Ana sayfa 9. Sınıf 9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite Meb MY ENVIRONMENT

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite Meb MY ENVIRONMENT

0
9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite 2017-2018 Meb Yayınları
9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite Meb Yayınları 2017-2018

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite yazımızda 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılında Meb kitabında geçen tüm sayfa aktiviteler, sorular ve alıştırmaların cevap ve çözümlerini bulabilirsiniz.

Ünite 2 My Environment konusunda 2 A Can I come In? ve 2 B My Neighbourhood konularında yer belirten ifadeleri ve karşılaştırmaları göreceksiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları 2. Ünite İngilizce Ders Kitabımda eksik ya da anlamadığınız yerler varsa bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı 2. Ünite Cevaplarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

2017 2018 9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite

2 A CAN I COME IN? Listening & Speaking

Şimdi 9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite;

Sayfa 26 – Aktivite 1

1. Label the parts of the house on the picture.

 1. balcony
 2. bedroom
 3. garage
 4. garden
 5. study
 6. kitchen
 7. bathroom
 8. living room

Sayfa 26 – Aktivite 2

2. Complete the word map with the missing words from the box.

Kitchen: fridge, cooker, cupboard

Living room: sofa, carpet, cushions

Bedroom: bedside table, wardrobe, bedcase

Bathroom: shower, closet, bath

Sayfa 27 – Aktivite 3

3. Listen to Andy and Sue talking about their rooms. Label the pictures with their names.

A. Sue       B. Andy

Sayfa 27 – Aktivite 4

4.Listen to the dialogue again. Write true ( T) or false ( F).

 1. True
 2. True
 3. False – Andy’s wardrobe is smaller than Sue’s.
 4. False – Andy’s wardrobe is messy.
 5. True
 6. True
 7. False – Andy has got posters on the wall.

Sayfa 27 – Aktivite 5

Tick () the true statements for you.(Size göre doğru ifadeleri işaretleyiniz.)

1. My favourite place is my room. (En sevdiğiniz yer odanız ise işaret koyun)

2. My room is always tidy. (odanız her zaman derli toplu ise işaret koyun)

3. There are posters on the walls. (Duvarda postere varsa işaret koyun)

4. There is a sign on my room door. (Odamın kapısında işaret varsa tik koyun))

5. I share my room with my sister / brother. (Odanızı kimle paylaşıyorsanız sister ya da brother birini yazın ya da kimseyle paylaşmıyorsanız işaret koymayın)

Sayfa 27 – Aktivite 6

Work in pairs. Ask and answer questions about your rooms as in the examples below. (Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi odalarınızla ilgili sorularınızı sorun ve cevaplayın.)

Student A: What have you got in your room? (Odanın içinde ne var?)

Student B: have got a bed in my room but I haven’t got a mirror.( odamda bir yatak var. Ama bir aynam yok.)

Student A: Is it tidy / messy or big / small? (Düzenli mi / dağınık mı büyük mü küçük mü?

Student B: It’s big and tidy.( Büyük ve düzenli)

Sayfa 27 – Aktivite 7

Work in groups. Bring a photo of your room and compare. (Gruplarla çalışmak. Odanızın bir fotoğrafını getirin ve karşılaştırın.)

Sayfa 28 – Aktivite 1

2 A CAN I COME IN? READING & WRITING

1. Write the words under the correct pictures.

A. in front of

B. in

C. on

D. between

E. near

F. under

G. next to

H. behind

Sayfa 28 – Aktivite 2

2. Work in pairs. Look at the picture below . Ask and answer questions as in the example. (Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki resme bakın . Örnekte olduğu gibi sorular sorun ve cevaplayın.)

Where is the cupboard? – It’s near the armchair.

Where is the lamp? – It’s between the window and the sofa.

Where is the armchair? – It’s near the coffee table.

Where are the flowers? – They’re in the vase.

Where is the sofa? – It’s opposite the armchair.

Where is the vase? – It’s on the coffee table.

Where is the coffee table? – It’s between the armchair and the sofa.

Where are the cushions? – They’re on the sofa.

Sayfa 29 – Aktivite 3

3. Read the text about William’s room and complete the sketch of it. (William’ın odası hakkındaki metni okuyun ve onun eskizini(kara kalem çalışmasını) tamamlayın.) 

