Ana sayfa 9. Sınıf 9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları MEB Yayınları 2017-2018

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları MEB Yayınları 2017-2018

0
9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları
9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları MEB Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları yazımızla karşınızdayız. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında 9. sınıflarda okutulan MEB Yayıncılığa  ait Ders kitabı Teenwise ÜNİTE 4 HUMAN İN NATURE  ünitesinde geçen alıştırmaların, etkinliklerin cevaplarını bulacaksınız.

Bunlar da ilginizi çekebilir.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 4. Ünite  yazımızda her bölüm sayfa ve aktivite numarası ile birlikte verilmiştir.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları yazımızda gördüğünüz hatalar varsa lütfen yorumlar kısmında belirtiniz. Şimdi yazımıza geçelim.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları

2017 2018  9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 4. Ünite yazımızın bu bölümünde Teenwise ders kitabında geçen alıştırmaların cevapları bulunmaktadır.

UNIT 4 HUMAN İN NATURE

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 50 – Etkinlik 1a,1b, 2, 3

4 A ALLOW NATURE TO TAKE ITS COURSE!

Listening & Speaking

Sayfa 50Aktivite 1 – a. Label the picture with the given words.

1. hill

2. lake

3. mountain

4. forest

5. desert

6. river

7. waterfalls

8. beach

9. ocean

10. island

Sayfa 50Aktivite 1 – b. Fill in the blanks with the geographical features above.

1. Hills

2. Lake

3. Mountain

4. Islands

5. Waterfalls

6. Desert

7. Forest

8. Ocean

9. Beach

10. River

Sayfa 50Aktivite 2. Listen to a quiz show on TV. Maggie and Albert are answering questions about tribal people. Tick (√) the names of the tribes you hear.

The Cherokee

The Aborigines  

The Masai  

The Huli   

The Apaches   

The Sioux  

The Maori   

The Sentinelese

Sayfa 50Aktivite 3. Listen to the quiz show again and circle the correct options.

1. always

2. everyday

3. often

4. usually

5. always

6. rarely

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 51 – Etkinlik 4, 5, 6

Sayfa 51Aktivite 4. Listen again and fll in the chart about the tribal people. (Dinleyin ve kabile halkı hakkındaki tabloyu doldurun.)

Question 1 – swim, paint faces, wash hair

Question 2 – swim, go canoeing, dance and sing

Question 3 – swim, ride horses, climb trees

Sayfa 51Aktivite 5. Work in pairs. Ask the questions to interview your partner about his/her daily activities.
Put the words in order. You may ask follow-up questions to get more details and note the answers. Take turns.

1. What time do you get up on weekdays?

2. Do you have breakfast every morning?

3. How do you go to school?

4. When do you check your e-mails?

5. Do you do your homework every day?

6. How often do you brush your teeth?

Sayfa 51Aktivite 5. Write a paragraph about your partner’s daily routines and how often they do the activities. Share it in the class. (Eşinizin günlük rutinleri ve ne sıklıkta faaliyette bulunduğu hakkında bir paragraf yazın. Sınıfta paylaşın.)

Bunu kendinize göre yani arkadaşınıza göre düzenleyebilirsiniz.

Ahmet always gets up seven o’clock in the morning on weakend. Ahmet often has breakfast every morning. Ahmet usually go to school at eight o’clock. (Ahmet her sabah saat yedi’de kalkar. Ahmet her sabah sıklıkla kahvaltı yapar. Ahmet genellikle sekizde okula gider.)

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 52 – Etkinlik 1, 2

Sayfa 52Aktivite 1. Match the pictures with the natural disasters.

1. d

2. c

3. e

4. g

5. a

6. b

7. f

8. h

Sayfa 52Aktivite 2. Read the defnitions and fll in the blanks using the words in exercise 1.

1. Volcanic eruption

2. Earthquake

3. Avalanche

4. Landslide

5. Flood

6. Hurricane

7. Drought

8. Tsunami

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 53 – Etkinlik 3, 4, 5

Sayfa 53Aktivite 3. Read the interviews and answer the questions.

1. It’s about natural disasters.

2. Trees fall down, cars drift away and things fly in air.

3. Tsunamis occur.

4. They stay away from the river banks, trees and electrical wires.

5. No, they aren’t. They allow nature to take its course.

Sayfa 53Aktivite 4. Read the interviews again and write true (T) or false (F).

1. F She talks to the people from different countries.

2. F Houston becomes like a dirty river after heavy rains.

3. T

4. T

5. F They have many landslides during a year.,

6. F They live under hard conditions.

7. T,

8. F You can see lots of tourists in Naples.

Sayfa 53Aktivite 5. Find the highlighted word groups in the interviews and circle the correct options.

