Ana sayfa 6. Sınıf 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları Mega Yayınları 2017

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları Mega Yayınları 2017

0
6.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-1.-Ünite-Cevapları-Mega-Yayınları-2017-2018
6. Sınıf Matemataik Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları Mega Yayınları 2017-2018

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları yazımızda 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Ortaokul 6. Sınıfta okutulan Mega Yayınlarına ait kitabın 1. Ünitesinde Alıştırmalar, Sıra Sizde, Ünite Değerlendirme Cevaplarını bulabilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları yazısında 1. Ünitedeki sayfa 18, 40, 41, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 soru çözümlerini bulabilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Mega Yayınları Sayfa 18 Cevapları

Alıştırmalar

1) Aşağıda verilen üslü niceliklerin değerini hesaplayınız.

  1. a) 32 = 3.3=9
  2. b) 43=4.4.4=48
  3. c) 72=49
  4. d) 25= 2.2.2.2.2=32

2) Aşağıda verilen çarpımları üslü nicelik olarak yazınız.

  1. a) 2.2.2.2.2=25
  2. b) 3.3.3.3=34
  3. c) 13.13.13.13.13= 135
  4. d) 7.7=72

3) Aşağıda verilen sayıları bir doğal sayının kuvveti şeklinde yazınız.

a) 100=10.10=102

b) 64=8.8=82

c)27=3.3.3=33

d)9=3.3=32

4) 107 sayısının sonunda 7 tane sıfır vardır. Çünkü on üssü yedi 7 tane 10 sayısının çarpılması anlamına gelir.

5) 7’nin 7 Katı ile 7’nin 2. Kuvveti arasındaki fark kaçtır?

7.7=49       72=49

49-49=0

6) Aşağıda verilen sayıları 3’ün katı şeklinde yazınız.

a)9=32

b)27=33

c)81=34

d)729=36

7) 5n=125 değerini sağlayan n kaçtır?

5n=53

n=3

8) 166=16.16.16.16.16.16=16 776 216

9) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D” yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

a)Y

b)D

c)Y

ç)D

d)D

e)Y

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Mega Yayınları Sayfa 40 Cevapları

1.Ünite Doğal Sayılar

1) 18,24,36

Yukarıdaki sayılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. 2’ye tam bölünürler.    D
II. 3’e tam bölünürler.    D
III. 4’e tam bölünürler.   Y
IV. 5’e bölümlerinden kalanların toplamı 8’dir. Y
V. 4’e bölümlerinden kalanların çarpımı 2’dir.  D

2) Yanda, bir okuldaki öğretmenlerin dolapları ve dolap numaraları görülmektedir.

4 ve 4’ün katı olan numaraları Türkçe öğretmenleri, 4,8,12,16,24
5’e bölündüğünde 1 kalanını veren numaraları fen bilimleri öğretmenleri, 1,6,11,16,21
3’e bölünebilen numaraları matematik öğretmenleri, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24
6’ya ve 4’e bölünebilen numaraları sosyal bilgiler öğretmenleri istemektedir. 12, 24
Buna göre aşağıdaki noktalı yerleri doldurunuz.
a) Matematik öğretmenleri 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 numaralı dolapları istemektedir.
b) Türkçe öğretmenleri 4,8,12,16,24 numaralı dolapları istemektedir.
c) 12, 24 numaralı dolapları, hem sosyal bilgiler öğretmenleri hem de matematik öğretmenleri istemektedir.
ç) 16 numaralı dolapları hem fen bilimleri öğretmenleri hem de Türkçe öğretmenleri istemektedir.
d)  yok   numaralı dolapları hem fen bilimleri öğretmenleri hem de sosyal bilgiler öğretmenleri istemektedir.
e) 12, 24 numaralı dolapları hem Türkçe öğretmenleri hem sosyal bilgiler öğretmenleri istemektedir.
f) 12, 24 numaralı dolapları hem Türkçe öğretmenleri hem de matematik öğretmenleri istemektedir.
g) yok numaralı dolabı tüm öğretmenler istemektedir.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Mega Yayınları Sayfa 41 Cevapları

3) Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduklarını belirtiniz. Cevabınızın doğruluğunu gösterecek nitelikte örnekler veriniz.

a) Sadece birler basamağında 5 olan sayılar 5’e kalansız bölünür.

Yanlış. 10,20 gibi sayılar da 5’e kalansız bölünür.

b) 3’e kalansız bölünen her doğal sayı 9’a kalansız bölünür.

