Ana sayfa 7. Sınıf 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık 2017-2018

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık 2017-2018

0
7.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları Gizem Yayıncılık 2017-2018
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 2017-2018

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları alanında uzman Matematik öğretmenimiz tarafından üniteler halinde o üniteye link verilerek hazırlanmıştır. Ünite içinde her sayfaya kolayca ulaşabileceğiniz bağlantılar mevcuttur.

2017-2018 Öğretim yılında 7. Sınıflarda okutulan Matematik Ders Kitabı; Ortaokul Matematik Ders Kitabı 7, Yazarı Orhan Bilen, Gizem Yayıncılığa ait kitap 5 Ünite ve 335 sayfadan oluşmaktadır.

7. Sınıf Ortaokul Matematik Ders Kitabına baktığımızda konu anlatımı ile birlikte birçok soru örneği ve çözümü olduğunu görüyoruz. Konu sonunda da öğrencilerin pekiştirmesi için Alıştırmalar ve Ünite Değerlendirme Çalışmaları var.

Gizem Yayınlarına ait 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları ile yapamadığınız tüm soruların çözümlerine kolayca ulaşabileceksiniz.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları

1.ÜNİTE CEVAPLARI

7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 2017-2018 Meb Yayınları 1. Ünite SAYILAR VE İŞLEMLER Ünitesinin Alıştırmalar ve Ünite Değerlendirme Çözümleri Sayfa 21-29-33-36-38-45-46-52- 60- 62- 67- 71- 72-73-74-75-76-77-78 Soruları ve Cevapları

1. ÜNİTE SAYILAR VE İŞLEMLER İÇİNDEKİLER

Konu                                                             Sayfa
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme  İşlemleri          13
Tam Sayılarla Çarpma İşlemi                             13
Tam Saylarla Bölme İşlemi                                18
ALIŞTIRMALAR                                                 21
Tam Sayılarla Problem Çözme                            22
ALIŞTIRMALAR                                                 25
Üslü Nicelikler                                                  26
ALIŞTIRMALAR                                                 29
RASYONEL SAYILAR                                          30
Rasyonel Sayılar                                               30
Rasyonel Sayıların Sayı Doğrusuna Gösterilmesi  31
ALIŞTIRMALAR                                                 33
Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi                  34
ALIŞTIRMALAR                                                 36
Devirli Olmayan Sayı Yazılması                           37
ALIŞTIRMALAR                                                 38
Rasyonel Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama         39
ALIŞTIRMALAR                                                 45
RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER                       46
Rasyonel Sayılarla Toplama İşlemi                      46
Rasyonel Sayılarla Çıkarma İşlemi                      50
ALIŞTIRMALAR                                                 52
Rasyonel Sayılarla Çarpma İşlemi                       53
Rasyonel Sayılarla Bölme İşlemi                         57
ALIŞTIRMALAR                                                 60
Rasyonel Sayı Karesinin ve Küpünün Hesapla      61
ALIŞTIRMALAR                                                 62
Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler                63
ALIŞTIRMALAR                                                 67
Rasyonel Sayılarla İşlem Gerektiren Problemler   68
ALIŞTIRMALAR                                                 71
1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI           72

2. ÜNİTE CEVAPLARI

Not: Cevaplar çok hızlı bir şekilde eklenecektir.

