehlikeye girebilir. Eğer idrar rengi koyulaşmışsa, cilt pul pul dökülüyorsa, yemek yenilmesine rağmen sürekli açlık hissi varsa, yorgunluk ile artan eklem ve kas ağrıları vücudun su ihtiyacı olduğunu gösterir. Yüzde 1’lik su kaybında hipotalamusta susama merkezi uyarılır. Yüzde 3’lük su kaybında kan hacmi ve fiziksel performans azalır. Yüzde 5’lik su kaybında birey konsantre olamaz. Yüzde 8’lik su kaybında baş dönmesi, aşırı yorgunluk, soluma güçlüğü oluşur. Yüzde 10’luk su kaybında kas spazmı, aşırı yorgunluk, dolaşım – böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkar. Yüzde 20’lik su kaybı yaşamı tehdit edebilir” şeklinde konuştu.

Çevre için; Sel ve toprak aşirı sulandığında toprağın verimini düşürür.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

NELER KAZANDIK?

1. Güvenlik uyarı işaretlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi nedir? Açıklayınız.

Cevap: Kimyasal maddeler; endüstride, iş yerlerinde, benzer birçok alanda yaygın olarak kullanılır. Bu maddeler toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen olabilir. Ayrıca DNA yapısını bozarak mutasyona yol açabilir. Mesleki hastalıklara yol açabilir. Örneğin asbest liflerinin (doğal olarak bulunan lifli yapılı silikatlar) uzun süre kullanımı çalışanlarda kanser oluşumuna neden olabilir. Ayrıca zararlı kimyasallarla çalışılan yerlerde, gaz ve tozların uzun süre solunması, akciğer ve solunum hastalıklarına da neden olur. İş yerlerinde güvenlik açısından riskli olan ve yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, oksitleyici (oksidan) özellikteki zararlı kimyasallar suyla veya birbirleriyle reaksiyona girebileceğinden iş kazalarına neden olabilir.

Dünyada iş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı ölüm nedenleri incelendiğinde mesleki kanserler, kalp damar hastalıklarının ilk sıralarda yer aldığı görülür. İş sağlığı ve güvenliğine dikkat edilerek, çalışma koşulları buna göre düzenlendiğinde meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenebileceği bir gerçektir. İş yerlerinde, sağlık ve güvenliğimiz için temel uyarı işaretlerinin anlamı ve kimyasal maddelere karşı alınması gereken tedbirler bilinmeli ve buna uygun davranılmalıdır

2. Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen olabilir. Ayrıca DNA yapısını bozarak mutasyona yol açabilir. Mesleki hastalıklara yol açabilir. Örneğin asbest liflerinin (doğal olarak bulunan lifli yapılı silikatlar) uzun süre kullanımı çalışanlarda kanser oluşumuna neden olabilir. Ayrıca zararlı kimyasallarla çalışılan yerlerde, gaz ve tozların uzun süre solunması, akciğer ve solunum hastalıklarına da neden olur. İş yerlerinde güvenlik açısından riskli olan ve yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, oksitleyici (oksidan) özellikteki zararlı kimyasallar suyla veya birbirleriyle reaksiyona girebileceğinden iş kazalarına neden olabilir.

3. Doğal kimyasallara örnekler veriniz.

CevapSodyum, Civa, Su, Demir, Potasyum, Kurşun vs…

4. Zeytinyağı-su gibi heterojen sıvı karışımlarını bileşenlerine ayırmak için kullanılan laboratuvar malzemesinin adı nedir?

CevapAyırma Hunisi

5. Aşağıda verilen ifadeleri okuyarak doğru ise “Dˮ, yanlış ise “Yˮ harfini işaretleyiniz. Yanlış olarak işaretlediğiniz ifadelerin karşısına doğrusunu yazınız.

İnsan sağlığı ve çevre güvenliği için mümkün olduğunca doğal kimyasallar kullanılmalıdır. Doğru
Kimyasal maddeleri kullanırken üzerindeki uyarı işaretlerine dikkat edilmesine gerek yoktur. Yanlış. Kesinlikle uyarı işaretlerine dikkat edilmelidir.
Kimya laboratuvarında deneye başlamadan önce yapılacak deney ile ilgili teorik bilgiler ve kullanılacak malzemeler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Doğru
Sıcaklık ölçümlerinde barometre kullanılır. Yanlış Termometre kullanılmalıdır.

6. Aşağıda verilen güvenlik uyarı işaretlerini anlamları ile eşleştiriniz.
Güvenlik uyarı işareti Anlamı
(III ) a) Toksik madde
(II ) b) Yakıcı madde
( I) c) Çevreye zararlı madde

7. Aşağıdaki güvenlik uyarı işareti ile ilgili;
I. Yanlış kullanımdan dolayı patlamaya sebep olacak kimyasal maddeleri gösterir.
II. Ateş, kıvılcım ve ısıdan uzak tutulması gerekir.
III. Gerekli tedbirler alındığı sürece koruyucu giysi giyilmesine gerek yoktur.

Hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

Cevap: C

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 49 Üniteyi Bitirirken Cevapları

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri verilen uygun sözcüklerle doldurunuz.
Metinle ilgili verilen soruları cevaplayınız.

Cevap: Eski çağlarda insanların madde hakkındaki ilk deneyimleri (a)Sınama yanılmaya dayalıdır. Ateşle ısınmayı ve yiyecekleri pişirmeyi, toprağı işlemeyi, tuzu kullanarak yiyeceklerin tadını değiştirmeyi keşfetmişlerdir. Bu dönemde ölümsüz olma ve değersiz madenleri altına dönüştürme çabalarıyla uğraşanlara (b)simyacı denir. Simyacıların yaptığı çalışmalar sınama yanılmaya dayalı olduğu için simya bilim kabul edilmez. Ancak simyacıların ve bazı uygarlıkların kimyanın bilim olma sürecine katkıları küçümsenemez. Önemli simyacılara örnek olarak (c)Cabir Bin Hayyam (d)Ebu Bekir Er Razi (e)İbn-i Sina (f)Empodekles, (g)Aristo, (h)Democritos örnek verilebilir.
Kimyanın gelişimine katkı sağlayan uygarlıklara da Mezopotamya, (ı)Mısır,  Hint, (i)Çin, Yunan, Orta Asya ve İslam uygarlıkları verilebilir. Simyacılar keşfettikleri maddeler ve geliştirdikleri tekniklerle kimya biliminin gelişimine katkı sağlamışlardır. Simyacıların keşfettikleri maddelerden bazılarına (j)mürekkep (k) cam ve (l)barut örnek verilebilir. Simyacıların kimya bilimine aktardıkları yöntem ve tekniklere örnek olarak (m)buharlaşma (n)damıtma, (o) özütleme verilebilir.

1. Simya neden bir bilim değildir? Açıklayınız.

Cevap: Kimya biliminin doğuşu, MÖ 3000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Bu dönemde yapılan işlemler ve üretilen maddeler teoriye dayanmayıp tamamen sınama yanılmaya dayalıdır. Bir uğraşın bilimsel olarak nitelendirilebilmesi için teorik temelleri olması, sistematik bilgi birikimi sağlaması gerekir. Simya, sınama yanılmaya dayalı olduğu, teorik temelleri olmadığı ve sistematik bilgi birikimi sağlamadığı için bilim değildir.

2. Simyacı ne demektir? Açıklayınız.

Cevap: Simya döneminde simyacıları, araştırma yapmaya yönelten iki önemli uğraş bulunmaktadır. Bunlar; Değersiz madenleri altına çevirmek, Ölümsüzlük iksirini bulmaktır.

Bu uğraşlara simya (alşimi), bu işle uğraşanlara simyacı (alşimist) denir.

3. Kimya bilimine katkı sağlayan simyacılardan iki tanesinin adını yazınız.

Cevap: Ebu Bekir Er Razi, Cabir Bin Hayyam.

4. Kimyanın gelişim sürecine katkı sağlayan uygarlıklar hangileridir?

Cevap: Kimyanın simyadan yola çıkarak bir bilim olma sürecinde Mezopotamya, Çin, Hint, Mısır, Yunan, Orta Asya ve İslam uygarlıklarının önemli katkıları olmuştur.

5. Simyacıların kimya bilimine aktardıkları yöntem ve teknikler nelerdir?

Cevap: Kimyanın bilim olma sürecine en önemli katkısı, yanma olayının açıklanmasında görülür. Yanma olayını açıklamak için bilimsel kuramlar birbiriyle ilişkilendirilmeye çalışılarak neden sonuç ilişkileri üzerinde durulmuştur. Başta Lavoisier (Lavoizi) olmak üzere birçok bilim insanı yanma olayı, hava ve gazlarla ilgili sistemli çalışmış, deneyler yapmışlardır.

