Ana sayfa 9. Sınıf 2017 2018 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite MEB Yayınları

2017 2018 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite MEB Yayınları

36
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite 2017-2018 MEB yayınları kitabının cevapları ile karşınızdayız.

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları uzman kadromuz tarafından özenle hazırlanmıştır.

Derskitabicevaplar.com olarak siz değerli öğrencilerimizin başarısı için elimizden gelen desteği vereceğiz. Yazımızdaki cevaplarda gözden kaçanlar varsa ya da anlamadığınız kısımları bize yorumlar kısmında yazabilirsiniz.

2017 2018 9.Sınıf MEB yayınları Fizik Ders Kitabı cevapları sayfa numaraları ile verilmiştir. Cevabını anlamadığınız ya da cevabını bulamadığınız sorulara sayfa linkinden ulaşabilirsiniz.

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite 

SAYFA 58 CEVAPLARI

Aşağıda verilen kütle birimleri arasındaki birim çevirme işlemlerini yaparak boşlukları doldurunuz.

a) 0,5 kg      = 500 g
b) 80 t          = 80.106 g
c) 700 mg     = 7. 10-4 kg
ç) 5600 kg    = 5,6 t
d) 10 g         = 10-2 kg
e) 90 g         = 9. 104 mg
f) 6.103 g     = 6.10-3 t
g) 4000 mg   = 4 g
h) 5.103 kg    = 5.109 mg


Tablodaki boşlukları örneğe göre tamamlayınız.

mg g kg t
5. 106 5000 5 5. 10-3
14. 103 14 14.10-3 14.10-6
30. 109 30. 106 30.103 30
850 0,85 85. 10-5 85. 10-8

SAYFA 60 CEVAPLARI

Aşağıda verilen hacim birimleri arasındaki birim çevirme işlemlerini yaparak boşlukları doldurunuz.

a) 0,08 dm3   = 8. 10-5 m3
b) 2 dm3       = 2000 cm3
c) 3 cm3        = 3.10-6 m3
ç) 8.106 cm3  = 8. 103 dm3
d) 1200 mL    = 1,2 L
e) 100 L       = 100.000 mL


SAYFA 61 CEVAPLARI

Aşağıda verilen hacim birimleri arasındaki birim çevirme işlemlerini yaparak boşlukları doldurunuz.

Not: 1dm3 =1 litre
1cm3 =1 mililitre

a) 0,1 m3         = 1.105 cm3 = 1.105 mL
b) 7.10-5 dm3   = 7.10-5 L
c) 0,1 cm3       = 0,1 mL
ç) 500 cm3       = 500 mL  = 0,5 L
d) 250 mL       = 250 cm3 = 250 .10-6 m3


SAYFA 62 CEVAPLARI

Şekilde verilen küre şeklindeki kap yarısına kadar su doludur. Kürenin içindeki su silindir şeklindeki kaba boşaltılırsa silindirde ki suyun yüksekliği kaç r olur? (π=3 alınız.)

Küre için;
rküre=2r
Vküre= 4/3. π . r3= 4/3. 3. (2r)3=4.23.r3=32. r3 yarısı dediği için 16. r3

 Silindirin Hacmi;
rsilindir=2r
Vsilindir= π. r2.h

=3. (2r)2. H = 3. 22.r2.h = 12 r2.h

Elimizde 16. r3 lük su var. Bunu silindire boşaltırsak

12. r2 . h= 16.r3 (Sadeleştirme işlemi yaparsak)

h =16/12 r

h= 4/3 r  yüksekliğinde su olur.


SAYFA 63 CEVAPLAR

Boyutları 7 cm, 4 cm, 6 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta bloktan taban kenarı3 cm, yüksekliği 6 cm olan kare prizma çıkartılıyor. Buna göre kalan cismin hacmi kaç m3tür?

