Ana sayfa 9. Sınıf 9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları Meb Yayınları 2017-2018

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları Meb Yayınları 2017-2018

2
9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları Meb Yayınları
9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları Meb Yayınları 2017-2018

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları ile karşınızdayız. Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 2. Ünitede EtkinliklerMetni Anlama ve Çözümleme cevaplarıÜnite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları cevaplarıHazırlık Çalışmaları Cevaplarının sayfa sayfa çözümlerini bulabileceksiniz.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları ve çözümlerinin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları

2. Ünitede Hikaye temasında konu olarak Olay hikâyesi Durum hikâyesi Hikâyenin tanımı ve unsurları Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farkları İsim, yazım ve noktalama Hikâye yazma aşamaları Sunu konularına değinilecek.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları

Hazırlık

1. İnsanların tanımadıkları kimselere güvenmesinin ne gibi sorunlara yol açabileceğini tartışınız.

2. Hikâye okumanın kişiye kazandıracakları hakkında görüşlerinizi belirtiniz.

Hikayeler kişinin hayal dünyasını genişletir. gerçek hayatta tanıyamayacağımız kadar çok insanı hikayeler aracılığıyla tanımış oluruz. Eski zamanlara ve bilmediğimiz yerlere götürür hikayeler bizi.

3. Bazı hikâyelerde olaylara ağırlık verilirken bazılarında yaşamdan bir kesit ruhsal çözümlemelerle yansıtılır. Aşağıdaki metinleri bu bilgi çerçevesinde değerlendiriniz.

I. metinde etkileyici bir olay anlatılıyor. Oğluna kavuşan bir baba ve vatan sevgisi konuları işlenmiş. II. metinde ise gözlemlerinden ve kendi düşüncelerinden söz etmiş. Yani I.metinde olay ön planda iken II. metinde bir kesit ve ruhsal çözümlemeler ön planda.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları

Metni Anlama ve Çözümleme

1. “Nihayet, bir gün, bu korktuğum, beklediğim, merak ettiğim hadise vuku buldu.” cümlesindeki altı çizili kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz.

Hadise : Olay

Vuku Bulmak: Gerçekleşmek, olmak

2. Zincir adlı metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirleyiniz.

Anlatıcı : Olayları bize anlatan kişidir. Gurbette olduğunu belirtmiştir. Hikayeden yalnız yaşadığı anlaşılmaktadır.

Juju: Anlatıcının gözlemlediği ve bize anlattığı komşu köpeğidir. Başlarda herkesin korktuğu saldırgan bir hayvanken sonraları uysal bir köpek olmuştur.

Köpeğin Bakıcısı:

Komşu kadın ve sokaktaki çocuklar.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları

3. Metinde kullanılan bakış açısı, anlatımı nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

Metinde kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır. Anlatıcının kahraman olması olayları onun gözünden görmemizi sağlamıştır. Diğerlerinin duygu ve düşüncelerini bilemeyiz. Yalnızca anlatıcının görüp bildikleri hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

4. Metinde anlatıcının yönlendirme yapıp yapmadığını, olayları yorumlayıp yorumlamadığını değerlendiriniz.

Anlatıcı okuru yönlendirmiştir. Olayları anlatırken kendi düşüncesini katarak anlatmıştır. Örneğin köpeğin bakıcısını anlatırken kendi görüşlerine göre tasvir etmiştir.

5. Hikâyede yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Yazar olayları anlatmayı tercih etmiştir. Diyaloglara çok yer vermemiştir. Cümleleri uzundur.

6. Okuduğunuz hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerini belirtiniz.

Serim: Köpeği anlatmaya başladığı bölüme kadar. Kendi yalnızlığını anlattığı bölüm.

Düğüm: Köpeğin zincirinden kopması ve birkaç gün sonra geri dönmesinin anlatıldığı bölüm.

Çözüm: Köpeğin kaçtıktan sonraki halinin anlatıldığı bölüm.

1. Etkinlik

a. Zincir adlı hikâyedeki evrensel değerleri belirleyiniz.

Bu hikayede evrensel bir değer olan “özgürlük” kavramı üzerinde durulmuştur.

b. Metindeki evrensel değerlerin olay akışına etkisini değerlendiriniz.