Yanlış. 12 sayısı 3’e kalansız bölünür ama 9’a değil.

c) 10’a kalansız bölünen her sayı 2’ye de kalansız bölünür.

Doğru. 30, 150 gibi sayılar.

ç) 5’e kalansız bölünen her sayı 10’a da kalansız bölünür.

Yanlış. 15,25 gibi sayılar 10’a kalansız bölünmez.

d) Son iki basamağı 00 olan tüm sayılar hem 4’e hem de 5’e kalansız bölünür.

Doğru. 200, 4400 gibi sayılar.

4) Esra, telefonuna koyduğu 4 basamaklı şifrenin son 2 basamağını unutuyor. Şifrenin, ilk 2 basamağının 21 olduğunu ve 4’e tam bölündüğünü hatırlıyor. Esra’nın şifresinin neler olabileceğine 3 tane örnek veriniz.

2100, 2184, 2160

5) “2233445566”, 10 basamaklı doğal sayısı 9’a kalansız bölünebilir mi?

Rakamların basamak değeri 9’a bölünebilmesi gerekir.

2+2+3+3+4+4+5+5+6+6= 40

40 sayısı 9’a tam bölünmez, ondan dolayı bu sayıda 9’a tam bölünemez.

6) Bir sayı 6’ya kalansız bölünebiliyorsa, 3’e de kalansız bölünebilir mi? Örneklerle açıklayınız.

Bölünebilir. 6’ya kalansız bölünebilen sayının hem 2’ye hem 3’e tam bölünebilmesi gerekir. 

Örneğin 12, 48

7) 4’e kalansız bölünebilen her sayı, 2’ye de kalansız bölünebilir mi? Örneklerle açıklayınız.

Bölünebilir. 44, 100  sayıları 2’ye de kalansız bölünür.

8) 2, 3, 4, 5 ve 9 sayılarına tam bölünen bir sayıyı bulmak için izleyeceğiniz yöntem ne olurdu?

9’a tam bölünmesi için iki defa 3’e tam bölünmesi gerekir.

4’e tam bölünebilmesi için 2’ye iki defa bölünmesi gerekir.

5’e tam bölünmesi için 5’in katları olması gerekir.

Sonuçta; 3.3.2.2.5=180

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Mega Yayınları Sayfa 44 Cevapları

1. Aşağıdaki ifadelerin yanına ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
a) En küçük asal sayı 1 ’dir. Y 1 asal sayı değildir.

b) Asal olan tek çift sayı 2’dir. D

c) Asal sayıların çarpanlarından biri, kendisidir. D

ç) Her asal sayının 2 tane böleni vardır. D

d) Asal sayıların hepsi aynı zamanda tek sayıdır. Y 2 sayısı çift sayıdır.

2. Aklımdan bir asal sayı tuttum. Bu asal sayının bölenlerinden biri 29 ise bu sayının kaç olduğunu bulunuz.

Bir asal sayının bölenlerinden biri 1 diğeri kendisidir.

Buna göre 29.1=29

3. Bir asal sayının çarpanlarından biri 21 olabilir mi? Nedenini açıklayınız.

Olamaz. Bir asal sayının çarpanlarından biri kendi diğeri 1 sayısıdır. Ama 21 sayısının 7 ve 3 çarpanıdır.

4) 0 ile 10 arasında bulunan asal sayıların toplamı, 10 ile 20 arasında bulunan asal sayıların toplamından ne kadar eksiktir?

0-10 arası asal sayılar 2,3,5,7 toplamları 17

10-20 arası asal sayılar 11,13,17,19 toplamları 60

Aralarındaki fark 60-17= 43

5) 3, 4, 5, 7, 9 ve 11 sayılarından hangilerinin asal olduğunu belirtiniz.

3, 5, 7 ve 11 asal sayıdır. Çünkü 1 ve kendinden başka hiçbir sayıya tam bölünmez.

6) 12 ve 37 sayılarını karşılaştırdığınızda hangisinin çarpan sayısı daha fazladır?

12 sayısının çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 12

37 sayısının çarpanları 1, 37 (asal sayı)

Buna göre 12 sayısının çarpanları daha fazladır.

7) 3♦ iki basamaklı bir doğal sayıdır. ♦ yerine hangi rakamlar yazılırsa asal sayı elde edilir?

♦ sayısı yerine 1, 7 sayıları gelebilir.

