Ana sayfa 9. Sınıf 9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Studying Abroad 2017 2018

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Studying Abroad 2017 2018

3
9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Ünite 1
9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite yazımızla karşınızdayız. 9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite yazımızda 2017 2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda 9. sınıflarda okutulan MEB Yayınları’na ait Teenwise kitabı 1. Ünitesi Studying Abroad ünitesinde ders kitabında geçen alıştırmaların cevaplarını ve Gramer Referance cevaplarını bulacaksınız.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite yazımızda cevapların öğrenciye göre değiştiği bölümleri ister bizim yaptığımız şekilde isterse kendinize göre düzenleyip yapabilirsiniz.

Her bölüm sayfa ve aktivite numarası ile birlikte verilmiştir.

Umarım yazımız sizler için faydalı olur. 9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları yazımızda İngilizce kitabının tüm cevap linklerini bulabilirsiniz.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite yazımızda gördüğünüz hatalar varsa lütfen yorumlar kısmında belirtiniz.

2017 2018 9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite

 Sayfa 14 – Aktivite 1

1.Look at the map and write the names of the countries under the flags.

1.Turkey

2.Germany

3.France

4.Italy

5.England

6.Greece

7.Spain

Sayfa 14 – Aktivite 2

Bluma is from Germany. She is German.

Rodas is from Greece. He is Greek.

Berta is from Spain. She is Spanish.

Hakan is from Turkey. He is Turkish.

Fabio is from Italy. He is Italian.

Frank is from France. He is French.

Carmen is from Britain. She is British.

Sayfa 15 – Aktivite 3, Aktivite 4

9.-Sınıf-İngilizce-Ders-Kitabı-Cevapları-1.-Ünite-Sayfa-15
9.-Sınıf-İngilizce-Ders-Kitabı-Cevapları-1.-Ünite-Sayfa-15

Sayfa 15 – Aktivite 5

Name Surname Age Country Nationality Occupation
Fabio Peraldo 39 Italy Italian Teacher
Berta Fernandez 23 Spain Spanish Musician
Rodas Petridis 20 Greece Greek Student
Bluma Meyer 23 Germany German journalist

Sayfa 15 – Aktivite 6

Work in pairs. Choose a student from exercise 2. Ask and answer questions as in the example. (Çiftler halinde çalışın. Egzersiz 2’den bir öğrenci seçin. Örnekte olduğu gibi sorun ve cevaplayın.)

What is her / his name?
Where is she / he from?
What nationality is she / he?
What’s her / his job?
How old is she / he?

What is her name?              Her name is Carmen Norris.
Where is she from?             She is from England.
What nationality is she?       She is British.
What’s her job?                   She is an architect.
How old is she?                   She is 35.

Yukardaki kitaptaki örnek bizde yeni bir tane yapalım.

What is his name?            His name is Bluma Meyer..
Where is he from?            He is from Germany.
What nationality is he?     He is German.
What’s his job?                He is an journalist.
How old is he?                 He is 23.

Sayfa 15 – Aktivite 7

Work in pairs. Imagine you are a student in Fabio’s art class. Introduce yourself to your partner as in the example below. (Çiftler halinde çalışın. Fabio’nun sanat sınıfında bir öğrenci olduğunuzu düşünün. Aşağıdaki örnekteki gibi kendinizi eşinize tanıtın.)

Hakan: Hello! I’m Hakan. I’m from Turkey. What’s your name?
Rodas: I’m Rodas.
Hakan: Where are you from Rodas?
Rodas: I’m from Greece. What is your job?
Hakan: I’m a dentist. And you?
Rodas: I’m an engineer. Nice to meet you, Hakan!
Hakan: Nice to meet you, too!

Sayfa 16 – Aktivite 1

He hasn’t got any fruit.

He has got a mobile phone.

He has got a passport.

He hasn’t got a notebook.

He has got a wallet.

He has got a student ID card.

He has got a laptop.

Sayfa 16 – Aktivite 2

Work in pairs. Take turns to ask and answer questions about the things in your bags. (Çiftler halinde çalışın. Çantalarınızdaki şeylerle ilgili soru sormak ve cevaplamak için sırayla adımınızı atın.)

A: What have you got in your bag?
B: I have got a laptop.

A: Have you got a notebook ?
B: Yes, I have.

