Ana sayfa 8. Sınıf 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları Tutku Yayınları Moonlight

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları Tutku Yayınları Moonlight

0
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları yazımızda: Öğrenci Kitabı (Student’s Book) UNIT 2 Teen Life konusunun cevaplarını sayfa sayfa bulabileceksiniz.

Tutku yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları ünite linkleri bu bağlantıda var.

2017-2018 tutku yayıncılık 8 sınıf İngilizce çalışma kitabı cevapları bu bağlantıda 8 sınıf İngilizce çalışma kitabı cevapları tutku yayınları mevcut.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Cevaplarını hazırlarken mümkün olduğunca 8.sınıf İngilizce ders kitabı çevirileri ve etkinliklerin 8.sınıf İngilizce ders kitabı Türkçe’ye çevrilmiş halini vermeye özen gösterdik.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17

Teen Life

Find the page numbers for (için sayfa numaralarını bulun.)

A woman in a colourful dress  – page 18

A family – page 20,22

A quiz – page 15

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18- Etkinlik 1, Etkinlik 2, Etkinlik 3

VOCABULARY

Words Related to Clothing

1. Match the meanings with the words. Then describe the women’s clothing in the photos. (Kelimeler ile anlamlarını eşleştirin. Sonra fotoğraftaki kadının giyimini tanımlayın.)

1 – c       2 – g      3 – e      4 – a      5 – f       6 – b      7 – d

Resim 1: She is casual. She is wearing jeans and a shirt. She is also wearing eyeglasses and a nice watch.

Resim 2: The woman in the picture looks trendy with the eyeglasses and she is quite impressive. She is carrying a white handbag.

2. Complete the sentences with the words in Activity 1.

1. fashion

2. snob

3. casual

4. trendy

5. impressive

6. nerd

7. outfit

3. Listen and repeat the words. Then look up their meanings in your dictionary. (Kelimeleri dinle ve tekrar et. Sonra onların anlamlarına sözlükten bak.)

Stylish: attractive in a fashionable way

Ridiculous: very silly or unreasonable

Serious: thinking carefully about things and not laughing a lot

Teenager: a young person between 13 and 19 years old

Terrific: very good

Unbearable: too painful or unpleasant for you to continue to experience

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19- Etkinlik 4

4. Write the words in Activity 3 under the photos below.

Resimlerin sırasına göre:

Teenager Serious Ridiculous
Stylish Unbearable Terrific

5. Work in groups of three. Look at the photos and exchange your opinions, as in the example.

(Üçlü guruplar halinde çalışın. Örnekte olduğu gibi fotoğraflara bakın ve görüş alış verişinde bulunun.)

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20- Etkinlik 1

READİNG

1. Look at the pictures. Which of the activities in the pictures do Ayşe and Mark do on Sundays? Listen and read. Find the other activities. (Resimlere bak. Ayşe ve Mark pazar günleri hangi etkinliklerde bulunur. Dinle ve oku. Diğer etkinlikleri bul.)

Resimlerin durumuna göre:

 
 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 21- Etkinlik 1’in Devamı, Etkinlik 2

Ayşe: help mum cook lunch, meet friends, go to concerts, go to the theatre, watch a DVD, surf the Net, chat friends online

Mark: help dad in the garden, go to the cinema with his friends, watch TV

2. Read the personal narratives and complete the table.  (Kişisel hikayeleri okuyun ve tabloyu tamamlayın.)

ON SUNDAY AYŞE MARK
In the morning Get up late, have breakfast, do her homework, help mum cook lunch Get up late, eat breakfast, go and play basketball, help dad in the garden
In the afternoon Meet friends, go to the theatre, hang out at the mall, try on trendy clothes Visit grandparents
In the evening Be alone in the room, play computer games or watch a DVD with her friend, surf the Net, chat online Go to the cinema, stay home, watch TV, have fun, relax

3. What is your favourite day? What do you do? Complete the table, as in Activity 2.  (En sevdiğin gün nedir? Ne yaparsın? Etkinlik 2’deki gibi tabloyu tamamlayın.) Size göre cevaplar değişebilir.

Favourite day: Sunday

In the Morning: get up late, eat breakfast, whatch TV

In the afternoon: meet frends, go to the cinema, try on trendy clothes.