2. ÜNİTE CEBİR İÇİNDEKİLER
EŞİTLİK VE DENKLEM …………………………………….. 80
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurma …..80
ALIŞTIRMALAR ………………………………………………83
Denklemlerde Eşitliğin Korunumu ………………………..84
ALIŞTIRMALAR ……………………………………………..86
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Çözümü….87
ALIŞTIRMALAR ………………………………………………90
Birinci Dereceden Bir Bil Denk Kur Gerektiren Prob……91
ALIŞTIRMALAR ……………………………………………..95
DOĞRUSAL DENKLEMLER ………………………………. 96
Koordinat Sistemi …………………………………………96
ALIŞTIRMALAR …………………………………………..101
Doğrusal İlişki ……………………………………………102
ALIŞTIRMALAR …………………………………………..106
Doğrusal Denklemlerin Grafiği …………………………107
Orijinden (Başlangıç Noktası) Geçmeyen Doğru Grafiği.108
x = a Biçimindeki Doğruların Grafiği …………………110
y = b Biçimindeki Doğruların Grafiği …………………110
Orijinden (Başlangıç Noktası) Geçen Doğru Grafiği..111
ALIŞTIRMALAR …………………………………………..112
2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI………….. 113
PROJE ÖDEVİ (1)………………………………………… 121

3. ÜNİTE CEVAPLAR

Cevaplar kısa sürede eklenecektir.

3. ÜNİTE SAYILAR VE İŞLEMLER İÇİNDEKİLER
ORAN VE ORANTI ……………………………………. 123
Birbirine Verilen İki Çokluktan Biri Ver Diğerinin Bul..123
ALIŞTIRMALAR ………………………………………….126
Bir Oranda Çokluklardan Birinin 1 Olması Durumunda Diğerinin Alacağı Değer ……………………………………………127
ALIŞTIRMALAR …………………………………………..128
İki Çokluğun Orantılı Olup Olmadığını Belirleme …..129
ALIŞTIRMALAR …………………………………………..132
Doğru Orantılı İki Çokluk Arasındaki İlişkinin Tablo veya Denklem Olarak İfade Edilmesi …………………………………..134
ALIŞTIRMALAR …………………………………………..136
Doğru Orantılı İki Çokluğa Ait Orantı Sabiti …………137
ALIŞTIRMALAR …………………………………………..139
İki Çokluğun Ters Orantılı Olup Olmadığını Belirleme 140
ALIŞTIRMALAR ……………………………………………143
Orantı Problemleri ………………………………………..144
Ölçek Problemleri …………………………………………144
Haritadaki Alan ile Ölçek Arasındaki İlişki …………….146
Karışım Problemleri ……………………………………….147
İndirim ve Artış Problemleri …………………………….149
Ters Orantıyla İlgili Problemler ………………………….151
ALIŞTIRMALAR ……………………………………………152
YÜZDELER ………………………………………………. 154
Bir Çokluğun Belirli Bir Yüzdesine Karşılık Gelen Miktarın veya Belirli Bir Yüzdesi Verilen Çokluğun Bulunması………154
ALIŞTIRMALAR …………………………………………..158
Bir Çokluğun Diğer Bir Çok Yüzdesi Olarak Hesaplama.159
ALIŞTIRMALAR ………………………………………….161
Bir Çokluğu Belirli Bir Yüzde ile Artırmaya veya Azaltmaya Yönelik Hesaplamalar ……………………………………………162
ALIŞTIRMALAR ………………………………………….165
Yüzde Problemleri ………………………………………166
Faiz Problemleri …………………………………………172
ALIŞTIRMALAR ………………………………………….175
3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI…… 177