Bu hikaye evrensel bir değer olan özgürlük kavramı üzerine kurulmuştur. Olaylar bu tema etrafında gelişmektedir.

2. Etkinlik

1. Zincir adlı metinde öne çıkarılan yapı unsurunu belirleyiniz.

Bu metinde yapı unsurlarından ağırlıklı olarak ” olay” üzerinde durulmuştur.

2. Öne çıkarılan bu yapı unsurunun hikâyenin kurgusundaki işlevini değerlendiriniz.

Hikaye olay üzerine kurgulanmış. Kişiler, yer ve zaman daha silik kalmıştır.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları

Zincir adlı metni Jules Amcam adlı metinle tür, biçim, üslup ve içerik açısından karşılaştırınız.

Zincir veJules Amca hikayeleri olay öyküsüdür. Olay, kişi, zaman ve yer unsurları üzerine kurulmuştur. Her iki hikaye yazıldıkları toplumun ve dönemin üslubunu yansıtırlar.  

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları

Hazırlık

1. Doğanın korunmasının niçin önemli olduğunu aşağıdaki görselden yola çıkarak tartışınız.

Dünyamıza sahip çıkıp, doğamızı korumadığımız zaman Dünya bizim için yaşanmaz bir yer hale gelir. Havayı soluyamaz, toprakta bitkiler yetiştiremeyiz. Bu da insanın sonu demektir.

2. Doğanın korunması için neler yapılabileceğini belirtiniz.

Doğanın korunması için her insan kendi yapabileceği şeylerden başlamalıdır işe. Örneğin kullanılan kağıt ve plastiklerin geri dönüşüme atılması, gereksiz enerji kullanılmaması, plastik şişe ve poşetlerin deniz ve toprağa atılmaması gibi şeyler yapabiliriz.

3. Aşağıdaki metinlerin anlatım yönünden farklarını belirleyiniz.

I. metinde bir olay anlatılmış, günlük konuşma dilinden yararlanmış. Konuşmalar ağırlıklı, cümleler kısa. II. metinde ise bir kişinin duygularından söz edilmiş. Daha karşılıklı konuşmalar yok. Cümleler daha edebi.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Son Kuşlar adlı hikâyedeki kahramanların olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki özelliklerini belirleyiniz.

Anlatıcı: Çevresine duyarlı, doğayı seven biri kişi. Etrafında gördüğü yanlışları düzeltmek için mücadele eder.

Kahveci: Ters, aksi bir kişi.

Konstantin Efendi: Kendi zevkleri için doğya zarar vermekten çekinmez. Küçücük kuşları avlar. Böylece adaya kuşların gelmesini engeller. Görünürde kendi halinde, sıradan biridir ama güz mevsiminde canavar kesilir.

Mühendis Ahmet Bey: O da Konstantin Efendin gibi çevreye zarar vermekten çekinmez. O da çimleri söktürür. Çevreye duyarsız biridir.

 2. Hikâyede ele alınan olayı yer ve zaman yönünden inceleyiniz.

Hikayede olaylar “Ada” da   geçer. Olayların başlangıç zamanı sonbaharın bitimi ile kışın başlangıç zamanıdır.

3. Metinde birden fazla anlatıcı ve bakış açısının bulunup bulunmadığını, anlatıcının değişmesine bağlı olarak bakış açısının da değişip değişmediğini açıklayınız.

Metinde genellikle “kahraman anlatıcı”nın bakış açısı kullanılmıştır. Yer yer gözlemci bakış açısına yer verilmiştir. Konstantin Efendi’nin kuşaları  avlarkenki  halini tasvir ederken  gözlemci bir bakış açısıyla anlatmıştır.

4. Metinde kullanılan anlatım biçim ve tekniklerini belirleyiniz.

Metinde öyküleyici ve betimleyici anlatıma yer verilmiştir. Diyalog ve iç konuşma tekniklerinden yararlanılmıştır.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları

5. Metinde geçen “dıramudana, hüviyet, maestro, mucip, zahire” kelimelerinin doğru telaffuzuna yönelik çalışmalar yapınız.

