Ana sayfa 8. Sınıf 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları Öğün Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları Öğün Yayınları

0
8.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-1.-Ünite-Cevapları-Öğün-Yayınları
8.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-1.-Ünite-Cevapları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları yazımızda Öğün Yayınları 2017-2018 Ortaokul 8. Sınıf Matematik Ders Kitabından geçen Alıştırmalar, Ünite Değerlendirme Soruları cevapları, etkinlik çözümleri, kitaptaki problem, hatırlayalım gibi kısımların cevaplarını bulabileceksiniz.

Eğer 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları tüm üniteleri ile bağlantıda mevcuttur.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları aşağıdaki bağlantılarda sayfa sayfa verilmiştir.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14

1. Aşağıda verilen tam sayıların çarpanlarını ve asal çarpanlarını bulunuz.
a) 126 b) 144 c) 180 ç) 210 d) 300

2. Aşağıdakilerden hangisi 140 sayısının bir çarpanıdır?
A) 3 B) 7 C) 9 D) 12

3. Aşağıdaki sayıları üslü ifadelerin çarpımı olarak yazınız.
a) 36 b) 98 c) 189 ç) 385 d) 540

4. Aşağıdakilerden hangisi 23 • 5 • 7 şeklinde asal çarpanlarına ayrılan tam sayıdır?
A) 140 B) 280 C) 300 D) 340

5. Aşağıda üslü ifadelerin çarpımı olarak verilen sayıları bulunuz.
a) 2 • 52 b) 32 • 72 c) 2 • 3 • 11  ç) 23 • 52 d) 2 • 32 • 5

6. 630 = 2 • x • 5 • 7 olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3    B) 4    C) 5     D) 9

7. 80 ve 96 sayılarının asal çarpanlarının toplamını bulunuz.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19

ALIŞTIRMALAR

8.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-19

1. Aşağıdaki sayıların en büyük ortak bölenlerini bulunuz.
a) 15, 45 b) 24, 72 c) 49, 21 ç) 8, 88 d) 16, 96 e) 45, 55

2. 36/ 120 kesrini en sade biçime getirebilmek için pay ve payda hangi doğal sayı ile bölünmelidir?

3. Yandaki asal çarpan algoritmasında A ve B sayılarının ortak bölenlerinin bulunuşu verilmiştir. A ve B sayılarının en büyük ortak bölenini bulunuz.

4. Aşağıdaki sayılar, hangi sayılarla sadeleştirilirse en sade biçime getirilir?

a) 6/15  b) 12/36  c) 48/65   d) 39/65   e) 84/126

5. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
A) EBOB (18, 36) = 18 B) EBOB (13, 17) = 1
C) EBOB (24, 35) = 7 D) EBOB (75, 125) = 25

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20

8.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevaplar-Sayfa-20

6. (36, 84)ebob + (26, 39)ebob işleminin sonucu kaçtır?

7. A = 22 • 33 • 5 ve B = 2 • 32 • 11 ise EBOB (A, B) kaçtır?

A) 22 • 3   B) 2 • 32    C) 22 • 5    D) 5 • 11

8. Her birinde 36 kg ve 45 kg un olan iki torba, eşit kütlelerdeki paketlere torbadaki unlar birbirine karıştırılmadan paylaştırılıyor. En az kaç paket gerekir?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

9. Boyu 120 m, eni 80 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına eşit aralıklarla (köşelere de konulmak üzere) kavak ağacı dikilecektir. Bu iş için en az kaç tane kavak ağacı gereklidir?

10. Esra Hanım, kilerindeki 12 kg fasulye ve 15 kg nohutu eşit hacimli kaplara hiç artmayacak şekilde koymak istiyor. Bunun için Esra Hanım en az kaç tane kap almalıdır?

11. 44 ve 68 doğal sayıları en büyük hangi doğal sayıya bölünürse her iki sayıda da kalan 2 olur?

12. Uzunluğu 325 cm ve genişliği 400 cm olan dikdörtgen şeklinde bir banyonun tabanına birbirine eş kare şeklinde fayanslardan en az kaç tane yerleştirilebilir?

