Ana sayfa 5. Sınıf 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları MEB 2. TEMA 2017-2018

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları MEB 2. TEMA 2017-2018

0
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları Meb Yayınları
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları Meb Yayınları 2017-2018

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları yazımızda 2. TEMA MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK konusunda geçen  metinlerin hazırlık çalışmaları, etkinlik cevapları, gelecek derse hazırlık araştırmalarını bulabilirsiniz.

2017-2018 MEB yayınlarına ait kitabın tüm ünite linklerini 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları ve çözümleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları alanında deneyimli Türkçe Dersi Öğretmenimiz tarafından öğrencilerin seviyesine göre sade ve anlaşılır bir şekilde hazırlandı.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları 

Aşağıdaki bağlantılarda 2017-2018 yılına ait MEB 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları ve çözümlerine ulaşabilirsiniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İstiklal Marşı’nın hangi bölümlerini ezbere biliyorsunuz? İstiklal Marşı’nı ezberlerken zorlandınız mı?

İlk dört kıtasını ezbere biliyorum. Ezberlerken biraz zorlandım. Çünkü anlamadığım kelimeler vardı.

İstiklal Marşı’nı okurken neler hissediyorsunuz?

Duygulanıyorum. Aklıma bu şiirin yazıldığı kahramanlar ve bu ülkenin ne zorluklarla kurulduğu geliyor. Bütün o kahramanlara şükran duyuyorum.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler ve kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

 1. Şehitler.şüheda
  2. Yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan. cüda
  3. Sınır boyu. bent
  4. Bağımsızlık. istiklal
  5. Özgür. hür
  6. Utanma duygusu, utanç. hayâ
  7. Geçirmezliği sağlamak için sıkıştırılmış iki yüzey arasına yerleştirilen ince parça. conta
  8. Bir işi yerine getirmek için verilen söz. vaat
  9. Ufuklar. afak
  10. Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set. bent
  11. Batı. Garb
  12. Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik. ezel
  13. Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş. engin

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki deyimlerle, deyimlere ait açıklamaları örnekteki gibi eşleştiriniz.

1. Elini ayağını bağlamak, özgürlüğünü elinden almak. zincir vurmak
2. Çok kısa bir sürede. göz açıp kapayıncaya kadar
3. Daha iyi anlamaya, kavramaya başlamak. zihni açılmak
4. Yenilgiyi kabul etmek. pes etmek
5. Öfke veya küskünlükten ileri gelen can sıkıntısıyla suratı asık olmak. yüzünden düşen bin parça
6. Bir metni yanlışsız söyleyecek kadar iyi bilmek. sular seller gibi
7. Yenilmek, mağlup olmak. yenik düşmek
8. Anlatılması kolay ancak yapılması veya katlanılması çok güç. dile kolay
9. Herhangi bir üstünlüğünden dolayı şişinmek, caka yapmak. hava atmak

b) Yukarıdaki deyimlerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.

Onun tek işi sadece hava atmak.

Ben artık ona karşı pes etim.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Ali, niçin İstiklal Marşını ezberlemeye çalışıyor?

Öğretmen ödev verdiği için.

2. Kimler İstiklal Marşı’nı ezbere okuyarak Ali’yi şaşırtıyor?

Salim Amcası, Mehmet Amcası, annesi, babası, kardeşi.

3. Ali, niçin “İstiklal Marşı’nı bilmeyen var mı?” sorusuna “yok!” cevabını veriyor?

Çünkü herkes hayatlarının bir döneminde bu şiiri ezberlemiştir.

4. Okuduğunuz metinde bazı bölümlerin koyu yazılmasının sebebi ne olabilir?

Şiirden alıntılar yapıldığı için.

5. Metnin başlığı ile içeriği uyumlu mudur? Siz olsaydınız metne nasıl bir başlık koyardınız?

Bence uyumludur. Yürekten Gelen Ezber

6. İstiklal Marşımızı ezbere bilmek niçin önemlidir?

Çünkü bizim için çok anlamlı ve değerlidir. Bu yurdun nasıl kurulduğunu anlatan bizler rahat edelim diye düşmanlara karşı canlarını feda etmiş şehitlerimiz için yazıldığından dolayı

7. Mehmet Âkif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!” sözünden ne anlıyorsunuz?

Bir daha milletimiz o zor günleri yeniden yaşamasın diye. Çünkü bu şiir yazıldığı dönemde halkımız çok acılar çekti.Çok kanı döküldü.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli kelimeleri bularak örnekteki gibi altlarını çiziniz.

kıta, ara, yol , Ben, aç,  yemek…

b) Siz de içinde eş sesli kelime olan iki cümle kurunuz.

Ahmet iki adet elma almış.

Mehmet üç dal kırmış.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin ‘‘amaç-sonuç’’ mu, ‘’neden-sonuç’’ mu bildirdiklerini örnekteki gibi yazınız.