6. Hikâye türünün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin etkisini belirtiniz.

Çok eski toplumlarda yazının kullanılmadığı karanlık dönemlerde “destan” lara rastlanır. Destanlar günlük hayatta karşılaşılamayacak olağanüstü olayları anlatır. Zaman içinde aklım ve bilimin gelişmsi ile daha gerçeğe yakın metinler ortaya çıkmıştır bu da hikayenin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

1. Etkinlik

a. Zincir ile Son Kuşlar hikâyelerinden alınan bu parçaları anlatıcı ve bakış açısı yönünden değerlendiriniz.

Anlatıcı ve Bakış Açısı

1. Kahraman Anlatıcının Bakış Açısı

2. Kahraman Anlatıcının Bakış Açısı

 3. Gözlemci Bakış Açısı

b. Bu anlatıcı ve bakış açılarının anlatıma etkilerini değerlendiriniz.

Anlatıcının bakış açısının değişmesi metnin kurgusunu değiştirir. Bakış açısına göre olayın bir kahramanı ya da dışarıdan her şeyi gören, bilen bir anlatıcı olabilir. Bu da olayların anlatımını değiştirir.

c. Tablodaki metinlerde metin-okuyucu ilişkisi açısından anlatıcının yazarın gerçek kişiliği ya da kurgu olup olmadığını belirleyiniz.

Anlatıcı yazardan farklı kurgu bir kişidir.

2. Etkinlik

a. Metindeki sosyal ve kültürel ögeleri belirleyiniz.

Mahallede herkesin birbirini tanıması. Her mahallenin cami, çarşı, çeşme gibi sosyal ya da dini merkezinin olması gibi.

b. Belirlediğiniz değerleri içinde yaşadığınız toplumun değerleriyle karşılaştırınız.

Bu değerler günümüzde kaybolmuştur.  İnsanlar artık mahalledeki değil apartman komşularını bile tanımıyorlar. Mahalledeki  insanların bir araya geldikleri ortamlar da kalmadı.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları

3. Etkinlik

a. Görseldeki manzarayı betimleyiniz.

Güneşim batarken etrafı kendi gibi kırmızı renge boyamış. Kuşlar gölün üzerinde uçup gidiyor. Göle doğru bir iskele uzanıyor. İskelenin sağında solunda sazlıklar… Karşıdaki tepeler artık siyah bir gölge gibi. Gölün bu hali insana huzur veriyor.

b. Yaptığınız betimlemeden hareketle edebiyatın görsel sanatlarla ilişkisini değerlendiriniz.

Edebiyatta – özellikle betimleme yaparken- gördüklerimizi tıpkı resim yapar gibi kelimelerle insanlarının zihnine çizeriz.

4. Etkinlik

a. Son Kuşlar adlı metinden hareketle kimi insanların küçük çıkarları için doğayı tahrip etmekten kaçınmamaları nasıl değerlendirilebilir? Tartışınız.

insanlar her dönemde kendi çıkarları için çevreye zarar veriyor. Toprağı, suyu, havayı kirletiyor. Ancak bunu yaparken kendine de zarar verdiğinin farkında değil. Çünkü yaşayacak başka dünya yok. Dünya hepimizin.

b. Hikâyedeki söz konusu olayları yaşadığınız çevrede gözlemleseydiniz ne yapardınız? Tartışınız.

Ben de yazar gibi davranırdım.

5. Etkinlik

a. Son Kuşlar adlı hikâye ile ilgili bir değerlendirme yazısı yazınız.

Son Kuşlar, Sait Faik Abasıyanık’ın çevremize duyarlı olmamız gerektiğini anlattığı güzel bir hikayedir.Bu bir durum hikayesidir. Açık, anlaşılır bir hikaye. Okurken sıkılmadan bitirebilirsiniz.

b. Sıra arkadaşınızın değerlendirmeleri ile kendi yorumlarınızı karşılaştırınız.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları

Dil Bilgisi

1. Yukarıdaki parçalarda bulunan isimleri türlerine göre gruplandırarak aşağıdaki tabloda ilgili bölümlere yazınız. Bu isimlerin metindeki işlevlerini belirleyiniz.