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 27

ALIŞTIRMALAR

8.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Sayfa-27-Cevapları
8.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Sayfa-27-Cevapları

1. Aşağıdaki sayıların en küçük ortak katını bulunuz.
a) 3, 4 Ç) 12, 18 b) 7, 77 d) 20, 50 c) 9, 30 e) 50, 75

2. Aşağıdaki sayıların 200’den küçük ortak katlarını bulunuz.
a) 12, 36 b) 24, 36 c) 12, 15

3. 12 ve 15 sayılarına bölündüğünde 3 kalanını veren en küçük doğal sayı kaçtır?

4. 3/18+5/12 işleminin yapılabilmesi için paydaların eşitlenmesi gerekir. Buna göre bu kesirlerin paydaları en küçük hangi sayıda eşitlenebilir?

5 (16, 32)ekok + (49, 23)ebob işleminin sonucu kaçtır?
A) 30   B) 33   C) 49    D) 56

6. Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangileri aralarında asaldır?
a) (3, 12)
b) (4, 5)
c) (12, 18)
e) (53, 82)                                                                             ç) (36, 98)                                                                            d) (15, 47)

7 Kenar uzunlukları 20 ve 16 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonlardan en az sayıda yan yana getirilerek bir kare yapılıyor. Yapılan karenin bir kenar uzunluğu kaç metredir?
A) 2
B) 1
C) 0,8
D) 0,4

8 15 ve 18 sayılarına tam olarak bölünebilmesi için 370 sayısından çıkarılacak en küçük doğal sayı kaçtır?

9 12 ve 15 sayılarına tam olarak bölünebilmesi için 169 sayısına eklenmesi gereken en küçük doğal sayı kaçtır?

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 33

ALIŞTIRMALAR

8.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-33
8.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-33

1. Aşağıdaki üslü sayıların değerlerini bulunuz.
a. (–2)5    b. (–4)³    c. (–8)-2   ç. 2-2   d. 10-1   e. (–6)-3

2. Aşağıdaki rasyonel sayıları, üslü sayı olarak yazınız.

a) 1/25  b) -1/27  c) -1/512   ç) 1/625   d)-1/1000 e)1/243

3. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

a)  7-3 =1/ 73

4. -29   = -1/n eşitliğinde, n doğal sayısı kaçtır?

5. (-3)-5   = -1/a eşitliğinde, a tam sayısı kaçtır?

6. Okan, matematikle ilgili bir İnternet sitesinde çalışmaktadır.  Okan’ın görevi matematik hakkında bilinmeyen ve merak edilen
soruları araştırıp cevap vermektir. Okan’a gelen e–postalardan dördü aşağıda verilmiştir. Sizce Okan, bu soruları nasıl  yanıtlamıştır?

7. Aşağıdaki sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz.
a) 8,26 b) 25,08 c) 14,642 ç) 203,085

8. Aşağıdakilerden hangisi, çözümlemesi 2 • 103 + 3 • 100 + 2 • 10-2 olan sayıdır?
a) 23,2  b) 203,2   c) 230,2   ç) 2003,02

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39

ALIŞTIRMALAR

8.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-39
8.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-39

1. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.

a) 32 • 34      b) 5–3 • 52       c) 72 • 7      ç) 62 • 63                 d) 84 • 85    e) 10–2 • 10–4   f) 100 • 105 g) 28 • 29              ğ) 112 • 114 h) 234 • 23–6

2. Aşağıdaki çarpma işlemlerini üslü sayı olarak yazınız.

3. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.
a) 23 • 53    b) 8–2 • 9–2     c) 45 • 35    ç) 63 • 33                 d) 112 • 52

4. (-8) • (3)y = (-24)4 eşitliğini sağlayan x ve y sayıları, aşağıdakilerden hangisidir?

A) x = 2 y = 2     B) x = 3 y = 1

C) x = 4 y = 1     D) x = 4 y = 4

5. 34 • 36 • 32 = 3a eşitliğini sağlayan a doğal sayısını bulunuz.

6. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.
a) 58 : 56          b) 79 : 7-6 c) 48 : 47 ç) 11-12 : 117 d) 358 : 354

7. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.
a) 362 : 92

8. Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen x, y ve z değerlerini bulunuz.
a) 8² : 4² = x ise x = ?

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40

8.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-40
8.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-40

9. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

10. a = (– 5)2 , b = (– 2)2 , c = (– 1)3 ise aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

11. 1/4.1015 =a . 10-16 eşitliğini sağlayan a sayısını bulunuz.

12. 2113 • 21x = 1 ise x yerine hangi sayı gelmelidir?

13. x, y ve z birer tam sayı olmak üzere, x2 = 16 , y4 = 81 ve z3 = – 125 ise x + y + z işleminin en
küçük değerini bulunuz.

14. 0,000016/0,001: 0,04 . 10-2 / 2 . 10-3 işleminin sonucu kaçtır?

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45

8.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Sayfa-45-Cevapları
8.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Sayfa-45-Cevapları

1. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

2. I. sütunda verilen sayıları, II. sütunda verilen bilimsel gösterimiyle eşleştiriniz.

3. Aşağıda verilen kutulara gelmesi gereken üsleri bulunuz.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 46

8.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-46
8.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-46

4. Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen x, y ve z değerlerini bulunuz.

5. 32/1025 sayısının bilimsel gösterimini bulunuz.

6. a • 1023 = 4,8 • 1018 eşitliğini sağlayan a sayısı kaçtır?
A) 480 B) 48 C) 0,0048 D) 0,000048

7. 212 • 255 işleminin sonucunda elde edilen sayının bilimsel gösterimini bulunuz.

8. 0,0000816 sayısının bilimsel gösterimini bulunuz.

9. 146 000 000 000 sayısının gösterimi aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 146 • 109 B) 14,6 • 1010 C) 0,146 • 1012 D) 1,46 • 1010

10. Aşağıda verilen sayıları karşılaştırınız.

11. Aşağıda verilen sayıların bilimsel gösterimini bulunuz ve karşılaştırınız.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 50

ALIŞTIRMALAR

1. Alanı 225 m² olan kare şeklindeki bir arsanın bir kenarının uzunluğunu bulunuz.

Karenin alanı a.a=a²

a²=225

a²=5²

a=5 m

2. Kare şeklinde farklı büyüklüklerdeki dört havuzun zemini kare şeklinde fayanslarla döşenecektir. Her bir model fayans ve fayansın sayısı aşağıda verilmiştir. Bu fayanslardan hangisi bu havuzlardan biri için kullanılamaz?

Havuz kare şeklinde olduğuna göre kullanılan fayansların bir kenarının uzunluğu bir tam sayının karesi olması gerekir.

25=5²

196=13²

200(Kullanılmaz bir tam sayının karesi değil)

256=18²

3. Aşağıda verilen eşitliklerde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

(Y ) √0 = 1

(D ) √1 = 1

( Y) √4 = – 2

(D ) √9 = 3

( D) √36 = 6

4. Aşağıda verilen tam kare sayıların kareköklerini hesaplayınız.
a) √144=12    e) √100=10
b) √169= 13   f) √81 =9
c) √121 = 11  g) √64 =8
ç) √256 = 18  ğ) √400 =20
d) √196 = 14  h) √900 =30

5. Aşağıdaki tam kare sayıların kareköklerini, dikdörtgen kutulardan bularak eşleştiriniz.

a) √1089 = 33 b) √1764 = 42 c) √5625 =75 ç) √529 = 23

I. 75      II. 23     III. 85        IV. 33      V. 42

a=IV   b=V  c=I  ç=II

6. Aşağıdaki işlemlerde ◊ yerine gelecek pozitif sayıları bulunuz.

a) √169= 13

b) √625=25

c) √5625 =75

ç) √576=24

7. Alanı 729 m² olan kare şeklindeki bir tarlanın bir kenar uzunluğunu hesaplayınız.

Karenin alanı=a.a=a²

a²=729

a²=27.27

a²=27²

a=27

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 53

ALIŞTIRMALAR

1. 27 sayısının karekökünü, en yakın onda birliğine kadar nasıl tahmin edeceğinizi açıklayıp sonucu
bulunuz.