BENİM KÜÇÜK DÜNYAM

Bu benim odam. Bu benim en sevdiğim yerim ve benim tek özel alanım. Odamın kapısı lacivert, banyonun tam karşısında. Zeminde koyu mavi bir halı var. Yatağımın yakınında bir pencere var. Yatağımdan güzel bahçemi görebiliyorum. Duvarlarda nereyse bir düzine komik çizgi roman karakterlerinin posteri var.  Yanında bir başucu masası var. Kitaplarım ve çalar saat her zaman üzerindedir. Yatağımın sol tarafında duvarda model uçaklarım için iki adet raf var. Benim yatağın altındaki ahşap kutu odamdaki en önemli olan şey. Orada saatlerim, bileklik, anahtarlarım ve içindeki diğer değerli şeyler var. Onlar benim için çok önemli. Yatağın tam karşısında, uzun bir  gardırop üstünde bir aynam var.

Sayfa 29 – Aktivite 4

4. Read the text and complete the sentences.

1. William’s room is opposite the  bathroom.

The colour of the carpet is dark blue.

There is an alarm clock on the  bedside table.

William’s model planes are on the shelves.

William’s watches,  and  wristbands, keys are in the wooden box.

Sayfa 29 – Aktivite 5

Read again. Choose the correct options.

1. William’s bed is behind / near / opposite the window.
2. There is a bedside table on / next to / opposite his bed.
3. The alarm clock and his book are always in / on / under the bedside table.
4. His wooden box is on / in / under the bed.
5. The bed is opposite / behind / next to the wardrobe.

Sayfa 29 – Aktivite 6

6. Read the text again. Look at William’s room in exercise 3 and Liya’s room below. Tell the differences between the rooms. (Metni tekrar okuyun. William odası ve Liya’nın odası arasındaki farkları söyleyin.)

There are two windows in Liya’s room but there is only a big one in William’s room.

There is a wooden box under William’s bed but there are two boxes on the wardrobe in Liya’s room.

There are model planes on the shelves in William’s room but there are books on the shelves in Liya’s room.

There are two bedside tables in Liya’s room but there is one in William’s room.

There is a desk in William’s room but there isn’t a desk in Liya’s room.

Sayfa 30 – Aktivite 7 a

7. a. Read the e-mail. Put the paragraphs (A-C) in the correct order. (E postayı oku. (A-C) paragraflarını doğru sırayla koyun.)

A. 3       B. 1        C. 2

7. b. Write an e-mail to your e-pal describing your house / flat. Use the mail in exercise 7a as a model. (Evinizi / dairenizi tanımlayan e-arkadaşınıza bir e-posta yazın. Egzersiz 7a’daki postayı kullanın model olarak.)

Hi Recep, How are you? Our new house is great. I’m very excited about it.

It’s a modern house but not very big. There is a small living room, my parents’ bedroom, my bedroom, a kitchen and a bathroom. My favourite place is the my room. It’s small and it has
the view of the park.

Come and visit me next weekend. My house is in the city centre. It’s behind the park, next to the school.

See you!

Hümeyra

Sayfa 31 – Wise Up 

Answer the questions.

1. A futon is a traditional Japanese bed.

2. Amina from Morocco has got a colourful room.

3. It’s popular because they have long winters and short summers in Sweden.

4. My room is my favourite because my only private space.

Sayfa 32 – Aktivite 1

2 B My Neighbourhood

1. Match the words with the pictures.

 1. E
 2. D
 3. B
 4. J
 5. A
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. C

Sayfa 32 – Aktivite 2

2. Complete the sentences with the correct places.

1. We see the historical objects in a museum.

2. We buy food and drinks from a supermarket

3. There are fun facilities in a  leisure centre.

4. We see a play or a musical at a theatre.

5. We read books or study in a  library.

6. There are different stores in a shopping mall.

7. We buy medicine from a pharmacy.

Sayfa 33 – Aktivite 3

3. Listen to Laura and Susan talking about Susan’s neighbourhood in Leeds. Choose the correct options.

 1. a
 2. b
 3. a
 4. b
 5. b

Sayfa 33 – Aktivite 4

4. Listen to the dialogue again. Tick (√) the correct boxes.

 1. Yes
 2. No
 3. No
 4. No
 5. Yes

Sayfa 33 – Aktivite 5

5. Listen again and label the places in the picture.

 1. Supermarket
 2. Mall
 3. Bookshop
 4. Bank

Sayfa 33 – Aktivite 6

6. Work in pairs. Ask and answer questions about your neighbourhood. Çiftler halinde çalışın. Mahallenizle ilgili sorularınızı sorun ve cevaplayın.)

Student A : Is there a school in your neighbourhood?
Student B: Yes, there is. It is near my house.

Sayfa 34 – Aktivite 1

1. Look at the cities. Compare Tokyo and Vienna as in the example below. (Şehirlere bakın. Aşağıdaki örnekteki gibi Tokyo ve Viyana’yı karşılaştırın)

Student A : I think Tokyo is livelier than Vienna.
Student B : And the buildings are more modern there.