1. sudden

2. much

3. free from danger

4. regular

5. either

6. volcano

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54 – Etkinlik 6, 7, 8

Sayfa 54Aktivite 6. Work in pairs. Talk about the interviewers’ ideas. (Çiftler halinde çalışın. Görüşmecilerin fikirleri hakkında konuşun.)

I think the Japanese take the subject seriously and they really
want to survive after an earthquake. (Bence Japonlar ciddi konu ele alıyor ve  depremden sonra hayatta kalmak istiyorlar.)

Exactly. But I’m surprised to hear that people in Naples don’t care about the volcano. (Kesinlikle. Napoli’deki insanların yanardağı umursamadıklarını duyunca şaşırdım.)

Sayfa 54Aktivite 7. Read the paragraph and match (1-4) to (a-d).

1. c

2. d

3. b

4. a

Sayfa 54Aktivite 8. Write a paragraph about love for nature. Use the paragraph in exercise 7 as an example. (Doğa sevgisi hakkında bir paragraf yazın. Örnek olarak egzersiz 7’deki paragrafı kullanın.)

Let’s not forget that nature also lives. Let’s take on the nature.We should give the love of nature to our children at an early age.(Doğanın da yaşadığını unutmayalım. Doğaya sahip çıkalım.  Çocuklarımıza erken yaşlarda doğa sevgisini vermeliyiz.)

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55 – WISE UP

Talk about the natural disasters in Turkey. What kind of natural disasters occur in your region?

Türkiye’de doğal afetler hakkında konuşun. Bölgenizde ne gibi doğal afetler meydana gelir?

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 56 – Etkinlik 1-a, 1-b, 2

4 B LIVE ON THE EDGE!

Listening & Speaking

Sayfa 56Aktivite 1a. Fill in the blanks with the words in the box.

1. run

2. talk

3. fall

4. catch

5. dive

6. feed

7. travel

8. climb

9. jump

Sayfa 56Aktivite 1 – b. Match the pictures with the jobs below. (Resimleri aşağıdaki işlerle eşleştirin.)

1. wildlife photographer

2. police officer

3. explorer

4. park ranger

5. zoo keeper

6. fire fighter

Sayfa 56Aktivite 2. Work in pairs. Talk about the jobs in exercise 1. (Çiftler halinde çalışın. Egzersiz 1’deki işlerden bahsedin.)

Student A : What can a frefghter do? (İtfaiyeci ne yapabilir?)
Student B : He can climb tall buildings. (Uzun binalara tırmanabilir.)
Student A : What can’t he do? (Ne yapamayabilir?)
Student B : He can’t catch the criminals. (Suçluları yakalayamaz.)

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57 – Etkinlik 3, 4-a, 4-b, 5-a, 5-b, 6

Sayfa 57Aktivite 3. Listen to three ads on the radio. Number the jobs in the pictures as you hear. 

Sırasıyla: 2, 3, 1

Sayfa 57Aktivite 4 – a. Listen again and fll in the missing parts with the words as you hear.

1. Climb the hills
2. Travel across the country
3. Swim and jump with animals
4. Talk to visitors
5. Dive into the rivers
6. Fall off the trees

Sayfa 57Aktivite 4 – b. Choose the best option to describe the types of the jobs.

Cevap: b

Sayfa 57Aktivite 5 – a. Tick (√) the activities you can do. (Yapabileceğiniz faaliyetleri işaretleyiniz.)

climb quickly (Çabucak tırmanmak)
run fast (Hızlıca koşmak)
swim well (Güzel yüzmek)
travel alone (Yalnız seyehat etmek)
learn a job easily (Bir işi kolay öğrenmek)

Sayfa 57Aktivite 5 – b. Work in pairs. Ask and answer questions about the activities in the chart. Tick (√) the
activities your partner can do. (Çiftler halinde çalışın. Grafikteki faaliyetlerle ilgili sorularınızı sorun ve cevaplayın. Eşinizin yapabileceği aktiviteleri işaretleyin (√).)

Student A : Can you climb quickly? (Sen çabucak tırmanabilirmisin?)
Student B : Yes, I can. / No, I can’t. (Evet yapabilirim./ Hayır yapamam.)

Sayfa 57Aktivite 6. Which jobs are suitable for you and your partner? Share your ideas. (Sizin ve eşiniz için hangi işler uygundur? Fikirlerini paylaş.)

We can both climb quickly. We can be wildland frefghters.
I love animals. I can learn a job easily, but my friend can’t. I can be a zoo keeper. (İkimiz de çabucak tırmanabiliriz. Vahşi bir itfaiyeci olabiliriz. Hayvanları severim. Kolayca bir iş öğrenebilirim, ama arkadaşım bunu yapamaz. Ben bir hayvanat bahçesi bekçisi olabilirim.)

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58 – Etkinlik 1, 2, 3, 4

Sayfa 58Aktivite 1. Look at the pictures of the people and match them with the sentences.