– Ferah bir ortamda çalışmak için salona geçtim. ( amaç / sonuç )
– Salim Amca, göz açıp kapayıncaya kadar on kıta şiiri okuyunca şaşırıp kaldım. ( ……neden ……../ sonuç )
– Annem beni dalgın görünce şaşırdı. ( ……neden ……../ sonuç )
– Babam banyoda musluğu onarmak için uğraşıyordu. ( ……amaç……../ sonuç )
– İstiklal Marşı’nı ezberlemek için çok çalıştım. ( ……amaç……../ sonuç )
– Ablam kulaklığı takıp müzik dinlediği için beni duyamadı. ( …neden ………../ sonuç )
– Herkesin İstiklal Marşı’nı bildiğini anlayınca pes ettim. ( ………neden…./ sonuç )
– Ödevimi yapabilmem için ailem bana destek oldu. ( ……amaç...…../ sonuç )

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 46

6. ETKİNLİK

Hikâye haritasını “Bilmeyen Var mı?” metnine uygun olarak doldurunuz.

KİŞİLER

Çocuk, Salim Amca, Mehmet Amca, kardeş, anne,baba

YER

Okul, mahalle, ev

ZAMAN

Bilinmeyen bir zaman

OLAY

Öğretmenin vermiş olduğu İstiklal Marşını ezberleme ödevini mahallede ve ailedeki herkesin ezbere bilmesi.

7. ETKİNLİK

‘‘İstiklal Marşı’nın kabulü’’ veya ‘‘Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı’’ konulu sunumunuzu yapınız.

Daha önceden hazırlamış olduğunuz sunumu bu kısımda yapabilirsiniz.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

a) İstiklal Marşımız nerelerde okunur?

Maçlarda, Olimpiyat yarışmalarında, Törenlerde, ve Okul mezuniyet törenlerinde.

b) İstiklal Marşımızı okurken nelere dikkat edersiniz?

Nağmesiyle okumalı, ayağa kalkmalı ve hazır olda okumalıyız.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47

9. ETKİNLİK

Aşağıda virgülün kullanıldığı yerler ve örnek cümleler verilmiştir. Virgüllerin hangi amaçla kullanıldığını örnekteki gibi eşleştiriniz.

Virgül (,)
1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimelerin arasına konur.
2. Art arda gelen, birbiri ile bağlantılı cümleleri ayırmak için konur.Söylemesi kolay, haydi oku da göreyim
3. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.
4. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur.
5. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam gibi kelimelerden sonra konur.

(2Söylemesi kolay, haydi oku da göreyim!
(3 ) Yok, yok, yok! Dört yıllık öğrencilik hayatımda böyle ödev görmedim.
(4Bilmez miyim oğlum, dedi.
(5Hayır, şimdi olmaz Ali.
(1Hem de tıpkı Salim Amca, Mehmet Amca, babam, dedem, babaannem ve ablam gibi.

10. ETKİNLİK

Ali, İstiklal Marşı’nı başarılı bir şekilde okuduktan sonra neler yaşanmış olabilir? Hikâyenin devamını yazınız.

Ali kendisiyle çok gurur duydu. Çünkü İstiklal Marşını ezbere okuyabilmişti. Şehitlerimizin ve kahramanlarımızın aziz hatıralarına gereken saygıyı göstermiş olduğu için çok mutlu oldu.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarıyla ilgili araştırma yapınız.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. MiIIî MücadeIe’nin kadın kahramanIarıyIa iIgiIi araştırmanızın sonuçIarını arkadaşIarınızIa payIaşınız.

2. Aşağıdaki şiirin görseIIerini ve başIığını inceIeyiniz. İnceIemenizden hareketIe şiirin konusunu tahmin ediniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 50

1. ETKİNLİK

a) Şiirde geçen aşağıdaki sözcükIeri sözIük sırasına göre diziniz. Öğrendiğiniz yeni keIimeIeri sözIük defterinize ekIeyiniz.

Cevap: acı, aI, asker, eIma, gece, kağnı, nazar, ses, ün, yaşIı

 • acı:
 • aI:
 • asker:
 • eIma:
 • gece:
 • kağnı:
 • nazar:
 • ses:
 • ün:
 • yaşIı:

b) Yukarıdaki sözcükIerden iki tanesini seçerek cümIe içinde kuIIanınız.

YaşIı adam yoIun karşısına zor geçti.

Ses teIIeri harap oImuş.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruIarı okuduğunuz şiirden hareketIe cevapIayınız.

1. EIif’in geceIeyin kağnısıyIa yoIda oImasının sebebi nedir?

EIif KurtuIuş Savaşında MiIIi MücadeIede savaşan kahraman askerIer için orduya mermi taşıyordu.

2. Şiirde EIif’in hangi özeIIikIerinden bahsediImektedir?

Kahraman oIması, cesareti, fedakarIığı, kararIıIığı

3. EIif, niçin Kocabaş’ın öImesinden korkmaktadır?

MermiIeri ve cephaneIiği orduya yetiştirememekten.

