Ana sayfa 7. Sınıf 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Gizem 2017-2018

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Gizem 2017-2018

14
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Soruları Alıştırmaları ve 1. Ünite Değerlendirme Sorularının çözümleri alanında uzman Matematik öğretmenimiz tarafından üniteler halinde o ünitedeki sayfa numarasına link verilerek hazırlanmıştır.

2017-2018 Öğretim yılında 7. Sınıflarda okutulan Matematik Ders Kitabı; Ortaokul Matematik Ders Kitabı 7, Yazarı Orhan Bilen, Gizem Yayıncılığa ait kitap 5 Ünite ve 335 sayfadan oluşmaktadır.

7. Sınıf Ortaokul Matematik Ders Kitabına baktığımızda konu anlatımı ile birlikte birçok soru örneği ve çözümü olduğunu görüyoruz. Konu sonunda da öğrencilerin pekiştirmesi için Alıştırmalar ve Ünite Değerlendirme Çalışmaları var.

Gizem Yayınlarına ait “7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite” konularında yapamadığınız tüm soruların çözümlerine kolayca ulaşabileceksiniz.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite

2017-2018 Gizem Yayınlarına ait 1. Ünite sorularının çözümlerine sayfa sayfa aşağıdan ulaşabilirsiniz. 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite;

Sayfa 21 Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 21 Gizem Yayıncılık 2017-2018
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 21

ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki sorularda istenenleri yapınız.

1) Aşağıda sayma pullarıyla modellenen işlemlerin matematik cümlesini noktalı yerlere yazınız.

2) Aşağıdaki işlemlerin sonucunu noktalı yerlere yazınız.

a) 3·5 = 15       b) (–3)·5 = -15   c) (–3)·(–5) = 15
ç) 3·0 = 0         d) (–3)·0 =     e) 3·1 = 3
f) (–3)·1 = -3   g) 3·(–1) = -3      h) (–3)·(–1) = 3

3) Aşağıda verilen eşitliklerde boş kutucuklara doğru sayıları yazınız.

a) 20 : 4 =         b) (–20) : -4= 5

c) 20 : (–4) = –5    ç) 0 : 5 = 0

d) 0 : 2 = 0            e) 6 : 6 = 1

f) 2 : 2 = 1            g) 6 : (–6) = -1

h) -4 : 4 = –1

Sayfa 25 Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki sorularda doğru cevaba ait seçeneği işaretleyiniz.

1) Evi ile okulu arası 440 m olan Süleyman her gün bu mesafeyi yaya olarak gidip gelmektedir. Buna göre Süleyman 5 gün boyunca kaç kilometre yürümüş olur?

A) 2,2    B) 3,2       C) 3,8   D)4,4

5 . 440 = 2200 m 

Gidip geldiğin göre 2200.2=4400m=4,4km

2) Gönül’ün 80 lirası vardır. Gönül, her hafta harçlıklarından 25 lira biriktirmeye başlamıştır. Gönül’ün kaç hafta sonra 255 lirası olur?
A) 6   B) 7    C) 8     D)9

255-80= 175/25= 7 Hafta

3) Sıcaklığı 1°C olan bir miktar su 6 dakika süreyle ısıtılıyor. Bu süre sonunda suyun sıcaklığı 25°C oluyor. Geçen süre boyunca her dakikadaki sıcaklık artışı sabit olduğuna göre suyun bir dakikadaki sıcaklık artışı kaç °C’dur?
A) 3    B) 4      C) 5       D) 6

25-1=24/6=4 dakika

4) Şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsün yolcu taşıma kapasitesi 44’tür. Bu otobüsle belli iki şehir arasında sefer yapıldığında her dolu koltuk için 45 lira kâr, her boş koltuk için 20 lira zarar ediliyor. Buna göre 40 yolcusu olan bu otobüsle bir sefer yapıldığında kaç lira kâr edilir?
A)1720   B)1800    C)1880    D)1980