İlk önce 27 sayısına en yakın karekökleri buluyoruz.

25<27<36 

Ardından kareköklerini alıyoruz

√25<√27<√36 

5<√27 <6

25 ile 27 arasındaki fark 2, 27 ile 36 arasındaki fark 9 olduğu için 5 sayısına daha yakın olacak. Buna göre yaklaşık olarak;

2/11≈0,2

5,2

2. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz.

a) √23 ≈ ? 4,6

√16<√23<√25

4<√23<5

23 ile 16 arasındaki fark 7

25 ile 23 arasındaki fark 2

7/2+7=7/9≈0,8

4,8

b) √35 ≈ ?

√25<√35<√36

5<√35<6

35-25=10 , 36-35=1 10÷11=0,9

35 sayısı 36’ya daha yakın olduğuna göre 5,9

c) √3 ≈ ?

√1<√3<√4

1<√3<2

1 ile 3 arasındaki fark 2

3 ile 4 arasındaki fark 1

2/2+1=2/3≈0,7

Sayı 4’e yakın olduğu için 3,7

ç) √71 ≈ ?

√64<√71<√81

8<√71<9

71 ile 64 arasındaki fark 13

81 ile 71 arasındaki fark 10

13/13+10=13/23≈0,6

8,6

d) √111 ≈ ?

√100<√111<√121

10<√111<11

111 ile 100 arsındaki fark 9

121 ile 111 arasındaki fark 10

9/19≈0,5

10,5

3. Aşağıdaki sayıların kareköklerini en yakın onda birliğine kadar tahmin ediniz.
a) 6

√4<√6<√9

2< √6 < 3

6 ile 4 arasındaki fark 2

9 ile 6 arasındaki fark 3

2/5=0,4

2,4

b) 13

√9< √13 < √16

3 < √13 <4

13-4=9

16-13=3

9/12≈0,8

3,8

c) 68

√64 < √68 < √81

8 < √68 < 9   Sayı 8 ile 9 arasında.

68-64=4

81-68=13

4/17≈0,2

8,2

ç) 667

√625 < √667 < √676

25 < √667 < 26

667-625= 42

676-667=9

42/51≈0,8

25,8

d) 1938

√1936 < √1938 < √2025

24 < √1938 < 25

1938-1936=2

2025-1938=87

2/89≈0

24

4. I. sütunda verin sayıların kareköklerini, II. sütunda verilen en yakın tahminleri ile eşleştiriniz.

√40 6 ile 7’nin arasında olduğuna göre 6,32

√132 11 ile 12’nin karesi arasında ise 11,48

√212 14 ile 15’in karesi arsında ise 14,56

√80  8 ile 9’un karesi arasında ise 8,94

√192 13 ile 14’ün karesi arasında ise 13,85

5. Aşağıdaki sayılarının kareköklerini en yakın onda birliğine kadar tahmin ediniz. Tahmin için kullandığınız stratejileri yan taraftaki noktalı yerlere yazınız.
a. 7 ≈ ?

√4 < √7 < √9

2 < √7 <3 (Sayı 2 ile 3 arasında)

7-4=3

9-7=2

3/5=0,6

2,6

b. 15 ≈ ?

9 < 15 < 16 (3 ile 4 arasında)

15-9=6

16-15=1

6/7≈0,9

3,9

c. 68 ≈ 

64 < 68 < 81  (8 ile 9 arasında)

68-64=4

81-68=13

4/17≈0,2

8,2

ç. 145 ≈

144 < 145 < 169 (Sayı 12 ile 13 arasında)

145-144=1

169-145=24

1/25≈0

12

6. Doğduğunuz yılın karekökünü en yakın onda birliğine kadar tahmin ediniz.

2004 ya da 2003 sonuç aynı çıkar

1936 < 2003 < 2025 ( Sayı 44 ile 45 arasında)

2003-1936= 67

2025-2003=22

67/89≈0,8

44,8

7. Aşağıdaki boş bırakılan alanda 11 in yaklaşık değerini hesaplayınız ve sayı doğrusu üzerindeki yerini gösteriniz.

9 < 11 < 16 (3 ile 4 arasında)

11-9=2

16-11=5

2/7≈0,3

3,3

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55 Pi Sayısı Nerelerde, Niçin ve Neden Kutlanır

Görev: 

Dünya’nın değişik yerlerinde π sayısı kutlamaları yapılmaktadır. Bu kutlamaların nerelerde, niçin ve
nasıl yapıldığını araştırınız.