 Vdikdörtgenpirizma= a.b.c
Vdikdörtgenpirizma=7.4.6= 168 cm3
 Vkarepirizma= a.a.b=a2.b=32.6=54 cm3
Kalan Parça= 168-54=114 cm3


SAYFA 65 CEVAPLARI

Taban yarıçapı 4 cm olan silindirik kapta, 15 cm yüksekliğinde su vardır. Bu durumda su içine, suda çözünmeyen Y cismi bırakılıyor ve Y cismi tamamen su içine battığında su yüksekliği 25 cm oluyor.

Buna göre Y cisminin hacmi kaç cm³tür? (π=3 alınız.)

Silindirin yüksekliği 15 cm den 25 cm’ye çıktığına göre cismin hacmi 10 cm’lik silindirin hacmine eşittir.
Vsilindir= π. r2.h
= 3. 42.10
= 480 cm3


Düzgün geometrik şekli olmayan katı bir cismin hacmini bulmak için taşırma kabına su yerine farklı bir sıvı koyarsak sonuç nasıl değişir? Açıklayınız.

 Sonuç değişmez. Çünkü cisim yine kapladığı hacim kadar su taşırır.


SAYFA 66 CEVAPLARI

ARAŞTIRINIZ

Evlerde kullanılan doğal gazın hacmi hangi sıcaklık ve basınç altında ölçülmektedir? Araştırınız.

Doğal gazın çıkarıldığı kaynaktan çok uzak tüketim noktalarına kadar sevki genellikle gaz formunda ve boru hatları vasıtasıyla gerçekleşir. Hatlardaki sürtünme kayıplarının aşılması, boru kesitinin küçültülmesi, birim zamandaki sevk miktarının arttırılması ve sevkiyat sürekliliğinin temini gibi nedenlerle iletim hatlarına yüksek basınç altında sunulur. Tüketim miktarı ve ihtiyaca uygun olarak basıncı düşürülerek kullanım sağlanır.

Rezervden çıkarılan doğal gaz temizleme, ayrıştırma ve kurutma işlemlerinin ardından kompresörlerle basınçlandırılır. Basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarından geçirilerek çelik iletim hatlarına minimum 70 bar basınçla verilir.

Şehir girişlerindeki basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarında dağıtım şirketi kontrolüne geçen doğalgazın basıncı 20 bar değerine çekilir, imalatı dağıtım şirketlerince gerçekleştirilen çelik dağıtım hatlarına aktarılır. Yüksek miktardaki endüstriyel tüketimler, bu hatlardan alınan kollara müşteri istasyonu yerleştirilerek karşılanır.

Konut tüketimleri için şehrin uygun noktalarına konumlandırılan basınç düşürme istasyonlarında 4 bar basınca indirilen doğal gaz polietilen hatlara verilir. Esnek polietilen hatlarla bina önlerine yerleştirilen servis kutularına kadar taşınır. Kutu içerisindeki servis regülatörlerinde uygun basınca (21 veya 300 mbar) ayarlanarak nihai tüketime sunulur.

Doğal gaz şirketleri evlere doğalgazın basıncını 21mbar değerinde verirler. Döşenen polietilen borular toprağın 75 cm altına döşenir. Yasaya göre doğalgaz evlere 15 0C’e gönderilir.

Size birkaç tartışma konusu;

Alilerin sayac giriş basıncı 21mbar
Velilerin sayaç giriş basıncı 18mbar

Ay sonunda Ali ile Veliye gelecek olan fatura aynımı olur? Tabi ki velinin ödeyeceği para daha fazla olur. Basınç ne kadar fazla ise o kadar sıkışır ve eve daha fazla gaz girmiş olur. Apartmanlarda girişteki regülatörden gelen basınç son kata gelene kadar az da olsa düşeceği için üst kattakiler daha fazla para öder.