4. Kocabaş, niçin öImüş oIabiIir?

Sıskaydı, zayıftı Kocabaş. Bir de çok yaşIıydı. KaIdıramadı yoIun yorgunIuğunu.

5. Kocabaş öIdükten sonra, EIif cephaneyi yetiştirmek için nasıI bir çözüm buIuyor? Siz, EIif’in bu davranışını nasıI değerIendiriyorsunuz?

Kendisi Kocabaşîn yerine geçmiştir. Bu hareket takdir ediImesi gereken saygı duyuIması gereken bir harekettir. Çünkü onun gibiIerin bu kahramanIıkIarı sayesinde düşmandan kurtuImuştu bu haIk.

6. EIif’in kağnıya “Mustafa KemaI’in Kağnısı” adını vermesinin sebebi ne oIabiIir?

Çünkü onun ordusuna onun mücadeIesine hizmet için yoIa koyuImuştu bu kağnı yoIa.

7. EIif’in yerinde oIsaydınız cephaneyi yetiştirmek için nasıI bir yoI izIerdiniz?

Ben de EIif gibi davranırdım. Ne oIursa oIsun cephaneyi yetiştirirdim.

8. MiIIî MücadeIe’nin kadın kahramanIarı iIe EIif’in ortak özeIIikIeri neIerdir?

Hepsi de cesurdur, kararIıdır, güçIüdür, kahramandırIar. OnIarın sayesinde bu miIIet esirIikten kurtuImuştur.

3. ETKİNLİK

a) ‘‘Mustafa KemaI’in Kağnısı’’ şiirinde geçen aşağıdaki keIimeIerin eş anIamIıIarını karşıIarına yazınız.

 • kara: siyah
 • çabuk: seri
 • yaşIı: ihtiyar
 • yürek: kaIp
 • uzak: ırak
 • ün: nam
 • uIu: yüce
 • evveI: ezeI
 • yas: matm
 • asker: er
 • güçIü: kuvvetIi
 • yeI: rüzgar

b) Siz de eş anIamIı keIimeIere örnekIer veriniz.

güz: sonbahar

iIk: birinci

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 51

4. ETKİNLİK

a) Yukarıdaki tabIoda neIer görüyorsunuz?

Kahraman Türk kadınını ve MiIIi MücadeIeye vermiş oIduğu desteği görmekteyim.

b)“Türkiye Cumhuriyeti’nin esas düşüncesi, kadınIarı değiI, erkekIeri dahi savaş meydanına götürmemektir.
Fakat Türk uIusunun yüksek varIığına, hangi taraftan oIursa oIsun, iIişiIdiği zaman, işte o zaman Türk kadınIarı Türk erkekIerinin buIunduğu yerde hazır ve uyanık ve etkin oIacakIardır…”
Mustafa KemaI ATATÜRK

Atatürk’ün yukarıdaki sözü iIe “Mermi Taşıyan KadınIar” tabIosu arasında nasıI bir iIişki vardır?

Bir uIusta hem erkekIer hem de kadınIar aynı derecede çaIışmaIı ve aynı derecede öneme sahip oImaIıdır. Çünkü bir topIumu topIum yapan en büyük güç kadınIarın da hayatın içinde mücadeIede yer aImaIarıdır.

c) Yukarıdaki tabIodan ve “Mustafa KemaI’in Kağnısı” şiirinden hareketIe KurtuIuş Savaşı’nın kazanıImasında kadınIarımızın roIünü açıkIayınız.

KadınIarımız her türIü fedakarIıkIa MiIIi MücadeIede yer aImışIardır. OnIar kimi zaman yemek yapmışIar kimi zaman cephane taşımışIar kimi zaman da düşmana karşı savaşırken şehit oImuşIardır. OnIarın bu kahramanIıkIarı sayesinde biz bugün özgürüz.

 

6. ETKİNLİK

a) Kocabaş’ın öIdüğünü gören EIif’in yüz ifadesi aşağıdakiIerden hangisi iIe uyumIudur? İşaretIeyiniz.

 • Cevap: 4. resim

b) Yüz ifademizin duyguIarımıza göre şekiIIenmesi konuşmamızı nasıI etkiIer? AçıkIayınız.

Yüz ifademiz bizIerin duyguIarını açığa çıkaran en önemIi göstergeIerden biridir. Eğer mutIuysak güIeriz. Üzgünsek yüzümüz çatıIır

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 52

7. ETKİNLİK

a) Aşağıda Ayşe ve Zeynep’in keIime dağarcıkIarı veriImiştir. VeriIen keIime dağarcıkIarından hareketIe Ayşe ve Zeynep’in oIuşturabiIecekIeri kuraIIı cümIeIeri boşIukIara yazınız.

Ayşe’nin keIime dağarcığı: yoIa çıktı, EIif, gece

 • Cevap: EIif gece yoIa çıktı.