İn the evening: do my homework, whatch TV

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 22- Etkinlik 1, Etkinlik 2, Etkinlik 3

Teenage Life in Britain

1. Look at the title, the headings and the photos. What would you like to know about British teenagers’ family life, school life and free time? Ask a question for each category. (Başlığa ve fotoğraflara bak. İngiliz gençlerin aile yaşamı, okul yaşamı ve boş zamanları hakkında ne bilmek istersiniz? Her kategori için bir soru sorun.)

Family Life: What is your favorite thing to do with family? Ailece en çok yapmayı sevdiğiniz şey nedir?

School Life: En eglenceli ders hangisidir? Which is the most fun lesson?

Free Time: Boş vakitlerde hangi etkinlikler yaparsınız? What activities do you have in your free time?

2. Listen and write the expressions under the correct headings in the table

Family Life School Life Free Time
Watch soap opera

 

Help around the house

Go to an after school club   

Wear a uniform

Play computer games               

Surf the Net

Go skateboarding

Go shopping

3. Listen again. Then write T (for true) or F (for false).

1. True

2. True

3. True

4. False

5. True

6. False

7. True

8. False

4. Make notes about teenagers’ family life, school life and free time in your country. Use your notes to write a short paragraph. (Ülkenizdeki gençlerin aile yaşamı, okul yaşamı ve boş zamanları hakkında notlar alın. Kısa paragraf yazmak için notları kullanın.)

Teenagers free time usually play phone game in Turkey.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23- Etkinlik 1, Etkinlik 2, Etkinlik 3

SPEAKING

1. Listen and read the dialogue. Then work in pairs and make a similar dialogue about the actions you regularly do. (Dinleyin ve diyalogu okuyun. Sonra çiftler halinde çalışın ve düzenli olarak yaptığınız etkinlikler hakkında benzer diyaloglar yapın.) Kendinize göre düzenleyin.

A: What do you do in the evenings? (Akşamları ne yaparsın?)

B: I usually do my homework, but I also watch the TV. (GEnellikle ödevimi yaparım ama aynı zamanda TV seyrederim.)

A: What kind of TV movie do you prefer? (Ne tür televizyon filmi tercih edersin?)

B: I love action movies. How about you? (Aksiyon filmlerini severim. Sen nasılsın?)

A: I like the love movies. Sometimes I watch the action films.  (Ben aşk filmlerinden hoşlanırım. Bazen aksiyon filmi seyrederim.

B: OK. What do you do at weekends? (Tamam. Hafta sonu ne yaparsın?)

A: Hmm, I usually must study the course.( Genellikle mecburen ders çalışırım.)

B: Which lesson do you study more often? (Hangi ders daha sık çalışıyorsun?)

A: Mostly I study Math and English. (Çoğunlukla Matematik ve İngilizce çalışıyorum.

2. As a teenager, express your preferences, likes and dislikes. (Bir genç olarak tercihlerinizi, sevdiklerinizi ve holanmadıklarınızı ifade edin.) (Kendinize göre düzenleyebilirsiniz.)

I like to wear sports clothes. School clothes are boring. I like to read books, but I hate testing.I prefer the lessons to be fun.

(Spor kıyafetler giymeyi severim. Okul kıyafetleri sıkıcı geliyor. Kitap okumaktan hoşlanıyorum ama test çözmekten nefret ediyorum. Derslerin eğlenceli olmasını tercih ederim.)

3. Give a simple description of your daily routine. Use the phrases below. You can also use your own ideas. (Günlük rutininizin basit bir tanımını verin. Aşağıdaki cümlerleri kullanın. Kendi fikirlerinizi de kullanabilirsiniz.) (Kendinize göre düzenleyin)

I get up at seven o’clock in the morning. First, I have breakfast. I tidy my room. Then I go to school with the service. I have lunch at school. Lessons end at 3 o’clock. Then the school course starting. The course ending 5 o’clock.

Later, I do my homework and have eating dinner. Finally, I watch TV in the evening before I go to bed.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 24- Etkinlik 4, Etkinlik 5, Etkinlik 6

4. Look at the chart. How often do you do the activities in the evening? Complete the first column of the chart with these words. (Tabloya bakın. Akşamları ne sıklıkla faaliyet yapıyorsunuz. Bu kelimeleri kullanarak ilk sütunu doldurun.)