Eğer evinizdeki doğal gaz faturasını düşürmek istiyorsanız konuta girişteki sayacı ve öncesini soğutun. Ya da sevmediğiniz bir komşunuzun sayacını ısıtın dikkat edin ama havaya uçmayın 🙂


SAYFA 67 CEVAPLAR

SIRA SİZDE

Gazların hacmi ile ilgili

I. Boş bir kabın içi hava ile doludur.

II. Gazların hacmi sıcak ortamda ölçülmelidir.

III. Gazların bulundukları kap büyütülürse gazın kütlesi büyür.

IV. Helyum gazının hacmi ölçülürken hangi sıcaklık ve basınçta ölçüldüğü not alınır.

Şeklinde verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Açıklayınız.

I. Bence bakış açısına göre değişir. Kap Başa Dön.  kapalı ve içi boşsa yanlış eğer kap ağzı acık ve bulunduğu yerde hava varsa doğrudur.

II. Gazların hacmi bulunduğu kabın şekline bağlıdır. Ondan dolayı Yanlış…

III. Gazların bulundukları kap büyütülürse hacmi artar. Ama kütlesi değişmez.

IV. Yanlış. Çünkü bir gazın hacmi değişebilir.


SAYFA 68 CEVAPLAR

SIRA SİZDE

120-80= 40 mL                    190-120= 70 mL

160-40= 120/3=40 mL         175-55= 120/5=24 mL

200-120=80/2= 40 mL         160-70=90/2= 45 mL


SIRA SİZDE

Yarıçapı 2 dm, yüksekliği 10 dm olan silindir şeklindeki kaba 50 L su konuluyor. Buna göre kabı tamamen doldurmak için kaç litre su eklenmelidir? (π=3 alınız.)

Vsilindir= π.r2.h
Vsilindir= 3.2210=120 dm3=120 L

120-50= 70 L su eklenmeli


SAYFA 72 CEVAPLAR

SIRA SİZDE

Taban yarıçapı 10 cm, yüksekliği 20 cm olan silindir biçimli bir kap, özkütlesi 0,6 g/cm3 olan sıvı ile tamamen doludur. Bu sıvının kütlesi kaç gramdır? (π=3 alınız.)

 Vsilindir= π.r2.h
Vsilindir= 3.102.20=6000cm3

d=m/V

0,6=msıvı / 6000
msıvı= 3600g


SIRA SİZDE

Kütlesi 40 g olan bir kap su ile doldurulduğunda 90 g, başka bir sıvı ile doldurulduğunda 60 g geliyor. Sıvının özkütlesi kaç g/cm3tür? (dsu=1 g/cm3)

 msu = 90-40= 50 g

dsu =msu /Vsu

1= 50/ Vsu

Vsu = 50 cm3 (o zaman kabın hacmi de 50 cm3)

Başka sıvının kütlesi 60-40=20 g

d=m/V

dbaşkasıvı= 20/50=0,5 g/cm3


SIRA SİZDE

Sabit sıcaklık ve basınç altında X ve Y maddelerine ait kütle-hacim grafiği şekilde verilmiştir. X maddesinin özkütlesi dx  , Y maddesinin özkütlesi dy  olduğuna göre dy  /dx  oranı kaçtır?

 Kütle hacim grafiğin eğimi özkütleyi verir.

dx=20/10=2 g/cm

dy= 20/20 = 1 g/cm

 dy  /d= 1/2= 0,5 g/cm


SIRA SİZDE

Özkütlesi 1,2 g/cm3, kütlesi 60 g olan bir cisim 70 cm3 çizgisine kadar su ile dolu 100 cm3lük dereceli silindire bırakılıyor. Buna göre dereceli silindirden kaç cm3 su taşar?

 dcisim =mcisim /Vcisim

1,2= 60/ Vcisim

Vcisim = 50 cm3

Kap 70 cm3 dolu ise 70+50=120 cm3

Kap en fazla 100 cm3 aldığına göre 120-100= 20 cm3 sıvı taşar. 


 SIRA SİZDE

Şekilde verilen bloklardan K silindiri özkütlesi 0,8 g/cm3, L küpü özkütlesi2 g/cm3 olan maddelerden yapılmıştır. K’nin kütlesi mK ve L’nin kütlesi mL olduğuna göre mk/ml oranı kaçtır?