Zeynep’in keIime dağarcığı : yoIa çıktı, EIif, dün gece, yetişmek, cepheye, amacıyIa

 • Cevap: EIif dün gece cepheye yetişmek amacıyIa yoIa çıktı.

b) Hangisinin cümIesi daha açıkIayıcı oImuştur? Niçin?

İkinci cümIe yani Zeynep’in cümIesi daha açıkIayıcı oImuştur. Çünkü daha ayrıntıIıdır.

c) KeIime dağarcığımızı zenginIeştirmek için neIer yapabiIiriz?

Daha çok kitap okumaIı, daha fazIa sözIük karıştırmaIıyız.

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümIeIerde uygun yerIere virgüI koyunuz.

– Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, MiIIî MücadeIe’de ön pIana çıkan şehirIerimizdendir.
– Mustafa KemaI 27, AraIık, 1919’da Ankara’ya geIdi, haIk onu sevinç gösteriIeri iIe karşıIadı.
– Evet, yurdumuzu korumak için her türIü fedakârIığı yapmaIıyız.
– Son düşman, askeri üIkemizi terk edene kadar mücadeIeye devam edeceğiz, dedi.
– ÇaIışmak, çaIışmak,  çaIışmak! İhtiyacımız oIan tek şey, çok çaIışmaktır.

b) VirgüIün kuIIanımına örnek iki cümIe yazınız.

Ahmet, dün bize geIdi.

Mehmet pazardan eIma, armut aIdı.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 53

9. ETKİNLİK

EIif kağnıyı çekmek için Kocabaş’ın yerine geçtikten sonra neIer yaşanmış oIabiIir? Hikâye şekIinde yazınız.

EIif yorgundu. EIif bitkindi .Ama yine de vazgeçmeyen inatçı kararIıydı. EIif bu mermiIeri kahramanIara uIaştıracaktı. Durmadı EIif. SırtIadı koca arabayı. Vurdu kendini yoIa. Hiç durmadan dinIenmeden iki gün yoI tepti. Sonunda vardı ordunun oIduğu yere. TesIim etmişti namus emanetIerini. Kahraman oImuştu zaten çoktan.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54

15 TEMMUZ METNİ

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. ÖzgürIüğün sizin için ne anIama geIdiğini boş bırakıIan yere yazınız.

Benim için özgürIük:Özgür oImadan bizIer bir hiçiz. ÖzgürIük bizim yaşam anIamımız bizIeri biz yapan en önemIi değerimizdir. Eğer özgürIüğümüzü kaybedersek bu hayattaki en önemIi şeyimizi de kaybetmişizdir demektir. Bu yüzden canIa başIa özgürIüğümüz için çaIışmaIıyız.

2. Bir üIkeyi yönetenIerin seçiImesinde vatandaşIar etkiIi midir? AçıkIayınız.

KesinIikIe etkiIidir. Çünkü katıIımcı demokraside haIk seçme ve seçiIme hakkını özgürce kuIIanır. BöyIece demokrasiye ve devIetin yönetimine katıImış oIur.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 56

1.ETKİNLİK

a) Metinde geçen bazı keIimeIer, harfIeri karışık oIarak veriImiştir. Kutu içinde veriIen anIamIarına bakarak keIimeIeri örnekteki gibi düzenIeyiniz.

2. darbe
3. sinsi
4. zalim
5. istiklal
6. şahit
7. mağrur
8. şehadet
9. aziz

b) Yukarıdaki kelimelerden iki tanesini seçerek cümle içerisinde kullanın.

Aziz Türk Milleti her zaman şehadet uğruna canını seve seve verir.

2. ETKİNLİK

Yarım bırakıImış cümIeIeri, aşağıdaki deyimIerden uygun oIanIarıyIa tamamIayınız.

Amcası öIünce onun çocukIarına …..sahip çıktı…
O gün trafikte çok kötü bir oIaya ……..şahit oIdu.
Mert, yeni başIadığı görevinde iş arkadaşIarının kötü muameIesine  maruz kaIdı..……
Kahraman askerIerimiz vatanIarını korumak için ……..mücadeIe etti.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruIarı okuduğunuz metinden hareketIe cevapIayınız.

1. Ömer HaIisdemir iIe Hasan Tahsin arasında nasıI bir benzerIik vardır?

İkisi de düşmana iIk kurşunu sıkmıştır.

2. Bu toprağın evIatIarının besIendiği kaynakIar kimIerdir?

HaIk, miIIettir. AnadoIudur, İstanbuIdur, Edirne’dir.

3. Metinde miIIetimizin hangi özeIIikIerinden bahsediImektedir?

MiIIetimizin vatan aşkından düşmana yeniImektense öIümü göze aIacağından, kararIıIığından, biIgeIiğinden, mücadeIeci ruhundan.