45.40=1800 L kar

4.20=80 L zarar

Toplam Kar 1800-80=1720 L

5) Deniz seviyesinden yükseldikçe atmosferdeki sıcaklık her kilometrede 5°C azalmaktadır. Buna göre deniz seviyesinden 2000 m yükseklikte sıcaklık -2°C olduğuna göre deniz seviyesinde sıcaklık kaç °C’dur?
A) 5    B) 6     C) 7       D) 8

2000 m=2 km

2.5=10 °C artar  

-2 + 10 =8 °C

6) Bir işçi, haftalık 40 saatlik normal çalışmasının her saati için 12 TL alıyor. 40 saati aşan her saat için bu ücretin 2 katı ücret alan bu işçi bir haftada 48 saat çalışırsa kaç lira ücret alır?
A)576    B)624    C) 672      D) 696

40.12=480 TL

8.24 = 192 TL

192 + 480 = 672

Sayfa 29 Cevapları

Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 29 Gizem Yayınları 2017-2018
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 29

ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki sorularda istenenleri yapınız.

1) Aşağıdaki çarpımları üslü ifade şeklinde yazınız.

a) 10·10= 10²                 b) 8·8 =

c) (–10)·(–10)= (-10)²     ç) (–8)·(–8)= (-8)²

d) (–1)·(–1) = (-1)²         e) 13·13·13 = 13³

f) 7·7·7·7= 7g) (–6)·(–6)·(–6)·(–6)= (-6)4

h) 5·5·5·5 = 54

2) Aşağıdaki çarpımları iki farklı tam sayının kuvveti şeklinde yazınız.

a) (–9)·(–9) = 9² = (-9)²
b) (–10)·(–10)·(–10)·(–10) = (-10)4 =10
c) (–7)·(–7)·(–7)·(–7)·(–7)·(–7)= (-7)6 = 76

3) Aşağıdaki ifadeler ile sonuçlarını eşleştiriniz.

a) (–10)2          ..c...1
b) (–1)5           . .ç.... –8
c) 15                ..d... 8
ç) (–2)3            ..b... –1
d) 23                ..a... 100
….. –100

4) Aşağıdaki ifadelerin sonuçlarını bulunuz. Sonuçların pozitif veya negatif olması durumunu belirleyiniz.

a) (–10)5 = -100.000 (negatif)       b) (–2)4 = 16 (pozitif)

c) 24 = 16 (Pozitif)                       ç) (–1)15 = -1 (Negatif)

d) 110 =1 (Pozitif)                        e) 104 = 10.000 (Pozitif)

f) (–3)1 = -3 (Negatif)                  g) (–1)4 = 1 (Pozitif)

h) (–2)5 = -32 (Negatif)

Sayfa 33 Cevaplar

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 33 2017-2018 Gizem Yayınları
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 33

ALIŞTIRMALAR

A) Aşağıdaki ifadelerin yanındaki kutucuklara doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız.

1) D                  2) Y
3) D                  4) Y
5) D                  6) D

B) Aşağıda sayı doğrusunda gösterilen sayıların rasyonel sayı karşılığını noktalı yerlere yazınız.

1. A= -2 Tam 5/7                    2. B= 2 Tam 5/6

3. C= -2/3, D= 2/3                 4. E= -3/4  F= 1/4

Sayfa 36 Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 36 Gizem Yayınları
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 36

ALIŞTIRMLAR

Aşağıdaki sorularda istenenleri yapınız.

1) Aşağıdaki rasyonel sayıları ondalık gösterim şeklinde yazınız.

a) 1/2 = 0,5
b) 11/4 = 2, 75
c) 7 /5 = 1,4 
ç) 9/8 = 1,125
d) 11/20 = 0,55
e) 9/25 = 0,36

2) Aşağıdaki rasyonel sayıları ondalık gösterim şeklinde yazınız.

a)1/3 = 0,333.. 

b) 7/9 = 0,777..

c) -4/33 = 0,121212..