8) Aşağıda verilen sayıların aralarında bulunan asal sayıları noktalı yerlere yazınız.
a) 10, 11, 13, 17,19, 23, 27

b) 25, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 51

9) Sizce 1’e, 3’e ve 5’e bölünebilen bir sayı asal olabilir mi? Sebebini açıklayınız.

Olamaz. Çünkü asal sayı yalnızca 1 ve kendisine bölünebilir.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Mega Yayınları Sayfa 46 Cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 46
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 46

1) Yanda verilen çarpan ağacındaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.

2) Yanda verilen bölen listesine göre (A + B)-(C+ D)/E ifadesinin değerini bulunuz.

3) 36, 72 ve 108 sayılarının asal çarpanlarını bulunuz.

4) 47 sayısının kaç tane asal çarpanı olduğunu belirtiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Mega Yayınları Sayfa 49 Cevapları

1. Aşağıda verilen sayı çiftlerinin ortak bölenlerini yazınız.

a) 15 ve 60  1, 3, 5, 15 Sayıları ortak bölenleri

15    60 ÷  3

5      20 ÷  5 

1        4      

b) 27 ve 36  1, 3, 9 sayıları ortak bölenleri 

27     36 ¦ 3

9      12 ¦ 3

3        4 ¦

c)38 ve 57  1, 19 sayıları ortak bölenleri

38     57 ¦ 19

2       3  ¦

2. Aşağıdaki sayılardan hangileri 2, 3, 4 ve 5’in ortak katlarıdır?
a)12  b)25  c)50  ç)60 d)72  e)90 f)120

2   3  4   5 ¦ 2

1   3  2   5 ¦ 2

1   3  1   5 ¦ 3

1   1  1   5 ¦ 5

5 . 3 . 2. 2 = 60 ortak katların en küçüğü.

2 İle genişletirsek 2. 60 =120

3. 72 ve 108 sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğünü yazınız.

72  108 ¦ 2

36   54  ¦ 2

18   27  ¦ 3

6     9  ¦ 3

2      3 ¦

OBEB( 72, 108 ) = 2² . 3² = 4.9= 36

4. 45, 60 ve 90 sayılarının ortak katlarının en küçüğünü yazınız.

45  60   90  ¦ 5

9   12   18  ¦ 3

3    4     6  ¦ 3

1    4     2  ¦ 2

1    2     1  ¦ 2

1    1     1  ¦

OKEK ( 45, 60, 90 ) = 2² . 3² .5= 4.9.5 =180

5. Yandaki tahtalar eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Parçaların boylarının kaçar cm olabileceğini bulunuz (Parça boyları doğal sayıdır.)

75  100  125 ¦ 5

15   20    25 ¦ 5

3      4      5 ¦

1, 5, 25 olabilir.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Mega Yayınları Sayfa 50 Cevapları

1. Aşağıdaki sayılardan hangisinin çarpanlarının toplamı diğerlerinden büyüktür?
a)16  b)18  c)25  ç)36  d)37

16’nın çarpanları 1,16,2,8,4 toplamı=31

18’in çarpanları 1,18,2,3,6,9= 39

25’in çarpanları 1,25, 5=31

36’nın çarpanları 1,36,2,18,3,12,4,9,6=91

2. 20 sayısının çarpanları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden doğru olanın yanına “D”, yanlış olanın yanına “Y” yazınız.

20 sayısının çarpanları 1,2,4,5,10,20
I. Çarpanlarının 5 tanesi çift sayıdır. Y 2,10,4,20
II. Tek sayı olan çarpanların toplamı 5’tir. Y 1+5=6
III. 6 tane çarpanı vardır. D
IV. Çarpanlarının toplamı 42’dir.  D

3. 48 sayısının tek doğal sayı çarpanlarının toplamını bulunuz.

48 sayısının çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24,48

1+3=4

4. 18 sayısının 2 katı ile 6 sayısının…6…katı birbirine eşittir.Yukarıdaki ifadede verilen boşluğa uygun sayıyı yazarak doldurunuz.

18.2=36 yapar.

6’yı kaçla çarparsak 36 yapar.