Özellikle 18. yüzyılın sonlarına doğru;

Deneylerin sistematik bir şekilde yapılması,

Terazinin yaygın olarak kullanılması,

Deneyde kullanılan maddeler arasında nicel ilişkilerin kurulması,

Teorilerin doğrudan deney sonuçları ile ilişkilendirilerek test edilmesi modern kimyanın başlangıcı olarak düşünülebilir.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri simya döneminde bulunan araçlardandır?
I. imbik
II. kroze
III. büret
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Cevap: C

7. Aşağıdaki maddelerden hangisi eski çağlardaki insanların sınama yanılma yoluyla buldukları maddelerden değildir?
I. Toprak kaplar
II. Mürekkep
III. Borcam
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Cevap: B

8. Lavoisier çalışmaları ile modern kimya döneminin kurucusu olmuştur. Lavoisier’in çalışmaları ile ilgili;
I. Kütlenin Korunumu Kanununu bulmuştur.
II. Deneylerinde teraziyi kullanmıştır.
III. Oksijenin yanmaya neden olduğunu bulmuştur.
hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

Cevap: E 

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

9. Aşağıdakilerden hangisi simyacılar döneminde bulunan yöntem ve tekniklerden değildir?
A) Kavurma B) Çözme C) Süzme D) Elektroliz E) Kristallendirme

Cevap: D

10. Aşağıdakilerden hangisi simyacıların keşfettiği maddelerden değildir?
A) Boya B) Parfüm C) Cam D) Teflon E) Seramik

Cevap: D

11. Aşağıdakilerden hangisi simya döneminde sınama yanılma yoluyla bulunmamıştır?
A) Demir, bakır ve kalay gibi bazı metallerden alaşımlar.
B) Kıbrıs taşı, alizarin gibi maddelerden boyar maddeler.
C) Kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi gıda maddelerini uzun süre bozulmadan saklamak için kükürt buharı.
D) Gıda maddelerini tatlandırmak için tuz.
E) Gümüşü altına çevirme yöntemi.

Cevap: E

12. Aşağıda verilen güvenlik uyarı işaretlerinin yanlarına anlamlarını yazınız.

Cevap: a)Çevreye zararlı madde

b) Toksik Madde

c)Yanıcı Madde

d)Aşındırıcı Madde

13. Top oynarken kolunu kıran Hakan’ı, arkadaşları en yakın hastanenin acil servisine götürürler. Hastanede acil doktoru röntgen çekilmesini ister. Hastanenin radyoloji bölümüne giden Hakan hangi güvenlik uyarı işareti ile karşılaşmıştır?

Cevap: D

Aşağıdaki tablodan yararlanarak 14. ve 15. soruları cevaplayınız.

14. Verilen maddelerin hangisi ya da hangileri elementtir? İsimleri verilen elementlerin sembollerini, sembolleri verilen elementlerin isimlerini yazınız.

Cevap: N2 (Azot), Ag (Gümüş), Fe (Demir), Pb (Kurşun), Cıva (Hg), Argon (Ar), Mg (Magnezyum), Çinko (Zn)

 15.Verilen maddelerin hangisi ya da hangileri bileşiktir? İsimleri verilen bileşiklerin formüllerini, formülleri verilen bileşiklerin isimlerini yazınız.

Cevap:

HCl (Hidrojen klorür veya Hidroklorik asit),

NH3 (Amonyak),

CH3COOH (Asetik asit),

Dihidrojen monoksit (H2O),

CaO (Kalsiyum oksit),

Sülfürik asit (H2SO4),

NaCl (Sodyum klorür),

CaCO3 (Kalsiyum karbonat)

Ca(OH)2 (Kalsiyum hidroksit),

HNO3(Nitrik asit),

Potasyum hidroksit (KOH)

 

16. Asetik asit, dihidrojen monoksit, kalsiyum oksit, sodyum bikarbonat, kalsiyum hidroksit, potasyum hidroksit, Nitrik asitin yaygın adlarını yazınız.

Cevap:

Asetik asit (Sirke asidi),

dihidrojen monoksit (Su),

kalsiyum oksit (Sönmemiş kireç),

sodyum bikarbonat (Yemek sodası),

kalsiyum hidroksit (Sönmüş kireç),

potasyum hidroksit (Potas kostik),

nitrik asit (Kezzap)

 

17. Element ve bileşikler arasındaki farklar nelerdir?

Cevap:

Elementler; tek tür atomdan oluşur, bileşikler en az iki cins atomdan oluşur.

Elementler daha basit maddelere ayrılmaz. Bileşikler kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrılabilir.

Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle gösterilir.

 

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

18.Aşağıdakilerden hangisi elementlerin özelliklerinden değildir?
A) Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir.
B) Tek tür atomdan oluşur.
C) Sembollerle gösterilir.
D) Doğada atomik, diatomik, poliatomik veya bileşikleri hâlinde bulunur.
E) Saf maddedir.

Cevap: A

19. Bileşiklerin özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Saf maddelerdir.
B) İki tür atomdan oluşurlar.
C) Sembollerle gösterilir.
D) Bileşiği oluşturan elementler arasında sabit bir oran yoktur.
E) Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilirler.