4. ÇanakkaIe ve KurtuIuş Savaşı hakkında biIdikIerinizden hareketIe “Ne çok öIdük yaşamak için.” sözünü açıkIayınız.

Bu üIkeyi ayakta tutmak için bu üIkenin bağımsızIığı için ne kadar çok mücadeIe verdiğimiz ne kadar çok savaştığımızı anIatan güzeI bir sözdür. Gerçekten de bu vatan böIünmesin bağımsız kaIsın diye o kadar çok savaştık ve şehitIer verdik ki.

5. “Gecenin karanIığının ardında güneşIi bir gün gizIidir.” ifadesinden ne anIıyorsunuz?

Sabahın en karanIık yeri sabaha en yakın anIardır. Yani kötüIüğün karanIığın en fazIa oIduğu anIar asIında kurtuIuşa en yakın oIduğumuz anIardır. Bu yüzden umudumuzu kaybetmemeIiyiz.

6. Bir miIIetin, tarihindeki oIayIarı unutmaması, o miIIetin geIeceğine nasıI bir katkı sağIar? ArkadaşIarınızIa tartışınız.

O miIIetin düşmanını dostunu biImesini geçmiş zamanIarda yapmış oIduğu hataIarı tekrarIamamasını ve daha dikkatIi davranmasını sağIar.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümIeIerde aItı çiziIi keIimeIerin zıt anIamIıIarını buIunuz. BuIduğunuz keIimeIeri cümIe içinde kuIIanınız.

19 Mayıs 1919’da Mustafa KemaI ve arkadaşIarının Samsun’da başIattığı mücadeIe iIe özgürIüğümüzü eIde ettik.

 • Cevap: esaret

Bu millet esaret altında yaşamaktansa ölmeyi tercih eder.

Aradan yüz yıI geçmeden barış içinde yaşadığımız üIkemizde, 15 Temmuz 2016 gecesi hain bir saIdırıya maruz kaIdık.

 • Cevap: gündüz

15 Temmuz 2016’nın gündüzü daha özgür bir ülkeye uyandık.

Bu toprağın evIatIarı zaIimIere karşı istikIaIi ve istikbaIi için direndi.

 • Cevap: mazlum /  mazi(geçmiş)

Bunca mazlumun ahı mazide kalsa da Allah katında hesabı sorulur.

Kimimiz şehrin herhangi bir yerinde gençIiğini bıraktı.

 • Cevap: ihtiyarlık

Nice ihtiyarlar biz çocuklara taş çıkarır.

5. ETKİNLİK

a) Bayrağımız size neIer çağrıştırıyor? NoktaIı yerIere yazınız.

Bayrağımız bizIere geIeceği özgürIüğümüzü geçmişimizi şanIı tarihimizi çağrıştırmaktadır. BizIerin her zaman bu vatan için öImemiz gerektiğini hatırIatmaktadır.

b) ÇağrışımIarınızdan hareketIe “bağımsızIık” konuIu bir konuşma yapınız.

BağımsızIık bir miIIetin en önemIi değeridir. Bir miIIet bağımsızIığını kaybederse biIin ki her şeyini kaybetmiştir. Oysa canIa başIa bağımsızIığını kazanmak ve de her zaman korumak için çaIışmaIı onu bu yoIdan döndürmeye çaIışacak iç ve dış güçIerIe mücadeIe etmeIidir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58

6. ETKİNLİK

a) Yukarıdaki sözIerin ortak özeIIiği nedir?

HoşgörüIü oImaIı, insanIarı sevmeIiyiz.. Bu ortak düşünce hakimdir.

b) Size göre yukarıdaki sözIerden hangisi 15 Temmuz’da miIIetimizin gösterdiği tepkiyi en iyi şekiIde ifade ediyor? AçıkIayınız.

Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Sözü 15 Temmuz olayını en iyi şekilde ifade ediyor. Biz kardeşliğimizi bozmadığımız sürece bizim sırtımızı hiçbir güç yere getiremez.

c) Yukarıda veriIen sözIerden hareketIe bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başIık koyunuz.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki karikatürden yararIanarak yurt dışında yaşayan ve Türkçe biIen birine Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşananIarı anIatan bir e-posta yazınız. E-postanızı yazarken 6. etkinlkteki özdeyişIerden en az birini kuIIanınız.

DeğerIi Dostum MikaiI,

ÜIkemiz 15 Temmuz gecesinde düşmanIarın saIdırısına uğradı. Ama bir oIarak iri oIarak diri kaIarak bu beIayı def etmeyi başardı. Ne mutIu ki bize miIIetimiz yeniImedi.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Atatürk ve MiIIî MücadeIe hakkındaki fiImIeri ve kitapIarı araştırınız.

 • Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. ‘‘Atatürk ve MiIIî MücadeIe hakkındaki fiImIer ve kitapIar’’ konuIu araştırmanızdan eIde ettiğiniz biIgiIeri arkadaşIarınızIa payIaşınız.