Student A: I think Vienna is more beautiful than Tokyo.

Student B: And the nature is wonderful.

Sayfa 34 – Aktivite 2

2. Read the e-mail. Answer the questions.

1. Who is the mail from? Susan

2. Who is the mail to? Laura

Sayfa 35 – Aktivite 3

3. Read the e-mail again and write true (T) or false (F).

 1. True
 2. False – She lives in a very green area.
 3. False – Siena is smaller than Leeds.
 4. False – She goes to school on foot.
 5. True
 6. True

Sayfa 35 – Aktivite 4

4. Choose the correct options to complete the sentences.

 1. a
 2. b
 3. b
 4. a
 5. b

Sayfa 35 – Aktivite 5

5. Make sentences comparing Leeds and Siena.

Leeds is busier than Siena.

Leeds is busy but Siena is quiet.

Siena is boring but Leeds is lively.

Siena is small but Leeds is big.

Sayfa 35 – Aktivite 6

6. Look at Susan’s neighbourhood in Siena. Write a paragraph to describe it.

There is a café near it. You can eat or drink something. The library is opposite the café. You can read books or study there. The bank is between the library and the post office. You can go there to get some money and you can post your letters from the post office. There is a museum opposite the pharmacy. You can see the historical objects there and you can buy medicine from the pharmacy. There is a hospital opposite the theatre and the museum.

Sayfa 36 – Aktivite 7

7. Look at the pictures below and read the information about the two cities. Then fill in the missing parts of the chart comparing the two cities below.

Hong Kong is bigger than Vaduz.

Hong Kong is hotter than Vaduz.

Hong Kong is more modern than Vaduz.

Hong Kong is busier than Vaduz.

Vaduz is smaller than Hong Kong.

Vaduz is colder than Hong Kong.

Vaduz is older than Hong Kong.

Vaduz is quieter than Hong Kong.

Sayfa 36 – Pronunciation B

/i:/ /ı/   /i:/ /ı/
1. hit 4. fit
2. heat 5. his
3. feet 6. he’s

 Game Time:  Play “The Picture Game” game.

Neyi ne kadar anladığınıza göre işaretleyin.

I can ask about and describe my neighbourhood.

(Mahallem hakkında soru sorabilir ve tarif edebilirim.)

I can tell the location of things and places.

Herhangi bir yeri tarif edebilirim.

I can describe different environments in simple sentences.

Farklı çevreleri basit cümlelerde tarif edebilirim.

I can read a simple text for specific information about a neighbourhood or a city.

Bir mahalle veya bir şehir hakkında özel bilgiler için basit bir metni okuyabilirim.

I can locate the things as I listen to information about the instructions.

Talimatlar hakkında bilgi dinlerken eşyaları bulabilirim.

GRAMMAR REFERENCE

Sayfa 138 – There İs, There Are – Aktivite A

1. There is

2. There isn’t

3. There are

4. There aren’t

5. There is

Sayfa 139 – There İs, There Are – Aktivite B

1. There is a computer on the desk.

2. There aren’t any trees in the garden.

3. There are some cars in the garage.

4. There is a library near our school.

5. There isn’t a television in the bathroom.

Sayfa 139 – There İs, There Are – Aktivite C

1. Is there a swimming pool – No, there isn’t.

2. Are there any books – Yes, there are.

3. Is there a leisure centre – No, there isn’t.

Sayfa 139 – Prepositions of Place – Exercises

1. b

2. a

3. b

4. b

5. a

6. b

7. a

8. b

9. b

Sayfa 140 – POSSESSIVE ‘S  – Exercises

1. brother’s

2. Pamela’s

3. Anita’s

4. Annie’s

Sayfa 140 – OBJECT PRONOUNS – Exercises

1. him

2. them

3. us

4. me

5. it

Sayfa 141 – DEMONSTRATIVES – Exercises 1

1. This is

2. Those are

3. These are

4. That is

Sayfa 141 – DEMONSTRATIVES – Exercises 2

1. Those are your keys.

2. Are those your pens?

3. These are my wallets.

4. These are your maps.

Sayfa 141 – SINGULAR and PLURAL  – Exercises

1. maps

2. watches

3. cities

4. dictionaries

5. people

6. boys

7. children

8. classes

9. shelves

Umarım siz değerli öğrenciler için Meb yayınları 2017-2018 9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite yapamadığınız yerleri kontrol etmek için faydalı olmuştur.

Tüm 9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları sayfa ve aktivite numarası ile bağlantımız da var.

Bize yorumlarınızla ve arkadaşlarınıza sitemizi tavsiye ederek destek olmayı unutmayın.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here