Özel isim : Bozburun, İstanbul, Abdülhak Hamit

Cins isim : Deniz, ses, uzak, meydan, kenar, ağaç, kafes, dal, kuş, feryat , dostluk, arkadaşlık, yalnızlık, gurbet, köşe, pencere,

Somut isim : Bozburun, İstanbul, Abdülhak Hamit ,deniz, ses, meydan, kenar, ağaç, kafes, dal, kuş, köşe, pencere feryat

Soyut isim: Dostluk, arkadaşlık, yalnızlık, uzak,

Tekil isim : Bozburun, İstanbul, Abdülhak Hamit, deniz, ses, uzak, meydan, kenar, ağaç, kafes, dal, kuş, feryat , dostluk, arkadaşlık, yalnızlık, gurbet, köşe, pencere,

Çoğul isim: Kuşlar, uzaklarda, eller

Topluluk ismi: Küme

2. Aşağıdaki cümlelerde isim tamlamalarını bularak bunların türünü belirtiniz.

· Yalnızlığın içine sinersiniz. Belirtili  isim tamlaması

· Köşe penceresini, işte, ben, bu bakımdan insan çevresinin bir damlası üstüne çevrilmiş bir mikroskop camı sayarım.  Hepsi Belirtisiz isim tamlaması

· Can sıkıntısının bir sesi vardır; bunu ancak, böyle bir zamanda, o gurbet odasında duyarsınız. Belirtisiz isim tamlaması

· Kimi bir çalılığın kenarındaki çimenlikte bütün eski ihtişamıyla daha yeni başlamıştır Belirtili  isim tamlaması.

· Bir apartman terası kadar ufak bu kır kahvesinin tahta masaları üstünde hâlâ karıncalar gezer, hâlâ sinekler kahve fincanının retrafına konarlar. Belirtisiz, takısız, Zincirleme

3. Aşağıdaki parçada noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını belirleyiniz.

Zavallı Senegalli, (Özne ile yüklemin arasına başka sözcükler girdiğinde özneden sonra virgül gelir.) bir türlü söyleyemediği “j”leri ( özellikle belirtilmek istenen ifadeler tırnak içine içine alınır.)değiştirerek: (- ile gösterilen konuşmalardan önce: getirilir)

“Susu!” : Konuşmaları tırnak içine almış. Seslenmelerin sonuna ! getirilmiş. Cümle tamamlanmadığı için sonuna … getirilmiş.

3. cümle sıralı cümle olduğu için aralara virgül getirilmiş.( hırlıyor, eşiniyor, atlıyor) Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta getirilmiş. Eş görevli kelimeleri ayırmak için virgül getirilmiş.

4. Zincir adlı metinde geçen “mübalağa, lüzum, ilmî, fenni, halk olmak, sükûnet” kelimelerinin doğru telaffuzuna yönelik çalışmalar yapınız.

5. Zincir adlı metinde günümüz yazım ve noktalama kurallarına uymayan kullanımları belirleyiniz.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1-5. soruları Halide Edip Adıvar’ın Millî Mücadele yıllarına ait Himmet Çocuk adlı hikâyesinden alınan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

1. Himmet Çocuk adlı hikâyenin bu bölümünden nasıl bir olay örgüsü çıkarılabilir?

  • Yaşlı bir adamın rehberlik yapmayı kabul etmesi.
  • Kamyonla saatlerce yolculuk etmelari
  • Ateşin gölgesinde iki karaltı görmeleri
  • Bu kişilerden bir ihtiyarın yazarı tanıması
  • Aralarında geçen konuşmalar

2. Hikâyenin bu bölümündeki olayın geçtiği yerin özellikleriyle ilgili neler söylenebilir?

Hikayede Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’nun durumu anlatılıyor. Olaylar Uşak civarında geçiyor. Sarp, batak yerler olduğundan söz ediliyor.

3. Hikâyeye yeni bir kahraman eklense kahramanın özellikleri neler olabilir?

Hikayeye halkın durumundan çok etkilenen vatansever bir gazeteci eklenebilir.