36/6=6

5. Aşağıdaki sayıların hangi sayılara kalansız bölünebileceğini belirleyip örnekteki gibi tabloya işaretleyiniz.

          2             3         4        5         6         9
18 x x
32 x x x x
75 x x x x
120 x
387 x x x x
4230 x

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Mega Yayınları Sayfa 51 Cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 51
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 51

6. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz.
a) Son basamağı 0 olan sayılar…………………………………ve…………………ile kalansız bölünebilir.
b) 5’e bölünebilen çift sayıların birler basamağı………………
c) Bir sayının 10’a bölümünden kalan o sayının…………….basamağındaki rakama eşittir.
ç) 9’a tam bölünen bütün doğal sayılar…………….ile de kalansız bölünebilir.
d) 42 sayısı…………….ve……………..ile tam bölündüğü için 6’ya da tam bölünür.

7. 4a8b sayısı 5’e bölünebilen çift bir sayıdır. Bu sayının 9’a tam bölünebilmesi için a sayısı kaç olmalıdır?

8. 85 sayısı…………………ile bölündüğünde kalan 5………………..ile bölündüğünde kalan 4’tür. Yukarıda verilen sayıları cümledeki noktalı yerlere uygun olacak biçimde yerleştiriniz.

9. a > b > c koşulunu sağlayan, 3’e kalansız bölünebilen en küçük üç basamaklı abc çift doğal sayısını yazınız.

10. (487683)-(53842) çarpımının 10’a bölümünden kalan A, 5’e bölümünden kalan B ise A + B ifadesinin değerini hesaplayınız.

11. 5 ▲ iki basamaklı sayısının asal olması için ▲ yerine gelmesi gereken rakamların toplamı asal sayı mıdır? Bulunuz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Mega Yayınları Sayfa 52 Cevapları

6.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-1.-Ünite-Sayfa-52
6.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-1.-Ünite-Sayfa-52

12. 90’a en yakın olan iki asal sayının toplamını bulunuz.

13. Yanda verilen çarpan ağacına göre; (A : B) + (C : D) ifadesinin değerini bulunuz.

14. Aşağıdaki sayıların asal çarpanlarını bulunuz.
a) 200 b) 693

15. Yanda verilen bölen listesine göre A sayısını hesaplayınız.

16. Ortak katlarının en küçüğü 80 olan farklı 2 doğal sayının toplamı en fazla kaçtır?

17. 5, 8 ve 9’un ortak katı olan, 1000’den küçük kaç tane doğal sayı olduğunu bulunuz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Mega Yayınları Sayfa 53 Cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 53
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 53

18. 48 ve 56 sayılarının ortak bölenlerinin toplamını bulunuz.
19. Ortak bölenlerinin en büyüğü 9 olan iki sayıdan biri 36 olduğuna göre diğeri en az kaçtır?
20. 8 ve 24 sayılarının 100’den küçük ortak katlarından 2 tanesine örnek veriniz.
21. Yanda verilen bölen listesinde B ve D sayılarının toplamını bulunuz.
22. A ve B doğal sayılarının 1 ’den başka hiçbir ortak böleni yoktur. A ve B sayılarının neler olabileceği hakkında 2 tane örnek veriniz.
23. Bir limana 6 günde bir araba vapuru, 8 günde bir yolcu vapuru, 9 günde bir yük gemisi yanaşmaktadır. 3 vapur aynı gün limana yanaştıktan kaç gün sonra tekrar birlikte limana yanaşır?
24. Banu’nun 35 tane cevizi vardır. En az kaç cevizi daha olursa bütün cevizlerini 6’şar ve 7’şer gruplandırabilir?

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Mega Yayınları Sayfa 60 Cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 60
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 60

1. Yanda verilen şekilde komşu olan açıları belirtiniz.
2. Yanda verilen şekilde kaç tane açı olduğunu belirtiniz. Bu açıları sembolle gösteriniz.
3. Yandaki şekilde ABC ve CBD birbirinin tümleri ve m(ABC) = 39° olduğuna göre m(CBD) kaç derecedir?
4. Yandaki şekilde m(DOC) = 41°isem(AOD) ve m(AOB) kaç derecedir (A, O, C noktaları doğrusaldır. B, O, D noktaları doğrusaldır.)?
5. Tümlerinin ölçüsü kendisinin 8 katı olan açı kaç derecedir?
6. Yandaki şekilde m(BOC) = 32° ise m(COD) ve
m(ÂOE)’nın kaç derece olduğunu belirtiniz (C, O, E noktaları doğrusaldır. A, O, D noktaları doğrusaldır.).
7. Aşağıda verilen doğrulara, verilen noktalardan birer tane dikme çiziniz.

Umarım Mega Yayınları 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları ve çözümleri ders başarınıza katkı sağlar.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here