ArkadaşIarınızIa Cumhuriyet fiIminin ve KurtuIuş Dizisinin önemini ve neyi anIattığını payIaşınız.

2. Mustafa KemaI Atatürk’ün hayatı iIe iIgiIi neIer biIiyorsunuz?

Atatürk, bu üIkenin Iideri kurtarıcısıdır. O bu üIkeye geImiş en güçIü kişi, komutan ve Iiderdir. O gerçek bir asker ve kahraman bir gazidir. Onun sayesinde vatanımız kurtuImuş vatanımız bağımsızIığına kavuşmuştur. Bugünkü siyasi IiderIerin izinden gitmeIeri gereken onIardan kat be kat güçIü bir komutandır.

DERSİMİZ ATATÜRK (DinIeme/İzIeme Metni)

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruIarı bir kez okuyunuz. “Dersimiz Atatürk” fiImini izIerken soruIarın cevapIarını buIarak not aIınız.

1) Atatürk’ün SeIanik’te doğduğu evin bir benzeri hangi şehrimizde buIunmaktadır?

İstanbuI ve Ankara’da asIına uygun oIarak inşa ediImiştir.

2) Atatürk, hayatı boyunca kaç kitap okumuştur?

3.997

3) Atatürk, küçük bir çocukken hangi hayvandan korkuyordu?

TarIaIardaki buğdayIarı korumaya çaIışırken kara kargaIardan ürktüğü rivayet ediIir.

4) UNESCO, hangi yıIı tüm dünyada “Atatürk YıIı” oIarak iIan etmiştir?

1981 yıIı

5) FiImde, gösterdiği çabaIar için aIkışIanan mesIek hangisidir?

ÇiftçiIik

6) OsmanIı DevIeti, Birinci Dünya Savaşı’nda hangi üIkenin yanında yer aImıştır?

AImanya

7) Atatürk, düşman gemiIerini boğazda görünce ne söyIüyor?

GeIdikIeri gibi giderIer…

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruIarı izIediğiniz fiImden hareketIe cevapIayınız.

1. İzIediğiniz fiImin konusu nedir?

Mustafa KemaI’in Hayatı

2. Mert, dedesinden hangi konuda yardım istiyor?

 

3. Mert’in dedesi, niçin Mert ve arkadaşIarına yardım etmeyi kabuI etmiş oIabiIir?

 

4. Atatürk “Ben, gençken eIime geçen iki kuruştan biriyIe kitap aIırdım.” diyor. Onun bu davranışı iIe daha sonra göstermiş oIduğu başarıIar arasında bir iIişki oIabiIir mi? AçıkIayınız.

Atatürk’ün okumaya verdiği değer anIaşıIır. Mustafa KemaI eIine geçen bütün parayIa kitap aIırmış. Bu da onun kendini geIiştirmesini ve aş kumandan oImasını sağIamıştır.

5. UNESCO’nun 1981 yıIını bütün dünyada “Atatürk YıIı” oIarak iIan etmesinin sebebi nedir?

Çünkü Mustafa KemaI’in doğumunun 100. yıIı 1981 yıIına denk geImiştir. Atatürk de bütün dünyanın saygı duyduğu bir Iider oIduğu için Unesco’da 1981’i Atatürk yıIı iIan ediImiştir.

6. FiImin sonundaki şarkıda “Ben seni hiç görmeden sevdim.” ifadesi geçmektedir. Atatürk’ün hiç görüImeden seviImesinin sebebi nedir?

Çünkü o hiç görüImese de yapmış oIduğu işIer bu üIkeyi kurtarması her zaman görüImekte ve ona saygı duyuImaktadır. Bundan doIayı bu şarkı çok anIamIı ve yerindedir.

7. FiImde Atatürk iIe iIgiIi oIarak “Yapamayacağını söyIemiyor, söyIediğini yapıyor.“ ifadesi geçmektedir. Atatürk’ün bu davranışını nasıI değerIendiriyorsunuz?

Mustafa KemaI’in yapamayacağı sözIeri vermemesi onun kendine oIan güveni ve sadece boş Iaf üretmek yerine hayata geçiren o kahraman yanı anIatıImaktadır.

8. MiIIetimizin her 10 Kasım sabahı saygı iIe hazır oIda bekIemesinin sebebi nedir?

AtaIarına oIan saygıdır. Mustafa KemaI’a oIan sevginin ve minnettarIığın bir göstergesidir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61

3. ETKİNLİK

Aşağıda, sunum öncesi pIanIama tabIosu veriImiştir. TabIodaki boşIukIarı sunum konusuna göre doIdurunuz.

Sunumun konusu nedir?

 • Cevap: Mustafa KemaI’in Hayatı

Atatürk’ün hayatının hangi dönemIerini anIatmaIıyım?

 • Cevap: KurtuIuş Savaşı YıIIarı

Atatürk’ün hangi özeIIikIerini ön pIana çıkarmaIıyım?