4. Metinden yola çıkılarak Anadolu’nun geçmişteki ve günümüzdeki durumuyla ilgili hangi çıkarımlarda bulunulabilir?

Anadolu o dönemde savaş yüzünden harap bir haldedir. Halkı perişan bir durumda. Ancak güzümüzde Anadolu o günlerle kıyaslanamayacak durumda. Oldukça gelişmiş bir durumdadır.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

5. Elvanlar’da ihtiyar bir kılavuz aldık. Köyün bir kısmı yanmış, perişan, herkes fersiz ve şaşkın gözlerle kamyon denilen canavarın lüzumsuz gürültüsüne bakıyordu. Herkesin ruhunda sonu gelmeyen ezilişin, açlığın, her günün gizli felaket ihtimallerinin yoğurduğu ümitsizlik ve ilgisizlik vardı. Bu paragrafta bulunan isimlerin özellikleri hakkında neler söylenebilir?

Elvanlar: Özel, somut, isim, Kılavuz: cins, tekil, somut isim köy: tekil, cins, somut isim gözler: çoğul, cins, somut isim, kamyon: tekil, cins, somut isim, canavar: tekil, cins, somut isim, gürültü: tekil, cins, somut isim, ruh: soyut, cins, tekil isim, açlık: somut, tekil, cins isim, felaket: soyut, cins, tekil isim , ihtimaller: soyut, cins, çoğul isim, ümitsizlik: soyut, tekil, cins isim, ilgisizlik: soyut, tekil, cins isim

6. Tablodaki metinlerde kullanılan anlatım tekniklerini belirleyerek ilgili yerlere yazınız.

I. metin iç diyelog, II: metin dilalog tekniği ile yazılmış.

Anlatım Teknikleri

7. C

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

8. a. betimleme ve öyküleme

b. birinci

c. kahraman

9. B

10. D

11. E

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

12-14. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

12. Parçaya göre Sait Faik’in eserleri, çevresiyle çatışmalarının aynası olarak görülmektedir. Bu yargıdan yola çıkarak sanatçının hikâyeciliğini değerlendiriniz.

Bu cümlede göre yazar çevresi tarafından kısıtlanmış buna karşı yazılarında özgür bir dünya kurmaya çalışmıştır.

13. Parçada çağının yerleşmiş sanat ölçülerini aşan yeni ve güçlü bir sanat eserinin yeşermesi hangi koşula bağlanmıştır? Açıklayınız.

Kişinin özgürce kısıtlanmadan yazabilmesine bağlamıştır.

14. Parçada geçen “artistçe kendi üslûbunda bir yaşama”, “edebiyatı, özentilerden, romantik ucuzluklardan
kurtarmak”, “hikâyeyi ‘edebiyat yapan’ların elinden kurtarma” ifadeleriyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.

Orijinal olması kimseye benzememesi, kendine has bir anlatımının olduğu anlatılmıştır.

15. Sait Faik, toplumsalı da bireyseli de göz ardı etmeden, etik ile estetiği potasında erittiği yepyeni bir öykü dünyası kurmuş, böylece, biz, kendisinden sona gelen genç yazarlara da yol açmıştı. Birçok kez, Dostoyevski’nin, “Hepimiz Gogol’ün Palto’sundan geliyoruz” demesi gibi, bizler de (1950 kuşağı denilen öykücüler, ama aynı zamanda Vüsat O. Bener’ler, Yusuf Atılgan’lar, Bilge Karasu’lar, Nezihe Meriç’ler de) Sait Faik’ten geliyoruz, diye yazdım.

Metinde altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.

Edebiyatın evrensel olduğu. Sanatçıların kendi toplumundan olsun başka milletlerden olsun diğer sanatçılardan etkilenebileceği anlatılmıştır.

16. C

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

17. C

18. 4. Çıkış

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları umarım işinize yaramıştır.

Yorumlar kısmından bize görüşlerinizi yazabilirsiniz.

2 YORUMLAR

  1. 1-5. SORULARIN,5. SORUNUN,6.SORUNUN VE 12-14 SORULARININ CEVABI NEREDE ADAM AKILLI BİR SİTE OLSA ŞAŞARIM ZATEN !DİSLİKE!

    • Birazdan eksik olan o sayfaların cevaplarını ekliyoruz. Sizden ricam bir şey isterken onu kibar bir şekilde istemeniz. 9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite ile ilgili başka istediğiniz soruların çözümleri varsa sayfa ve etkinlik numarasını belirterek isteyebilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here