Often: Sık sık

hardly ever: neredeyse hiç

twice a month: ayda iki kere

sometimes: bazen

never: asla

once a week: haftada bir

usually: genellikle

always: her zaman

seldom: nadiren

Bu kelimelere göre aşağıdaki etkinlikleri ne sıklıkla yaptığınızı tabloya doldurun.

cook dinner (akşam yemeği pişirmek):kızlar seldom erkekler hardly ever olsa gerek.

do homework (ev ödevi): usually

meet friends (arkadaşlarla buluşma): once a week

do the washing up (bulaşık yıkamak): kızlar seldom erkekler never olsa gerek.

listen to music: often

watch TV: always 🙂

tidy your bedroom(yatak odasını düzenleme): kızlar usually erkekler sometimes

play online games: kızlar sometimes erkekler often

5. Work in pairs. Ask and answer about the activities in the chart. Use How often…? Complete the second column of the chart.  (Çiftler halinde çalışın. Etkinlikte yer alan soruları sorun ve cevapların. (Ne sıklıkla kullanı…) Etkinliğin ikinci kısmını doldurun.

Örnek 1:

How often do you meet friends? (Ne sıklıkla arkadaşlarınla buluşursun?)

I once a week meet friends. ( Hafta da bir arkadaşlarımla buluşurum)

Örnek 2:

How often do you do homework? (Ne sıklıkla ev ödevi yapıyorsun?)

I usually do homework. ( Genellikle ödev yaparım.)

6. Tell the class about yourself and your friend. (Sınıfa kendiniz ve arkadaşınız hakkında bilgi veriniz.)

Yukarıdaki cümlelerden yazabilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25- Etkinlik 1, Etkinlik 2, Etkinlik 3

WRITING

1. Write a short paragraph about your favourite day. You can use your notes in the Reading part, Activity 3. (En sevdiğin gün hakkında kısa paragraf yazın. Notlarınızı etkinlik 3’te kullanabilirsiniz.)

Sunday is my  my favourite day. I usually whatching television. I once a week meet friends on Sunday.

2. Peer Evaluation: Exchange your work with your friend. How many mistakes are there? Check and correct your friend’s paragraph. Use the checklist below. What else can you say to improve your friend’s work?

Akran değerlendirmesi:Arkadaşınla çalışmanı değiş-tokuş yap. Kaç hata var? Kontrol et ve arkadaşının paragrafını düzelt. Aşağıdaki kontrol listesini kullan. Arkadaşının işini iyileştirmek için başka ne söyleyebilirsin?

describe the frequency of actions(eylemlerin sıklığını tanımlayabilir)

use spelling and punctuation correctly. (yazım ve noktalama işaretlerini doğru kullanma)

use time expressions correctly. (zaman ifadelerini doğru kullanma)

use different examples of his/her daily routine.(Günlük rutin işlerinin farklı örneklerini kullanma)

3. What’s a typical Monday like for you? Answer these questions. Then write a short paragraph. (Senin için sıradan pazartesi nasıldır? Sorulara cevap ver. Sonra kısa bir paragraf yaz.)

1. What time do you get up?
I get up at seven o’clock in the morning on Monday.

2. What do you do after you get up? (Kalktıktan sonra ne yaparsın?)
I usually do washing my face .

3. How do you feel? (Nasıl hissedersin?)
I usually feel tired .

4. How do you go to school? (Okula nasıl gidersin?)
I often walk to the school  .

5. What time do your lessons start? (Derslerin kaçta başlıyor?)
My lessons start at 7 o’clock.

6. When does your school finish? (Okulun ne zaman bitiyor?)
I finish at 3 o’clock my school .

7. Where do you have lunch? (Nerede öğle yemeği yiyorsun?)
I have lunch at school .

8. What are your after-school activities? (Okuldan sonra ne etkinlik yapıyorsun?)
Unfortunately, I can’t do any activites after school.