 Vsilindir= π.r2.h

Vsilindir= 3.102.40= 12.000cm3

mK=12.000 . 0,8= 9600 g

Vküp = a3 = 53= 125 cm3         

mL = 125 . 2 = 250 g

mK/mL =  9600/250= 192/5=38,4


SAYFA 74 CEVAPLAR

Aynı sıcaklık ve basınç altında eşit hacme sahip demir, cıva ve tahtanın kütlelerini büyükten küçüğe doğru sıralayanız ve bu değerlerin farklı olma sebebini açıklayınız.

(ddemir=7,8 g/cm3 , dcıva= 13,6 g/cm3, dtahta= 0,6 g/cm3 )

d=m/V

Hacim sabit ise yoğunluğu büyük olanın kütlesi de büyüktür.

Buna göre; dcıva>  ddemir > dtahta

                 mciva >mdemir > mtahta


SAYFA 75 CEVAPLAR

SIRA SİZDE

Kütle-hacim grafiği verilen X,Y ve Z maddelerinin,

a) Özkütleleri arasındaki ilişki nedir?

 Grafikteki eğimleri bulduğumuzda özkütle bulunur.

d=m/V

dX = 15/20= 3/4= 0,75 g/cm3

dY = 15/60= 1/4= 0,25 g/cm3

dY = 5/40= 1/8= 0,125 g/cm3

b) Verilen boşluğa özkütle-hacim ve özkütle-kütle grafiklerini çiziniz.

Özkütle değişmeyeceği için sabit çizgi olur.


SIRA SİZDE

1 litrelik bir kaba zeytinyağı, etil alkol ve su ayrı ayrı konulup tartılıyor.

a) Bu maddelerin kütleleri arasındaki ilişki nasıldır? Açıklayınız.

b) Bu maddeler için özkütle-kütle, özkütle-hacim grafiklerini çizerek yorumlayınız.

(dzeytinyağı=0,92 g/cm3, detil alkol =0,81 g/cm3 , dsu=1 g/cm3)

a) Hacim sabit ise yoğunluğu büyük olanın kütlesi de büyüktür.

mSu >mZeytinyağı > mEtil alkol

b) Özkütle hacim ya da kütleye göre değişmez.

Sabit çizgi.


SAYFA 80 CEVAPLAR

SIRA SİZDE

Ebru sanatında her seferinde farklı desen ve renk tonlarının oluşmasının özkütle ile ilişkisi nedir? Açıklayınız.

Kullanılan boya ve kitrenin miktarı (boyanın ve kitrenin özkütlesinin her seferinde farklı olmasını sağlar) ve özellikleri farklı olacağı için desenler de farklı olacaktır. Bu nedenle elde edilen ebru deseni tektir, aynısı bir daha yapılamaz. 


SIRA SİZDE

Altın madenciliğinde kullanılan eleme yöntemi ile benzerlik gösteren, günlük hayatta yapmış olduğumuz beş farklı durumu yazınız.

Çay Süzgeci

Çakıl ve kumun ayrılması.

Kömür ile kömür tozunun ayrılması.

Makarna Süzgeci.

Kepek ve unu birbirinden ayırmak.


SAYFA 85 CEVAPLARI

Bir kare prizmanın taban boyutları 2 kat artırılıp yüksekliği yarıya indirilirse prizmanın,

a) Hacmi

b) Kesit alanı

c) Kesit alanı/hacim oranı nasıl değişir? Açıklayınız.

a) V=a2.h Değer verebiliriz. a=2 cm olsun h=4 cm olsun. İkinci Durumda

a=4 cm   h=2 cm

Vİlk = 22.4=16 cm3

VSon=  42. 2= 32 cm3 Hacmi 2 katına çıkar.

b) Kesit alanı= a2

ilk durumda= 22 =4 cm2

Son durumda= 42 = 16 cm2  Kesit alanı 4 katına çıkar.

c) İlk durumda Kesit alanı/hacim= 4/16=1/4= 0,25

Son durumda Kesit alanı/hacim= 32/16= 2  Dayanıklılık 8 kat artar.