Bir dairenin çevresinin uzunIuğunun çapına böIünmesiyIe buIunan “pi” sayısını ifade eden 3,14’ten esinIeniIerek 14 Mart, 1988’den bu yana “Dünya Pi Günü” oIarak kutIanıyor.

Kısaca 3,14 oIarak biIinen, ancak irrasyoneI bir sayı oIduğu için virgüIden sonra sonsuza dek devam eden “pi” sayısının, iIk hangi medeniyet tarafından buIunduğu biIinemiyor.

AraştırmaIar SümerIer’in, BabiIIer’in, Eski MısırIıIar’ın ve İbraniIer’in de “pi” sayını kuIIandığını ortaya koyuyor. “Pi” sayısına ismini ise çok eski dönemIerde de kuIIanıImış oImasına karşın, asırIar sonra YunanIıIar veriyor. İsmini Yunan aIfabesindeki “?” harfinin okunuşundan aIan, değiştiriIemez sabit bir oran oIan “pi” sayısı, “Arşimet sabiti” ve “LudoIph sayısı” oIarak da ifade ediIiyor.

DaireIer, yayIar, penduIumIar gibi bazı matematik işIemIerinde kuIIanıIan, çözümü kesinIiğe uIaştıran, koIayIaştıran ve zamandan tasarruf sağIayan mükemmeI bir sayı oIan “pi”ye özeI kabuI ediIen 14 Mart, iIk oIarak fizikçi Iarry Shaw tarafından 1988’de San Francisco ExpIoratorium’da kutIandı.

O günden sonra ” Dünya Pi Günü” oIarak kutIanan 14 Mart’ta okuIIarda, üniversiteIerde, biIim çevreIerinde çeşitIi etkinIikIer düzenIeniyor.

“Bay Beyin” oIarak tanınan DanieI Tammet, 2004 yıIının “pi” gününde, sayının virgüIden sonraki 22,514 basamağını ezberden okuyarak, önemIi bir rekora imza attı.

Amerika, 12 Mart 2009’da “pi” gününü “UIusaI Pi Günü” iIan etti.

Gerçek değeri “3,141592653589793238462643383…” şekIinde devam eden “pi” sayısına özeI gün, Türkiye ‘de de iIk kez 2007’de kutIanmaya başIandı. Gün kapsamında geometri ve matematik yarışmaIarı düzenIeniyor, tişörtIer basıIıyor ve Iogo hazırIama, pi sayısını ezberIeme gibi özeI yarışmaIar gerçekIeştiriIiyor.

VirgüIden sonra sahip oIduğu sonsuz sayıda rakamın periyodik oIarak birbirini tekrar etmediği pi sayısı, “sonsuzIuk” ve “rutin oImayan”ı işaret ettiği için, büyük anIam taşıyor.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57

ALIŞTIRMALAR

1. İrrasyonel sayı nedir? Tanımlayınız.

Rasyonel sayı olarak yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar denir.

2. Rasyonel sayı ile irrasyonel sayı arasındaki farkı söyleyiniz. Rasyonel ve irrasyonel sayılara örnekler veriniz.

Rasyonel sayılar, a ve b tam sayı ve b≠0 olmak üzere a/b
şeklinde yazılabilir. Her rasyonel sayının ondalık gösterimi vardır. Buna karşılık her ondalık gösterim, bir rasyonel sayı olarak
yazılamaz.