ç) -14/9 = 1,555…

3) Aşağıdaki rasyonel sayıları ondalık gösterim şeklinde yazınız.

a) -0,32

b) – 0,02

c) – 0,004

ç) – 0,024

Sayfa 38 Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı 

7.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-1.-Ünite-Sayfa-38 2017-2018
7.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-1.-Ünite-Sayfa-38

ALIŞTIRMALAR

A) Aşağıdaki noktalı yerlere doğru sayıları yazınız.

1) 0,5 ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak 5/10 şeklinde yazılır.
2) – 2,4 ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak -12/5 şeklinde yazılır.
3) 0,15 ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak 3/20 şeklinde yazılır.
4) – 3,05 ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak – 61/20 şeklinde yazılır.
5) 0,175 ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak 7/80 şeklinde yazılır.
6) – 1,225 ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak -49/40 şeklinde yazılır.
B) Aşağıdaki ondalık gösterimleri rasyonel sayılarla eşleştiriniz.

Sayfa 45 Cevaplar

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı 

7.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-1.-Ünite-Sayfa-45 2017-2018
7.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-1.-Ünite-Sayfa-45

ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki sorularda doğru cevaba ait seçeneği işaretleyiniz.

1. a = 11/3, b = 11/4 ve c = 11/5 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) a < b < c                   B) a < c < b                                      C) c < b < a                   D) c < a < b

2. x = -7/3, y= -7/4, z= -7/5 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < y < z
B) x < z < y
C) z < y < x
D) z < x < y

Negatif kesirli sayılarda paylar eşitken paydası büyük olan büyük sayıdır.

3. A = 13/9, B = 11/9 ve C = 10/9 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) A < B < C                 B) A < C < B                                      C) C < B < A                 D) C < A < B

Pozitif kesirli sayılarda paydalar eşitken payı büyük olan sayı büyüktür. 

4. d = —16/7,  e = -17/7 ve f = —18/7 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) d < e < f                    B) f < e < d                                      C) d < f < e                    D) f < d < e

Negatif kesirli sayılarda paydaları eşit olan sayılardan payı küçük olan büyüktür.

5. Aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. 3/5 küçüktür 4/5 payı büyük olan büyük doğru

II. 5/3 küçüktür 5/4  Yanlış paydası küçük olan büyük

III. -3/5 küçüktür -4/5 Yanlış payı küçük olan büyüktür.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III

6. a = 5/12, b = 5/6 ve c = 2/3 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) a < b < c                         B) a < c < b                                C) c < a < b                         D) c < b < a

Genişleterek paydaları 12’de eşitleyelim.

b= 5/6 = 10/12

c= 2/3 = 8/12

Paydaları aynı sayılardan payı büyük olan büyüktür.

Sayfa 52 Cevaplar

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 

7.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-1.-Ünite-Sayfa-52 Gizem Yayaınları
7.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-1.-Ünite-Sayfa-52

Sayfa 60 Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 

7.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-1.-Ünite-Sayfa-60 2017-2018
7.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-1.-Ünite-Sayfa-60

ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki sorularda doğru cevaba ait seçeneği işaretleyiniz.

1) 5/3.6/7  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

2) 6/5 . (1/3 + 1/2)işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

3) 8/3  . (3/4  – 1/2 ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

4) 1 ÷ 5/2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

5) (-1) ÷ 7/8 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)-7   B)-8     C)8  D)7

6) Aşağıdaki yargılardan kaç tanesi doğrudur?
I. Rasyonel sayılarla çarpma işleminin değişme özelliği vardır.
II. Rasyonel sayılarla çarpma işleminin birleşme özelliği vardır.
III. a, b sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere                           1 ÷ a/b  = b/a dır.
IV. a, b sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere a/b . b/a = 1 ’dir.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

7) Aşağıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Rasyonel sayılarla çarpma işleminin etkisiz elemanı 1’dir.
II. Rasyonel sayılarla çarpma işleminin yutan elemanı O’dır.
III. 3/5’in çarpma işlemine göre tersi – 3/5’tir.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III

Sayfa 62 Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 62 Gizem Yayınları 2017-2018
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 62

ALIŞTIRMALAR

A) Aşağıdaki işlemlerin sonucunu noktalı yerlere yazınız.