9. What do you do in the evening? (Akşamları ne yaparsın?)
I do my homework in the evening .

10. What time do you go to bed?
I go to bed at eleven o’clock.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 26, 27- Fun Page

FUN PAGE

1. a) Appearance and body image are very important for teenagers. What do you think about your physical appearance? Take this quiz and find out. (Görünüm ve beden gençler için çok önemlidir. Fiziksel görünümünüz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu testi yapın ve öğrenin.)

1. You are at a party when you see some attractive people. What do you think? (Bazı çekici insanların olduğu bir partidesin. NE düşünürsün?)
a) I’ll go and talk to them. (Gidip onlarla konuşurum.)
b) I can’t talk to them. (Onlarla konuşamam.)
c) Thank goodness! I dressed nicely this evening. ( Teşekkürler Allah’ım.! Bu akşam güzelce giyindim.)

2. Someone finds you impressive. What is your reaction? ( Birisi seni etkileyici buluyor. Tepkin ne olur?)
a) I faint with the shock. (Şoka girer, bayılırım.)
b) I feel very pleased and proud of myself. (Kendimden gurur duyarım ve kendimi iyi hissederim.)
c) I immediately tidy my hair, so I look better. (Saçımı hemen düzeltirim, bu yüzden daha iyi görünürüm.)

3. You’re walking around with friends and joking. A friend says you’re a bit taller/shorter/fatter/thinner than average. How do you react? ARkadaşlarınla dolaşıyor ve şaka yapıyorsunuz. Bir arkadaşın daha uzun/daha kısa/ daha şişman/daha zayıf olduğunu söylüyor. Nasıl bir tepki verirsin?)
a) I feel hurt. (İncinmiş hissederim.)
b) I laugh at him/her. (Ona gülerim.)
c) I disagree with him/her. (Onunla aynı fikirde değilim.)

4. You see a group of friends. They are enjoying themselves. What do you think? (Arkadaşlarından bir grup gördün. Onlar kendi kendilerine eğleniyorlar. Ne düşünürsün?)
a) I’m not attractive, so I haven’t got friends like those. (Çekici değilim, bu yüzden onlarınki gibi arkadaşlara sahip değilim.)
b) I hate groups. (Gruptan nefret ederim.)
c) They are having a good time. I might talk to them later. (Onlarla güzel vakit geçiriyor. Daha sonra onlarla konuşabilirim.)

5. You go into a very trendy clothes shop. All the workers have “the perfect body”. What is your reaction? (Çok şık bir elbise dükkanına girdiğinizde. Tüm çalışanlar mükemmel vücuda sahiptir. Tepkiniz ne olur?)
a) I feel nervous. (Sinirli hissederim.)
b) Yeah. They look good, but I also look good. We all have got our advantages and disadvantages. ( Evet. İyi görünüyorlar, ama ben de iyi görünüyorum. Hepimizin avantaj ve dezavantajları var.)
c) They’ll look at me and think, “Hey, he’s/she’s impressive.” (Onlar bana bakıyor ve “o etkileyici” diye düşünecekler.)

6. Which of the followings do you often think? (Aşağıdakilerden hangisini sıklıkla düşünürsün?)
a) I’m not good-looking enough to be successful. (Başarılı olacak kadar iyi görünmüyorum.)
b) I think people are jealous of me because my body is good enough. (İnsnalar beni yeterince kıskandı çünkü vücudum yeterince iyi.)
c) I often feel a bit self-conscious, or I don’t sometimes act as I am. ( Sıklıla içime kapanık hissediyorum ya da bazen kendim gibi davranmıyorum.)

7. You and your friend like the same boy/girl. How do you feel about that? ( Sen ve arkadaşın aynı kişiden hoşlanıyor. Onun hakkında ne hissedersin?)
a) Annoyed. The boy/girl will probably like my friend. (Sinirlenirim. O kız(erkek) mutemelen arkadaşımdan hoşlanır.)
b) I begin to go to the gym more often. (Spor salonuna daha sık gitmeye başlarım.)
c) I feel confident. ( Kendimi güvende hissederim.)

8. Which of the following best describes you? (Aşağıdakilerden hangisi sizi en iyi tanımlar?)
a) I like to do my best. (Elimden gelenin en iyisini yapmaktan hoşalnıyorum.)
b) I don’t pay much attention to my appearance. (Görünüşüme fazla önem vermiyorum.)
c) I slouch a bit, I sometimes cover my mouth or face with my hand when I’m talking. (Biraz beceriksizim, bazen konuşurken elimle yüzümü ya da ağzımı kapatırım.)