Rasyonel sayıya örnek 2,3 , 4/5 gibi

İrrasyonel sayılara örnek √3 , 3, 1457457…

3. Aşağıdaki gerçek sayılardan hangileri irrasyonel sayıdır? İrrasyonel sayıları daire içine alınız.

√2Π(Pi sayısı)

4. Aşağıdaki sayılardan hangisi irrasyoneldir?

a) 0,1  b) 3, 4    c) 2,13    ç) 2,05247…    d) 2, 17

Sayfa 58 Cevapları

5. Aşağıdaki sayılardan hangileri irrasyonel sayılardır?

a) √4=2 Rasyonel Sayı

b) √3 (İrrasyonel Sayı)

c)√144=12 Rasyonel Sayı

ç) √8 (İrrasyonel Sayı)

d) √10 (İrrasyonel Sayı)

e) √225=25 Rasyonel Sayı

6. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

(D) Her rasyonel sayının bir ondalık açılımı vardır.
(Y) Her ondalık açılım bir rasyonel sayı olarak yazılır.
(D) Rasyonel sayılar a/b şeklinde yazılabilir.
(Y) İrrasyonel sayılar a/b şeklinde yazılabilir.

7. Gerçek sayılar, sayı doğrusunu tam olarak doldurur mu? Açıklayınız.

Gerçek Sayılar, Rasyonel ve İrrasyonel sayıların toplamı olduğuna göre sayı doğrusunu doldurur.  

8. Aşağıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
I. Rasyonel olmayan sayılara irrasyonel sayılar denir. (D)
II. π irrasyonel bir sayıdır. (D) 
III. Her ondalık açılım bir rasyonel sayı olarak yazılamaz. (D)
A) Hiçbiri   B) 1    C) 2      D) Tümü

9. Aşağıdaki sayıların ondalık açılımını bulunuz.

a) 2/7= 0,2857… (Tam olarak yazamayız. Çünkü İrrasyonel sayıdır.)

b) 2/5=0,4

c) 4/25=0,16

ç) 7/250= 0 ,028

10 . Aşağıdaki ondalık kesirleri, rasyonel sayı olarak yazınız.

a) 0,3= 3/10

b) 7,16=716/100

c) 0,028=28/1000

ç) 6,42=642/100

11. Aşağıdaki rasyonel sayıların ondalık açılımlarını bulunuz.

a) 2/5 = 0,4

b) 3/11= 0,27

c) 25/7=0,571428

12. Aşağıdaki sayılardan irrasyonel olanları bulunuz.

a) 0,20200200… İrrasyonel virgülden sonrası düzensiz ve devam ediyor.

b) 0,245    Rasyonel Sayıdır. Çünkü devirli ondalıklı sayılar rasyoneldir.

c) 0,702 Rasyonel

ç) 2,2360679… İrrasyonel

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki işlemleri yapınız.

a) √10 . √10 =10

b) √9 . √9 =9

c) √6 . √6 =6

ç) √2 . √14 =√2.2.7=2√7

d) √11 . √2 =√22

e) √20 . √45 – √5 . √80 ÷ 2√3 . √12 + 88=?

√20 . √45 = √4.5. 9.5=√2.2.3.3.5.5=2.3.5=30

√5 . √80=√5.10.8=√5.5.2.2.4=√5.5.2.2.2.2=5.2.2=20

2√3 . √12= 2√3.3.4=2√3.3.2.2=2.3.2=12

30-20 ÷ 12+88=10/100=0,1

f) 5√324  . 4 /9 =?

5√18.18 . 4/9=5.18.4/9=360/9=40

g) √5 . √6 = √30

2. Aşağıdaki işlemleri yapınız.

a) (√3 . √3) – (√2 . √2)=?

3-2=1

b) (3 √2 + 2 √2). √2=?

5√2. √2= 5.2=10

c) (√7 + 4√7) + 2√28 + √28=?

5√7 + 3√28

5√7 + 3√7.2.2

5√7 + 6√7

11√7

ç) (√5. 5√5) + (2√36 +√4 )=?

(5√5.√5) + (2√6.6 + √2.2)

(5.5) + (2.6 + 2)

25 + (12+2) =25+14=39

d) (√4 . √9) – (√8. √2)=?