Sayfa 16 – Aktivite 3

1. D – Lucas is an engineer.

2. C – Angela is a fashion designer.

3. B – Cindy is a waitress.

4. F – Amy is an instructor.

5. A – Paul is an actor.

6. E –Cameron is a chemist.

Sayfa 16 – Aktivite 4

1. a

2. b

3. a

4. a

5. b

6. b

Sayfa 17 – Aktivite 5

1. Adrian is Swedish.

2. Daniela is from Bulgaria.

3. Ammon and Adrian have got a waitress friend.

4. Jacob has got classes in the evenings.

5. Sue and Brian are colleagues.

6. Brian is a chemist, too.

Sayfa 17 – Aktivite 6

1. He is an engineer.

2. They are in Oxford.

3. He is a student in a world-famous dance school.

4. The dance school in San Francisco is popular around the world.

5. There are six people in their group.

Sayfa 18 – Aktivite 7

Look at Jacob’s ID card and fill in yours.( Jacob’un kimlik kartına bakın ve sizinkini doldurun.)

First Name    :Recep
Surname       :Arslan
Age               :17
Country         :Turkey
Nationality    :Turkish

e-mail            : receparslanetgmail.com

Sayfa 18 – Aktivite 8

Look at the example below. Write about yourself. Use the information in your ID card. (Aşağıdaki örneğe bak. Kendin hakkında yaz. )

My name is Recep Arslan. I’m seventeen years old. I’m from Turkey and I’m Turkish.

Sayfa 19 – Wise Up

1. She is a musician.

2. Because she is in a different country.

3. Yes, I do.

Sayfa 20 – Aktivite 1

Sister Brother
Grandmother Grandfather
Mother Father
Aunt Uncle
Daughter Son
Wife Husband

Sayfa 20 – Aktivite 2

1. f

2. c

3. d

4. e

5. a

6. b

Sayfa 20 – Aktivite 3

a. 2

b. 1

c. 3

Sayfa 20 – Aktivite 4

 

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite
9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite

Sayfa 21 – Aktivite 5 – a

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Aktivite 4
9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 21

Sayfa 21 – Aktivite 5 – b

1. There is her family photo on her phone screen.

2. He is an architect.

3. There are five people in Defne’s family.

4. She is a teacher.

5. Akın is Defne’s uncle.

Sayfa 21 – Aktivite 6

Take a photo of your own family and talk about your family members. (Kendi ailenize ait bir fotoğraf çekin ve ailenizin üyeleri hakkında konuşun.)

This is my family.
He is my father. My father is a teacher.
She  is my mother. My mother is a housewife.
I have got two brothers.

Sayfa 21 – Aktivite 7

Work in pairs. Look at the map in exercise 4. Ask for and give directions to the places given as in the example below. (Çiftler halinde çalışın. Egzersiz 4’teki haritaya bakın. Yerleri isteyin ve yol tarifi verin. aşağıdaki örnekteki gibi verilebilir.)

Alex  : Excuse me! Can you speak English?

A girl :Yes, I can. How can I help you?

Alex  :I’m lost. How can I get to the International Art School?

A girl :Don’t worry. It’s near here. Go along this street and take the first turning on the right. The school is on your left.

Alex  :Oh, thank you very much.

Sayfa 22 – Aktivite 1 – a

1. Tokyo

2. Nevşehir

3. Agra

4. Paris

5. London

6. Cairo

7. Roma

8. Sydney

Sayfa 22 – Aktivite 1 – b

1. f

2. h

3. g

4. a

5. c

6. d

7. b

8. e

Sayfa 22 – Aktivite 2

1. It is from Mike.

2. It is to Jake.

Sayfa 23 – Aktivite 3

a. 2

b. 3

c. 1

Sayfa 23 – Aktivite 4

1. False

2. False

3. True

4. True

5. False

6. True

Sayfa 23 – Aktivite 5

1. polite

2. safe

3. stunning

4. crowded

5. delicious

Sayfa 23 – Aktivite 6

NAME AGE COUNTRY NATIONALITY JOB
Mike England British Student
Ayumi Japan Japanese Teacher
Hiro 6 Japan Japanese
Yoko 12 Japan Japanese
Keiko 10 Japan Japanese

Sayfa 24 – Aktivite 7

Sırasıyla: friendly, landscape, stunning, delicious

Sayfa 24 – Aktivite 8

Imagine you are in a different city. Write a postcard to your friend or family. Describe the city and the people. (Farklı bir şehirde olduğunuzu düşünün. Arkadaşınıza veya ailenize bir kartpostal yazın. Şehri ve insanları tanımlayın.)