4. ÜNİTE CEVAPLAR

4. ÜNİTE GEOMETRİ VE ÖLÇÜMLER – VERİ İŞLEME DOĞRULAR VE AÇILAR İÇİNDEKİLER
Bir Açıya Eş Bir Açı ……………………………………..185
ALIŞTIRMALAR ………………………………………….188
Bir Açının Açıortayı …………………………………….189
ALIŞTIRMALAR …………………………………………192
İki Paralel Doğruyla Bir Keseninin Oluşturduğu Yöndeş, Ters, İç Ters, Dış Ters Açılar ……………………………………193
ALIŞTIRMALAR …………………………………………201
ÇEMBER VE DAİRE …………………………………. 203
Çemberde Merkez Açı ile Merkez Açının Gördüğü Yayın Ölçüsü ……………………………………………………………203
Bir Çemberde Merkez Açı ile Bu Açının Gördüğü Yayın Ölçüsü Arasındaki İlişki ……………………………………….205
ALIŞTIRMALAR …………………………………………207
Çember ve Çember Parçasının Uzunluğu ………….208
ALIŞTIRMALAR …………………………………………213
Dairenin ve Daire Diliminin Alanı …………………..214
ALIŞTIRMALAR ………………………………………..220
ARAŞTIRMA SORULARI ÜRETME, VERİ TOPLAMA, DÜZENLEME, DEĞERLENDİRME VE YORUMLAMA .. 221
Daire Grafiği ………………………………………….221
ALIŞTIRMALAR ………………………………………225
Çizgi Grafiği ………………………………………….226
ALIŞTIRMALAR ………………………………………229
Aritmetik Ortalama, Ortanca ve Tepe Değer …..230
ALIŞTIRMALAR ……………………………………..235
Araştırma Sorularına Uygun Grafik Çizme ve Bu Grafikler Arasında Dönüşüm Yapma ……………………………………237
ALIŞTIRMALAR ………………………………………241
4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI. 242

5. ÜNİTE CEVAPLAR

5. Ünite GEOMETRİ VE ÖLÇME ÇOKGENLER İÇİNDEKİLER
Düzgün Çokgenlerin Kenar ve Açı Özellikleri …..252
Düzgün Çokgenler ………………………………….253
ALIŞTIRMALAR ………………………………………254
Çokgenlerin Köşegenleri, İç ve Dış Açıları ………255
ALIŞTIRMALAR ………………………………………261
Dikdörtgen, Paralelkenar, Yamuk ve Eşkenar Dörtgen ..262
ALIŞTIRMALAR ………………………………………269
Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Alanı ……………..270
Eşkenar Dörtgenin Alanı …………………………..270
Yamuğun Alanı ………………………………………273
ALIŞTIRMALAR ……………………………………..276
Üçgen, Dikdörtgen, Paralelkenar, Yamuk veya Eşkenar Dörtgenden Oluşan Bileşik Şekillerin Alanı…………………….277
Dikdörtgenin Çevre Uzunluğu ile Alanı Arasındaki İlişki ………………………………………………………..280
ALIŞTIRMALAR …………………………………….281
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ …………………….. 283
Düzlemsel Şekillerin Eş Olup Olmadığını Belirleme, Bir Şekle Eş Şekiller Oluşturma ………………………………..283
ALIŞTIRMALAR …………………………………….288
Düzlemde Nokta, Doğru Parçası ve Diğer Şekillerin Öteleme Altındaki Görüntüleri ……………………………..289
ALIŞTIRMALAR …………………………………….292
Ötelenen Şekiller ile Bu Şekillerin Görüntüleri Arasındaki İlişki ………………………………………………………..293
ALIŞTIRMALAR ……………………………………295
Düzlemde Nokta, Doğru Parçası ve Diğer Şekillerin Yansıma Sonucu Oluşan Görüntüleri……………………..296
ALIŞTIRMALAR ……………………………………299
Yansımada Şekil ile Görüntüsü Arasındaki İlişki.300
ALIŞTIRMALAR …………………………………….303
Düzlemsel Bir Şeklin Ardışık Ötelemeler ve Yansımalar Sonucu Elde Edilen Görüntüsü ……………………………305
ALIŞTIRMALAR ……………………………………309
CİSİMLERİN FARKLI YÖNLERDEN GÖRÜNÜMLERİ
Üç Boyutlu Cisimlerin Farklı Yönlerden İki Boyutlu Görünümleri …………………………………………………………310
ALIŞTIRMALAR ……………………………………..313
Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Yapılar ……314
ALIŞTIRMALAR ……………………………………….316
5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI.. 317
PROJE ÖDEVİ (2) ……………………………….. 328
PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ……………. 329

Umarım hazırlamış olduğumuz 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık 2017-2018 soru çözümleri ile başarınız artar.

Bizi Favorilerinize eklemeyi unutmayın.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here