B) Aşağıdaki eşitliklerin başındaki kutucuklara doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız.

1) D                            5) Y                                                        2) Y                            6) D                                                        3) Y                            7) Y                                                        4) D                            8) Y

Sayfa 67 Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 67 Gizem Yayınları
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 67

ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki sorularda istenenleri yapınız.

Sayfa 71 Cevaplar

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 71 Gizem Yayıncılık 2017-2018
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 71

 ALIŞTIRMALAR

1) 56 L su alan bir akvaryumun 3/4’ü doludur. Boş kısım hacmi 2 L olan bir şişeyle kaç kez doldurulursa akvaryum tamamen dolmuş olur?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

2) Samet, yeni aldığı kitabın ilk gün 2/5’ini okuyor. İkinci gün kalan kısmın 1/4’ünü okuduğunda geriye 90 sayfa kaldığına göre Samet’in kitabı kaç sayfadır?
A) 182 B) 191 C) 200 D) 218

3) Bir öğrenci matematik proje ödevinin birinci hafta 1/4’ünü, ikinci 2/5 hafta kalanın —’ini bitirmiştir. Bu öğrenci üçüncü hafta sonunda ödevini teslim edeceğine göre üçüncü hafta ödevin kaçta kaçını bitirmelidir?

4) Çevresinin uzunluğu 204 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kısa kenarının uzunluğu uzun kenarının uzunluğunun yarısından 3 m fazladır. Bu bahçenin uzun kenarı kısa kenarından kaç metre daha uzundur?
A) 24 B) 26 C) 28 D) 30

5) Bir ekmek fırınındaki özdeş un çuvallarının önce 1/6’sı, sonra kalan çuvalların 3/4’ü kullanılıyor. Geriye 10 çuval un kalıyor. 1 çuval un 15 kg olduğuna göre kaç kilogram un kullanılmıştır?
A) 510 B)540 C)570 D) 720

1-1/6=5/6 çuval un kalır.

5/6 x 3/4= 15/24 sadeleştirelim. = 5/8 çuval kullanılır.

5/6-5/8= 20-15/24=5/24 çuval un kalır.

5/24 ü            10 çuval ise

24/24 ü             ?              

10 x 24 /5= 48 çuval yapar.

48 x 15 = 720 kg.

6) Batuhan, parasının 1/5’i ile babasına bir kravat, 2/3’ü ile annesine bir gömlek 1/10’u ile kardeşine bir kitap almıştır. Batuhan’ın geriye 4 TL’si kaldığına göre başlangıçta kaç lirası vardı?
A)90 B)100 C) 108 D) 120

7) Ders yılı sonunda öğrencilerinden okudukları kitapları okulun kütüphanesine bağışlamalarını söyleyen Betül Öğretmen, bu kitapların 21
2/5’ini sekizinci sınıf, 1/3’ünü yedinci sınıf öğrencilerinin verdiğini, kendi sinin de 8 kitap verdiğini söylemiştir.
Buna göre kütüphaneye kaç kitap bağışlanmıştır?
A) 30 B) 32 C) 36 D) 40

Sayfa 72 1. Ünite Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 72
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 72

A) Aşağıdaki noktalı yerlere doğru ifade ya da sayıları yazınız.

1) Tam sayılarla çarpma işleminin yutan elemanı 0’dır.

2) Tam sayılarla çarpma işleminin değişme özelliği vardır.

3) Pozitif sayma pullarıyla modellenen yandaki işlemin matematik cümlesi (+2) . (+4) şeklindedir.

4) Negatif sayma pullarıyla modellenen yandaki işlemin matematik cümlesi (+3) . (-2) şeklindedir.

5) Pozitif sayma pullarıyla modellenen yukarıdaki işlemin matematik cümlesi (10) ÷ (2) şeklindedir.