1. B

2. C

3. D

4. A

Sayfa 58Aktivite 2. Work in pairs. Imagine you are going on a camp. Talk about the things you can / can’t do. (Çiftler halinde çalışın. Bir kampa gideceğini düşünün. Yapabileceğiniz / yapamadığınız şeyler hakkında konuşun.)

Student A: I can set up a tent by myself. What about you? (Kendim bir çadır kurabilirim. Ya sen?)
Student B: I can’t set up a tent, but I can make a campfre. (Bir çadır kuramam, ancak bir kamp ateşi yapabilirim.)

Sayfa 58Aktivite 3. Work in pairs. Look at the photos of Hasan Söylemez, an explorer in Africa. Answer the
following questions. (Çiftler halinde çalışın. Afrika’daki bir araştırmacı Hasan Söylemez’in fotoğraflarına bakın. Aşağıdaki soruları cevaplayın.)

1. Where is he? He is in a desert / near the ocean / in a hot and dry place / in a rocky area.
2. How does he travel? He travels by bike.
3. Who does he travel with? He travels alone.
4. Where does he sleep at night? He sleeps in a tent. / He sleeps outside.

Sayfa 58Aktivite 4. Read the text about Hasan Söylemez. What can he do? Tick (√) his abilities.

cycle through desert 

travel alone 

fix his bike  

survive hard conditions 

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59 – Etkinlik 5-a, 5-b, 6

Sayfa 59Aktivite 5-a. Read the text again and match the paragraphs (A – F) with the questions (1 – 7). There
is one extra.

1. E

2. C

3. F

4. A

5. D

6. Extra

7. B

Sayfa 59Aktivite 5-b. Work in pairs. Ask and answer the questions in exercise 5 a. (Çiftler halinde çalışın. Egzersiz 5 a’daki soruları sorup cevaplayın.)

Sayfa 59Aktivite 6. Read again. Match the highlighted words with their defnitions.

1. documentary

2. take off

3. journey

4. desert

5. long sleeved

6. live on the edge

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60 – Etkinlik 7, 8, Pronunciation)

Sayfa 60Aktivite 7. Do you know any other explorers? Talk about their: (Başka kâşifleri biliyor musun? Onların hakkında konuşun:)

Sayfa 60Aktivite 8. Search an explorer on the Net and write an article for a magazine: “An Explorer’s Diary”.
Write three paragraphs. Using the questions below. (İnternet üzerinde bir arama yapın ve bir dergi için bir makale yazın: “Bir Gezginin Günlüğü”. Üç paragraf yazın. Aşağıdaki soruları kullanarak.)

Para 1 Who is he / she? Why does he / she travel? (Kimdir? Neden seyahat ediyor?)
Para 2 What does he / she usually do during the day? What can he / she do? (Gün boyunca genellikle ne yapar? Ne yapabilir?) 
Para 3 How does he / she share his / her journey with other people? (Yolculuğunu başkalarıyla nasıl paylaşıyor?)

She is Özlem Tunca. She loves to travel. She’s programing for Channel 7.

Throughout the day She usually takes pictures of the beautiful parts of the area.

She shares his journey with others on television.

Sayfa 60 – Pronunciation

1. /z/

2. /s/

3. /ız/

4. /z/

5. /ız/

6. /s/

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 146 – Grammar Referance, Aktivite A, B

GRAMMAR REFERENCE

Sayfa 146ADVERBS of FREQUENCY – Aktivite A

1. Kathy usually goes to bed late at the weekends.

2. Barbara and Anita often listen to music.

3. You are sometimes angry with me.

4. You always do your homework in the evenings.

5. I rarely call my grandparents.

6. Mr. White never asks easy questions.

Sayfa 146ADVERBS of FREQUENCY – Aktivite B

1. Do you usually buy presents for your friends?

Yes, I do. / No, I don’t.

2. Do you often use the Internet?

Yes, I do. / No, I don’t.

3. Does your English teacher always speak Turkish in the class?

Yes, s/he does. No, s/he doesn’t.

4. Does your best friend always text you?

Yes, s/he does. No, s/he doesn’t. CAN / CAN’T

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 147 – Exercises, Aktivite A, B

Sayfa 147CAN – Aktivite A

1. My little brother can swim 100 metres.

2. What can you say in German?

3. I can talk about my family in English.

4. Jan and Eric cannot play the piano well.

Sayfa 147CAN – Aktivite B

1. can

2. can’t

3. can’t

4. can’t

5. can

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 148– Exercises

Sayfa 148ADVERBS of MANNERS – Exercises

1. quietly

2. quickly

3. quiet

4. nice

5. heavily

6. well

7. fluently

8. close

Umarım 2017 2018 9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları yazımız sizler için faydalı olmuştur.

9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları tüm DERLER için TIKLAYINIZ.

Bize yorumlarınızla destek olmayı unutmayın.

Bize destek olmak için bizi Facebook, Twitter, Google+ gibi hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here