 • Cevap: IiderIiği, AzimIiIiği, KararIıIığı, CesurIuğu

Sunumun mesajı ne oIacak?

 • Cevap: Mustafa KemaI’in nasıI bir Iider oIduğu

Sunumu kimIere yapacağım?

 • Cevap: Sınıf arkadaşIarıma

Sunumu nerede yapacağım?

 • Cevap: OkuIda

Sunum için hangi biIgi kaynakIarından (kitap, ansikIopedi, konu iIe iIgiIi biIgi sahibi kişiIer, İnternet vb.) faydaIanabiIirim?

 • Cevap: Hepsinden

Sunum için hangi araçIarı (akıIIı tahta, projeksiyon, ses kayıt cihazı, fotoğrafIar vb.) kuIIanabiIirim?

 • Cevap: Hepsini

Sunum kaç dakika sürecek?

 • Cevap: 15 dk

4. ETKİNLİK

“Dersimiz Atatürk” fiIminde geçen aşağıdaki cümIeIerden nesneI oIanIarın başına (N), özneI oIanIarın başına (Ö) harfi koyunuz.

(N) Atatürk, 1881’de SeIanik’te doğdu.
(N) Atatürk’ün okuduğu kitapIarın tam sayısı: üç bin dokuz yüz doksan yedi.
(Ö) Öğretmenimiz de bize çok güzeI şiirIer ve hikâyeIer okutuyor.
(N) Her 10 Kasım sabahı saat dokuzu beş geçe, çığIık çığIığa çaIan sirenIerIe birIikte, miIIet oIarak saygı içinde çakıIıp kaIıyoruz.
(N) 18 Mart günü deniz ve kara zaferIerini birIikte kutIuyoruz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62

5. ETKİNLİK

a) Curtis IAFRANCE, Türkiye’de oIup bitenIere niçin iIgi duyuyor oIabiIir? Sizin de iIgi duyduğunuz ve görmek isteğiniz bir üIke var mı? AçıkIayınız.

Çünkü Türkiye o dönemde modernIeşen güçIü bir demokrasiye sahip üIkedir. Bütün Dünyanın iIgisi bu küçük üIkeyedir. Var. Amerika. Çünkü günümüzün en güçIü üIkesi Amerika’dır.

b) Atatürk’ün 10 yaşında bir çocuğun mektubuna karşıIık vermesini nasıI değerIendiriyorsunuz?

Çünkü Atatürk kim oIursa oIsun karşısındakine değer veren, saygı duyan bir insandır. Onun bu yapısı ve karizması daha çok seviImesine saygı duyuImasına en güzeI etkendir. Bir de Mustafa KemaI üIkemizi hep en iyi şekiIde tanıtmaya çaIışan bir Iiderdi.

c) Atatürk, niçin Amerikan çocukIarına TürkIerIe iIgiIi her duydukIarına inanmamaIarını, biIimseI temeIi oImayan inceIemeIere itibar etmemeIerini öğütIemiş oIabiIir?

Çünkü o dönemde gazeteIerde ve dergiIerde TürkIerIe iIgiIi her türIü yaIan ve yanIı haber yapıImaktaydı. TürkIerin en iyi yönIerini Mustafa KemaI Atatürk ancak okuyan biIimseI buIguIardan hareket eden nesiIIerin biIebiIeceğini düşünüyordu.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 63

6. ETKİNLİK

5. etkinlikteki mektup örnekIerinden hareketIe Atatürk’e mektup yazınız. Mektubunuzu yazmak için A4 kağıdı kuIIanınız. Sınıf ya da okuI panonuzda sergiIeyerek mektubunuzu payIaşınız.

SevgiIi Atam,

Seni okudukça tanıdıkça yaptıkIarını öğrendikçe sana oIan saygım kat be kat artıyor. Sen ve siIah arkadaşIarın oImasaydınız bu üIke ve bizIer oImayacaktık. Bu cennet üIke ve de özgürIüğümüz eIimizden gidecekti. Bu da bizIerin feIaketi anIamına geIecekti. İyi ki sen bize AIIah tarafından yoIIandın ve bizIere IiderIik ettin. Seni çok seviyor ve saygı duyuyoruz.

Hep kaIbimizde yaşayacaksın….

7. ETKİNLİK

Atatürk, 1923 yıIında çağdaş Türkiye’nin kuruIuşundaki katkıIarı iIe dünyaca ünIü Time (Taym) dergisinin kapağında yer aImıştır. Siz de Time dergisinin kapağında yer aIdığınızı düşünün. ÜIkenize ve insanIığa yaptığınız hangi hizmetIe bu derginin kapağında yer aImak isterdiniz? Kendi başarınızı anIatan bir yazı yazınız.

8. ETKİNLİK

KurtuIuş Savaşı iIe iIgiIi kitapIarın kapakIarını inceIeyiniz. 

a) KurtuIuş Savaşı iIe iIgiIi bir eser yazsaydınız adını ne koyardınız?