Cevap: A

20. Aşağıdakilerden hangisi altının günümüzde kullanılan element sembolüdür?
A) Al B) At C) Au D) Gd E) Ge

Cevap: C

21. Yukarıdaki bilgileri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak dolduran bir öğrenci, tüm soruları uygun olarak cevapladığında aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşır?
A) D, D, Y, Y
B) D, D, D, Y
C) Y, D, Y, Y
D) D, D, Y, D
E) Y, Y, D, D

Cevap: C

22. Günümüzde kimyada kullanılan sembolik dil ile ilgili,
I. Bütün dünyada ortak bir bilim dili oluşturur.
II. Bilimsel iletişimi kolaylaştırır.
III. Yazımları karmaşık ve zordur hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Cevap: C

23. I. Helyum II. Flor III. Kurşun IV. Berilyum
Yukarıda verilen elementlerin sembolleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) H, Fr, Cu, Be
B) H, Fr, Pb, Be
C) He, F, Pb, B
D) He, F, Pb, Be
E) He, Fr, Kr, Be

Cevap: D

24. Üniversitede kimya alanıyla ilgili eğitim görmek isteyen öğrenci aşağıdaki alanlardan hangisini seçmemelidir?
A) Metalurji B) Eczacılık C) İşletme D) Kimyager E) Tıp

Cevap: C

25. Kimya biliminin endüstriyel uygulamaları birçok kimya endüstrisinin doğmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu endüstrilere örnek olarak verilemez?
A) İlaç B) Kozmetik C) Astroloji D) Boya E) Gübre

Cevap: C

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

 

26. Ahmet tabloda verilen doğru/yanlış türündeki ifadeleri aşağıdaki gibi işaretlemiştir. Buna göre Ahmet hangisini yanlış işaretlemiştir?
A) I B) II C) II D) IV E) V

Cevap: A

27. Tarımda ürün verimini ve ürün kalitesini arttırmak için toprağa verilmesi gereken kimyasal maddelerin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgilenen kimya endüstrisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gübre Endüstrisi
B) Arıtma Endüstrisi
C) İlaç Endüstrisi
D) Petrokimya Endüstrisi
E) Boya Endüstrisi

Cevap: A

28. Aşağıdakilerden hangileri kimyacıların uğraş alanlarından biridir?
I. Seramikler
II. Boyar maddeler
III. Metaller
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II, ve III

Cevap: E

29. Petrokimya alanında çalışan bir birey mesleki anlamda aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenir?
A) Şehir sularının arıtımı
B) Besin maddelerinin kimyasal yapısı
C) Petrol, doğal gaz ve bunlardan elde edilen ürünler
D) Kan analizi
E) Doğal ve yapay gübrelerle

Cevap: C

30. Bitki, besin, ilaç, toprak gibi maddelerin analizini yaparak içindeki elementlerin cins ve oranlarını belirlemek isteyen bir öğrenci hangi kimya disiplininden yararlanmalıdır?
A) Analitik kimya
B) Biyokimya
C) Fizikokimya
D) Anorganik kimya
E) Polimer kimyası

Cevap: A

31. Kimya laboratuvarında zeytinyağı su karışımını ayırmak isteyen bir öğrenci hangi laboratuvar temel malzemesini kullanmalıdır?
A) Ayırma hunisi
B) Beherglas
C) Pipet
D) Balon joje
E) Erlenmayer

Cevap: A 

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

32.Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisi insan sağlığı ve çevre üzerinde zararlı etkilere sahiptir?
A) Na, K B) Cl2 , CO C) Ca, Mg D) Fe, H2O E) Na, H2O

Cevap: B

33. Aşağıdaki maddelerden hangisi insan sağlığı ve çevre için gerekli bir maddedir?
A) Hg B) Pb C) Cl2 D) NO2 E) H2O

Cevap: E

34. Aşağıda kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemelerin görselleri verilmiştir. Görselleri verilen malzemelerin isimlerini yazınız.

CevapCam balon, Ayırma hunisi, Saat camı, Erlenmayer, Büret, Sacayağı

35. Aşağıda birbiri ile bağlantılı Doğru/Yanlış ifadeler içeren “Tanılayıcı Dallanmış Ağaç” tekniğinde bir soru verilmiştir. İlk ifadeden başlayarak her doğru ya da yanlış cevabınıza göre çıkışlardan sadece birini işaretleyiniz.

Cevap: 6. Çıkış

Not: Umarım 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları size faydalı olmuştur. Bize her türlü soru için aşağıdaki yorum kısmını kullanabilirsiniz. Bizi favorilerinize eklemeyi unutmayın.

8 YORUMLAR

    • Biz teşekkür ederiz size yardımcı olabildiysek ne mutlu bize… 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite yakın zamanda eklenecek.

    • Yakup kardeşim 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları ile size faydalı olabildiysek ne mutlu bize. Allah sizin de yardımcınız olsun.

    • Teşekkürler sevgili özlem Allah kısmet ederse en kısa sürede tüm ders kitabı cevapları sitemize eklenmiş olacak.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here