Dear Mum and Dad,

It’s great here in Antalya. The hotel is lovely but the weather is very hot. The people in Antalya are very friendly and Antalya is a very amazing city. The sea is wonderful. Do not worry about me. (Sevgili anne ve baba, Antalya harika. Otel hoş ama hava çok sıcak. Antalya’daki insanlar çok cana yakın ve Antalya çok şaşırtıcı bir şehir. Deniz harika. Benim için endişelenmeyin.)

I miss you a lot.

Hope to see you soon!!!

Sinan

Sayfa 24 – Play “Guess Who” game.

(‘Tahmin et’ oyna.)Aşağıdakileri ne kadar yapabilirsiniz, ona göre işaret koyacaksınız. 

I can introduce  myself and my family members.( Kendimi ve ailemi üyelerini tanıtabilirim.)

I can ask and answer about  my personal belongings.( Kişisel eşyalarım hakkında soru sorup, cevaplayabilirim.)

I can ask for and give simple directions in simple phrases.( Basit cümlelerde soru sorabilir  ve basit talimatlar verebilirim.)

I can understand familiar names, words and basic phrases in postcards and e-mails.( Kartpostallarda ve e-postalardaki tanıdık isimleri, kelimeleri ve temel cümleleri anlayabilirim.)

I can write simple sentences and phrases in a postcard or an e-mail.( Basit bir cümle ve cümleyi kartpostal ya da e-posta ile yazabilirim.)

I can understand  vocabulary for greetings and conversations in a simple recorded text (Basit bir kaydedilmiş metin içinde tebrik ve konuşmalar için kelime haznem yetebilir.)

GRAMMAR REFERENCE

Sayfa 135– Aktivite A

1. A: is      B: is

2. A: Are   B: am not, am

3. A: Are   B: are

4. A: Is     B: isn’t

5. A: are   B: aren’t

Sayfa 135– Aktivite B

1. Are you a university student?

2. My sister is nineteen years old.

3. English is my favourite subject.

4. Matthew isn’t from Ireland.

5. Her room is very big.

6. Are you and your friend in class 9B?

Sayfa 135– SUBJECT PRONOUNS Aktivite A

1. He

2. It

3. They

4. They

5. We

6. They

7. I

8. She

9. They

10. You

Sayfa 136– POSSESSIVE ADJECTIVES Aktivite A

1. His

2. Their

3. My

4. Her

5. Our

6. your

7. Its

Sayfa 136– POSSESSIVE ADJECTIVES Aktivite B

1. c

2. a

3. b

4. b

5. a

Sayfa 137– HAVE GOT / HAS GOT Aktivite A

1. Has

2. have

3. Has

4. hasn’t

5. has

Sayfa 137– HAVE GOT / HAS GOT Aktivite B

1. Jane has got a new camera.

2. Have you got a sister?

3. Sue has got blonde hair and green eyes. / Sue has got green eyes and blonde hair.

4. Have you got a new phone?

5. My grandparents have got a big living room.

Sayfa 137– HAVE GOT / HAS GOT Aktivite C

1. A: Have     B: haven’t, have

2. A: Has       B: has

3. A: Has       B: hasn’t

4. A: Have     B: have

5. A: Have     B: haven’t, have

6. A: Has       B: has

Sayfa 138– IMPERATIVES EXERCISES

1. Don’t turn right!

2. Go along the street.

3. Cross the street.

4. Turn left.

5. Don’t park here.

Umarım 9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite yazımız sizler için faydalı olmuştur. Bize yorumlarınızla ve FAVORİNİZE ekleyerek destek olmayı unutmayın.

3 YORUMLAR

  1. ingilizce kitabı sayfa 43 ün cevaplarını arıyorum ” HOLLYWOOD VS BOLLYWOOD ” olan yer yardımcı olursanız sevinirim !!!

    • Asıl ben teşekkür ederim Büşra. Size İngilizce Ders Kitabı Cevapları konusunda yardımcı olabildiysek ne mutlu bize.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here