6) 2·3 =          10) 15 ÷ 3 =       14) 5·0 = 0
7) (–1)·3 = -3     11) 20 ÷ (–1) = -20 15) 0·(–8) =0
8) (–3)·4 = -12   12) (–18) ÷ 6 = -3   16) 9·1 = 9
9) (–3)·(–4) =12 13) (–8) ÷ (–2) = 4  17) 6/6 =1

18) Faruk ile kardeşi Emine’nin yaşları toplamı 13’tür. Faruk, Emine’den 3 yaş büyüktür. Faruk’un ablası Emel’in yaşı ise Emine’nin yaşının 3 katından 2 eksik olduğuna göre Emel 13 yaşındadır.

Faruk + Emine = 13

Faruk =Emine + 3

13-3 =10/2=5 Emine’nin yaşı.

Emel = 3. Emine – 2 

5. 3 =15 – 2 =13 Emelin yaşı.

Sayfa 73 Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 73 2017-2018 Gizem Yayıncılık
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 73

19) Dikdörtgen şeklindeki bir reklam panosunun çevresine aydınlatma için kablo çekilecektir. Dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun 2 katından 1 eksiktir. 16 m kablo kullanıldığına göre panonun kısa kenarının uzunluğu .3.. m’dir.

Kısa kenara a diyelim.

Uzun Kenar 2a -1 olur.

Dikdörtgenin çevresi= 2. a + 2. (2a – 1) 

2a + 4a – 2 =16 

6a = 18

a=3

20) Ankara’dan Eskişehir’e giden bir yolcu treni Polatlı’dan geçmektedir. Polatlı-Eskişehir arası yolculuk süresi Ankara-Polatlı arası yolculuk süresinin 2 katıdır. Tren Ankara’dan Eskişehir’e 105 dakikada gittiğine göre Ankara-Polatlı arası yolculuk süresi…35.. dakikadır.

Polatlı-Eskişehir= 2a

Ankara-Polatlı= a

2a+a=105

3a=105

a=35 

21) 7 . 7 çarpımının üslü ifade olarak yazılışı…….şeklindedir.

22) 11.11.11 çarpımının üslü ifade olarak yazılışı…11³.şeklindedir.

23) (-13).(-13).(-13) çarpımının üslü ifade olarak yazılışı (-13)³ şeklindedir.

24) (-2).7.(-2).7.(-2).7 çarpımının üslü ifade olarak yazılışı (-2)³ . 7³ şeklindedir.

25) (-2)4 ifadesinin değeri 16 sayısına eşittir.

26) (-3)5 ifadesinin değeri – 243 sayısına eşittir.

B) Aşağıdaki ifadelerin başındaki kutucuklara doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız.

1) D

2) Y

3) D

4) D

5) D

Sayfa 74 Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı 

6. Y

7. Y

8. D

9. D

10. D

11. D

12. D

13. Y

14. D

15. Y

16. Y

17. D

18. Y

19. Y

20. D

21. D

22. D

Sayfa 75, 76, 77, 78 Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 75, 76, 77, 78 Cevapları 

Aşağıdaki sorularda doğru cevaba ait seçeneği işaretleyiniz.

1. B      7. A        13.D        19. B      25. D
2. A      8. D       14. A        20. A      26. C
3. D      9. A       15. D        21. D      27. D
4. C      10. B     16. C         22. B      28. D
5. B      11. D     17. B        23. C
6. D      12. C     18. B        24. B

Umarım 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite soru çözümleri faydalı olmuştur.

Bizi Favorilerinize eklemeyi unutmayın. Her türlü soru ve görüşünüz için yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz.

14 YORUMLAR

  1. kardeşim sitenizdeki soru bence hatalıdır ama belkide ben yanlış çözmüşümdür eğer ben yanlış çözdüysem özür dilerim saygılar…

    • Sevgili Furkan işlemleri yapmaya çalışayım ama bugüne yetişmez. Çünkü webde işlemleri yazmak çok zor oluyor. Ya da sen yapamadıklarını yazarsan onları önce yazmaya çalışırım.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here