SAYFA 86 CEVAPLARI

Aynı maddeden yapılmış A kare prizmasının yüksekliği 10 cm, taban kenar uzunluğu 2 cm ve B silindirinin yarıçapı 10 cm, yüksekliği 2 cm şeklinde verilmiştir.

A kare prizmasının dayanıklılığı DA ,B silindirinin dayanıklılığı DB ‘dir. Buna göre DA/DB oranı kaçtır?

Dayanıklılık=Kesit Alanı/ Hacim

Kare pirizma dayanıklılık= a2/ a2.h=1/h=1/10

Silindirin dayanıklılığı= π.r2/ π.r2.h=1/h=1/2

DA/DB=1/10  /  1/2  = 1/10 . 2= 1/5=0,2


SAYFA 92 CEVAPLAR

Kontak lenslerin göze yapışmasını açıklayınız.

Kontak lens gözün kornea tabakasına dar gelmektedir. Gözün kornea tabakasındaki gözyaşı kontak lens üzerinde bir adezyon kuvveti oluşturur. Bu şekilde kontak lenste vakum etkisi olur ve göze yapışır.


SAYFA 93 CEVAPLAR

SIRA SİZDE

Aşağıda verilen olayların adezyonla mı, kohezyonla mı ilişkili olduğunu belirleyiniz ve ilgili kutucuğa √ (tik) atınız.                           

a) Suyun cama yapışması Adezyon

b) Boyadan çıkan fırçanın uçlarının yapışması Adezyon

c) Yağmur damlalarının küresel olması Kohezyon

ç) Islak saçların birbirine yapışması Adezyon

d) Hortumdan suyun ip gibi akması Kohezyon

e) Tabağın mutfak tezgahına yapışması Adezyon

f) Çaydanlıktan çayın akması Kohezyon

g) Sıkılan ıslak kazaktan suyun akması Kohezyon


SIRA SİZDE

Yüzümüzü yıkadıktan sonra havlu ile kurularız. Bu olayda;

I. yüzümüzün ıslanması,

II. yüzümüzde su damlalarının durması,

III. havlunun yüzümüzdeki suyu alması

olaylarını adezyon ve kohezyon kuvvetleriyle ilişkilendiriniz.

I. Yüzümüz ve su farklı maddeler olduğuna göre Adezyon

II. Suyun damla halinde durması Kohezyon

III. Adezyon.


SAYFA 97 CEVAPLAR

Basilisk kertenkelesi su üstünde yürüyebilen bir canlıdır. Tabloda verilen bilgilere göre,

a) Basilisk kertenkelesinin, su dışında, üzerinde yürüyebileceği sıvı veya sıvılar nelerdir? Yorumlayınız.

Civa’da kesinlikle yürüyebilir. Yüzey gerilimi suya göre fazla, belki Gliserolde de yürüyebilir.

b) Su içerisine hangi sıvı eklenirse Basilisk kertenkelesi su üzerinde daha rahat yürür? Nedenini açıklayınız.

Sirke eklenirse daha rahat yürür. Sirke ve su karışınca suyun yoğunluğu artar. Suyun yoğunluğunun artması yüzey gerilimini arttıracağı için daha rahat yürür.


SIRA SİZDE

Kenan bir resim fırçasını suya batırıp çıkardığında fırçanın kıllarının birbirine yapıştığını, fırçayı bir süre kurumaya bıraktığında kılların birbirinden ayrıldığını gözlemliyor. Kenan’ın gözlemlediği bu olayda yüzey gerilimi ile ilgili yapabileceği doğru açıklama ne olmalıdır? Açıklayınız.

Fırça ile su molekülleri arasındaki adezyon kuvveti büyük olduğu için kıllar birbirine yapışır. Bir süre sonra suyun buharlaşıp azalması ile adezyon kuvveti azalır. Fırçanın kıllarının itme kuvveti büyük geldiği için kıllar birbirinden ayrılır.