(2.3) – (√16)=6-√4²=6-4=2

3. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. Bulduğunuz sonuçların irrasyonel olup olmadığını söyleyiniz.

a) √25/ 5√4=

5/(5.2)=5/10=1/2=0,5   İrrasyonel değil.

b) √3÷√9= √3÷3  İrrasyonel

c) √81 ÷ √64= 9/8=1,125 İrrasyonel değil

ç) √125 ÷ √80= √25.5 ÷ √ 16.5=5√5 ÷ 4√5

5/4=1,25 İrrasyonel değil

d) √7/3 ÷ √7/27=?

Birinci aynen kalır ikinci ters çevrilip çarpılır.

√7/3 . √27/7= √9= 3  İrrasyonel değil

4. Alanı 12 cm² olan dikdörtgenin kenar uzunlukları  aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Dikdörtgenin alanı kısa ve uzun kenar çarpılarak bulunur. Buna göre A şıkkında √2 . √3= √6 yı verdiğine göre olamaz.

5. Aşağıdaki işlemde yerine gelecek sayıları bulunuz.

√75 . √12 = √25. √3 . √4 . √3=5√3 . 2√3

= (5.2)√3.3= 10.3=30

6. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

(Y) √18/25         ( Y) √192/4

(Y) √72/16         (D) √50 ÷ √25

(D) √10 ÷ √5      (D) √36 ÷ √6

7. Yandaki tabloda, verilen ipucundan yararlanarak a, b, c yerine gelecek sayıları bulunuz.

En sağ alttaki sayı √3 olduğuna göre demek ki en üst satırdaki sayılar sol taraftaki sütunlara bölünerek kare içleri dolduruluyor.

a=√30 ÷ √3=√10

b=√15 ÷ √3 = √5

c=√30 ÷ √5 = √6

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen kareköklü sayıları a√b şeklinde yazınız.

a)√18=3√2

b) √45=3√5

c) √52= √26.2=√13.2.2=2√13

ç) √75 =√25.3=5√3

d) √175=√25.7=5√7

e) √176=√16.11=4√11

f) √396=√9.4.11=3.2√11=6√11

2. Aşağıda verilen kareköklü sayıların katsayılarını kök içine alınız.

Sayıları kök içine alırken karesini alarak içeri alıyoruz.

a) 2√5=√4.5=√20

b) 3√7=√63

c) 8√6=√384

ç) 4√10 = √160

d) 3.5√7=15√7=√1575

e) 11√11= √1331

f) 3√2= √18

g) 5√3= √75

ğ) 7√2 = √28

h) 8√5= √320

3. Aşağıda, I. grupta verilen sayıların II. gruptaki eşitlerini bulunuz ve eşleştiriniz.

√363=√3.121=11√3

4√11=√16.11=√176

√432=√16.27=√16.9.3=4.3√3=12√3

12√2=√12.12.2=√288

√450=√45.10=√9.5.5.2=3.5√2=15√2

4. Aşağıdaki sol sütunda verilen kareköklü sayıların a√b şeklinde yazılmış ifadelerini, sağ sütundan bulunuz ve önündeki harfle eşleştiriniz.

I. √63= √3.21=√3.3.7=3√7 ç

II. √75=√25.3=5√3 c

III. √128=√16.8=√16.4.2=4.2√2=8√2 a

IV. √192 = √3. 64=8√3 b

5. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.

a) √300=√100.3=10√3 yapar Yanlış

b) √750=√75.10=√25.3.10=5√30 Yanlış

c) √800=√8.100=√2.4.100=2.10√20=20√2 Yanlış

ç) 4√115=√16.115=√1840 yapar Yanlış

6. Alanı 98 m² olan kare şeklindeki bahçenin bir kenarının uzunluğunu bulunuz.

Karenin alanı=a²

a²=98 İki tarafın karekökünü alırız.

√a²=√98

a=√2.49

a=7√2

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69

Yarın cevaplar yayınlanmış olacak.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72

Yarın cevaplar yayınlanmış olacak.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73

Yarın cevaplar yayınlanmış olacak.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 1. Ünite Değerlendirme Soruları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları umarım size faydalı olmuştur. Sizden küçük bir ricam önce soruları kendiniz çözmeye çalışın.

Aşağıdaki yorumlar bölümünden soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Bizi Facebook adresimizden takip ederseniz seviniriz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here