Bu testlere cevap verdikten sonra her sorudan kaç puan aldığınızı yazarak toplayın.

Results
1. a) 3 b) 1 c) 2
2. a) 1 b) 3 c) 2
3. a) 1 b) 3 c) 2
4. a) 1 b) 2 c) 3
5. a) 1 b) 2 c) 3
6. a) 1 b) 3 c) 2
7. a) 1 b) 2 c) 3
8. a) 3 b) 2 c) 1

Toplam puana göre nasıl biri olduğunu öğren.

8-12: You have low self-confidence: Sometimes you believe that other people have an advantage over you; you feel self-concious. If you aren’t pleased with a part of your body, why don’t you
join a club? You can also buy something new. That will make you happier. ( 8-12: Kendinize güveniniz düşük: Bazen başkalarının sizin üzerinizde bir avantajı olduğuna inanıyorsunuz; Kendini bilen hissediyorsun. Vücudunuzun bir bölümünden memnun değilseniz, neden bir kulübe katılmıyorsunuz? Ayrıca yeni bir şey satın alabilirsiniz. Bu sizi daha mutlu edecektir.)

13-19: You are comfortable with yourself: You have a positive self-image. You are satisfied with your own body and abilities. This is good because you don’t become too worried when you
fail. (13-19: Kendinize güveniyorsunuz: Olumlu kendi imajınız var. Kendi bedeniniz ve yeteneklerinizden memnunsunuz. Bu iyi çünkü başarısız olduğunuzda çok endişe duymuyorsunuz.)

20-24: Wow! You’re quite confident: In many ways, this is an excellent score. You are free, natural and very self-confident. You trust yourself. If someone criticises you, you don’t feel foolish or unimportant.(20-24: Vay canına! Kendinden emin: Birçok açıdan bu mükemmel bir skor. Siz özgürsünüz, doğal ve kendinize güveniyorsunuz. Kendinize güvenin. Birisi seni eleştirirse, aptalca veya önemsiz hissetmiyorum .)

b) Work in pairs. Share your results with your partner. (Çiftler halinde çalışın. Sonuçları arkadaşınızla paylaşın.)
A: What is your score? ( Senin skorun nedir?)
B: It is 14. It says I’m comfortable with myself. How about you? (14dür. O kendine güvendiğini söylüyor. Ya sen?)

PROJECT

Work in groups of four. Follow the steps. (Dört kişilik gruplarla çalışın.)
a) Create an imaginary music band and prepare a CD cover. Show the band’s name, instruments and song titles on it. (Hayali bir müzik grubu oluşturun ve bir CD kapağı hazırlayın. Üzerinde grubun adını, aletlerini ve şarkı adlarını gösterin.)
b) Then have an interview with one of the members of the band. Ask his/her life and his/her likes and preferences. Act out the interview in the class. Put your project into your portfolio. (Ardından grup üyelerinin biriyle röportaj yapın. Yaşamını, beğenisini ve tercihlerini sorun. Sınıfta röportajda bulunun. Projenizi portfolyenize koyun.)

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28- Self-Check Etkinlik 1, Etkinlik 2, Etkinlik 3

1. Circle the odd word out. (tek kelimeyi daire içine alın.)

1. fashion

2. teenager

3. clothing

4. terrific

2. Choose the correct alternatives to complete the text. (Metni tamamlamak için doğru alternatifleri seçin.)

Sırasıyla: First, then, after that, then, finally

3. Complete the text with the verbs in the boxes. (Kutulardaki fiilleri içeren metinleri tamamlayın.)

1. live

2. go

3. get up

4. have

5. ride

6. walks

7. play

8. practices

9. watch

Check Your Progress (İlerlemeni takip et)

Neyi ne kadar yapabildiğin ile ilgili Kutulara işaret koy.

Umarım Tutku yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları yazımız siz değerli öğrencilerimizin ders başarısına katkı yapar.

Bize yorumlarınızla destek olmayı unutmayın.

Bizi Facebook, İnstagram, Google+ gibi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here