SAYFA 100 CEVAPLAR

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri kılcallık kavramını açıklarken kullanılmaz?

I. Kılcallık olayı bir sıvı ile bir katı arasında gerçekleşir.

II. Farklı cins sıvıların birbirini çekmesi sonucu oluşur.

III. Adezyon ve kohezyon kuvvetleri ile sıvıların yüzey geriliminden kaynaklanır.

 II kullanılmaz çünkü farklı cins sıvıların birbirini çekmesi adezyondur.


SIRA SİZDE

Su dolu kap içine daldırılan camdan yapılmış K, L, M borularında su seviyelerinin hK >hM >hL  olduğu gözleniyor. Buna göre cam boruların yarıçapları sırasıyla rK, rL, rM  olmak üzere yarıçaplar arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?

Kılcal boruda sıvıların yükselmesi borunun yarıçapı ile ters orantılı olduğuna göre rL >  rM  > rK


I. Cıva damlasının küresel olması

II. Süngerin suyu çekmesi

III. Karabiber taneciklerinin suda yüzmesi

IV. Çiçek dolu vazodaki suyun azalması

V. Çatıdan akan yağmur suyunun tavanı ıslatması

VI. Tozların sehpaya yapışması

VII. Yağmurda saçımızın ıslanması

VIII. Musluktan suyun damlaması

Yukarıda verilen durumlardan hangisi ya da hangileri,

 a) Kılcallık olayı ile ilgilidir? IV

b) Adezyon ile ilgilidir? II, VI, VII, V

c) Kohezyon ile ilgilidir? I, VIII

ç) Yüzey gerilimi ile ilgilidir?III


 2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1.D          2. C           3. B           4. D        5. C                          6. E         7. D           8. D           9. D        10. C                       11. A       12. B         13. E          14. D       15. A                          16. E      17. D

19. 2,25 gr

r=5.10-2 m

h=10 cm

Özel moleküler yapısı dolayısıyla su donduğunda hacmi büyüyen nadir maddelerden biridir. Suyun özkütlesi +4 °C ve 1 atm basınç altında 1000 kg/m3tür (1 g/cm3).

Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçük olduğu için buz dağları suyun üzerinde yüzerler ama batmazlar.

23. Hacmi 2 katına çıkar.

24. Kesit alanı 4 katına çıkar.

25. Kesit alanı/hacim oranı 2 katına çıkar.

26. Küre

27. 5h/3

28. Suyun yüzey geriliminin kâğıt ve suyun ağırlığından büyük olması.

29. Deterjan suyun yüzey gerilimini küçülteceği için su dökülür.

30. A

31. 0,5 g/cm3

32. 1,27

Not: 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite yazımız umarım size fayda sağlamıştır kıymetli öğrenciler. Lütfen bizi Facebook’tan takip ederek desteğinizi gösterin.

36 YORUMLAR

 1. sayfa 62de 4/3 n rküp ü 108 nasıl bulursunuz
  pi ile 3 sadeleşmez mi ardından da 2r nin küpü 8rküp olur çarpı bide 4 var 32rküp olmazmı kürenin hacmi ???

 2. Arkadaşlar 62. Sayfadaki ilk sorunun çözümü yanlış değil mi
  Çünkü üçün küpü değil ikinin küpü olmalıydı

  • Güzel temennilerin için teşekkür ederim Rauf. Elimizden geldiğince siz değerli öğrencilere yardımcı olmaya çalışacağız.

  • Asıl ben Teşekkür ederim. 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite yazımızı beğendiğiniz için. Yakında yazılı sorularını da sitemizde bulabileceksiniz. İstediğiniz herhangi bir kitabın cevapları varsa istemeniz yeterli.

  • Biz teşekkür ederiz. Her türlü soru ve ödevlerinizi bize danışabilirsiniz. Bizi takipte kalın diğer ders kitabı cevapları ve üniteleri de en kısa süre de eklenecek.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here