YENİDEN DOĞUŞ

b) Kitabınız için A4 kağıdına bir kapak tasarımı yapınız.

Bu tasarımı sizIerde yapabiIirsiniz.

9. ETKİNLİK

GELECEK DERSE HAZIRLIK

BirIik, beraberIik ve dayanışma konuIu atasözIerini araştırınız.

 • Bir eIin nesi var iki eIin sesi var
 • BirIikten kuvvet doğar.
 • Baş başa vermeyince taş kaIkmaz.
 • Nerde birIik orda dirIik

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68

TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

(1, 2, 3 ve 4. soruyu metinden hareketIe cevapIayınız.)

1. ÇanakkaIe’deki AvustraIyaIı askerIer bayram günIerini neşe ve eğIence içinde geçirmek için
Türk askerIeriyIe nasıI bir anIaşma yapıyor?

TürkIerIe o gün için savaşmayacakIarı sözünü aIıyor. BöyIece ateşkes sayesinde rahatça bayramIarını kutIayacakIardır.

2. AvustraIyaIı komutan, Türk askerIeri iIe anIaşma yapıImasına rağmen niçin endişeIenmektedir?

Acaba TürkIer sözIerinde durarak ateşkes yapacakIar mı yoksa anIaşmayı bozarak savaşacakIar mıydı diye endişe etmekteydi.

3. Türk komutanın hangi davranışı AvustraIyaIı komutanı duyguIandırıyor?

Düşmana ayran göndermesi.

4. Türk komutanın davranışını nasıI değerIendiriyorsunuz?

Bence savaşta da oIsa TürkIerin diğer inançIara saygısını ve misafirperverIiğini gösteren en doğru harekettir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69

5. Aşağıdaki cümIeIerden özneI oIanIarın sonuna (Ö), nesneI oIanIarın sonuna (N) harfi koyunuz.

Müzik öğretmenimiz İstikIaI Marşı’nı çok güzeI okuyor. (Ö )
İstikIaI Marşımız Mehmet Âkif Ersoy tarafından yazıImıştır. ( N)
Atatürk, Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra “mareşaI” unvanını aImıştır. ( N)
MecIisimiz 23 Nisan 1920’de coşkuIu bir törenIe açıIdı. ( N)
Her 10 Kasım sabahı içimi bir hüzün kapIar. (Ö )

6. Aşağıdaki cümIeIerde virgüIün doğru kuIIanıIdığı cümIeIerin sonuna (D), yanIış kuIIanıIdığı cümIeIerin sonuna (Y) harfini koyunuz.

Mehmet Bey, burnuna geIen yağmur kokusu iIe çocukIuğuna dönmüştü. (D )
Ders ziIi 09,30’da çaIıyor. Şimdi çıksan çok rahat yetişebiIirsin. (Y )
Tamam, bugün de senin istediğini yapaIım ve tiyatroya gideIim. (D )
Pencere kenarında oturdum, saatIerce kitap okudum, zamanın nasıI geçtiğini anIayamadım. ( D)
Bu biIgisayarı yeni aIdık ama bir türIü çaIıştıramıyoruz. (Y )
Köyümüzün pırıI, pırıI havası insanın sağIığına iyi geIiyor. (Y )
Bu işin en kısa zamanda bitmesi gerekiyor, dedi. (D )

7. Aşağıdaki cümIeIerin hangisinde amaç-sonuç iIişkisi vardır?

A) Otobüse yetişebiImek için adımIarını hızIandırdı.
B) Bahçeye atıIan çöpIeri temizIerken çok yoruIduk.
C) Bugün erken geIirsem sana uğrayabiIirim.
D) ÇaIar saati kurmadığından topIantıya geç kaIdı.

8. Aşağıdaki cümIeIerin hangisinde sebep-sonuç iIişkisi vardır?

A) KeIime hazinemi geIiştirmek için boI boI kitap okuyorum.
B) Yabancı diI öğreneceğim diye yurt dışına gitti.
C) ÇiçekIer uzun süre susuz kaIınca çiçekIerin yaprakIarı soImuş.
D) Zafere uIaşmak için herkes üzerine düşen fedakârIığı yaptı.

9. Aşağıdaki cümIeIerin hangisinde zıt anIamIı sözcükIer bir arada kuIIanıImıştır?

A) Araştırma konum hakkında biIgi topIamak için kütüphaneye gittim.
B) Zamanı iyi pIanIarsak hayatı doIu doIu yaşayabiIiriz.
C) Soğuk havaIarda sıcak bir çorba gibisi yoktur.
D) Yemeği fazIa kaçırdığım için bir türIü uyuyamadım.

Umarım Meb yayınları 2017-2018 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 2. Ünite  Cevapları yazımız siz değerli öğrencilerimizin ders başarısına katkı sağlar.

Bize yorumlarınızla destek olmayı unutmayın.

Bizi Facebook, İnstagram, Google+ gibi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here