Ana sayfa 5. Sınıf 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite 2017-2018 MEB

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite 2017-2018 MEB

9
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-1.-Ünite-2017-2018-MEB-Yayınları
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite Meb Yayınları 2017-2018

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 1. Ünite Sıra Sizde, Ünite Değerlendirme, Araştırınız Düşününüz soru çözümlerini bulabileceğiniz sayfamıza hoş geldiniz.

Sayfamızda 5. Sınıf Meb Yayınları Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları ve Ünite Değerlendirme çözümlerine bağlantı sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Çözüm sayfalarımız alanında Uzman Matematik Öğretmenimiz tarafından titizlikle hazırlanmıştır. Eğer başka yapılmasını istediğiniz sayfa ya da soru varsa yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. En kısa süre de size dönüş yapılacaktır.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları tüm soru çözümlerine bu linkten ulaşabilirsiniz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite

Sayfa İçeriği

Şimdi 2017-2018 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları Sayfalarına geçebiliriz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 12 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-12- Meb-Yayınları
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-12

1) Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

a) 1984 (Bin dokuz yüz seksen dört)

b) 593 201 (Beş yüz doksan üç bin iki yüz bir)

c) 70 423 (Yetmiş bin dört yüz yirmi üç)

ç) 200 004 (İki yüz bin dört)

2 ) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.

a) On altı bin yetmiş üç: 16073

b) İki bin yetmiş beş: 2075

c) Altı yüz seksen üç bin on yedi: 683017

3) Tablodaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

Bölük İsimleri Binler Bölüğü Yüzler Bölüğü
Basamak İsimleri Yüz Binler On Binler Binler Yüzler Onlar Birler
Sayı 5 7 6 9 0 8
Basamak Değerleri 500.000 70.000 6.000 900 0 8

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 13 Cevapları

Birlikte Yapalım 1

Ülkemizde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki toplam öğrenci sayısı 16 379 852’dir.

Bu sayıyı basamak tablosunda gösterelim ve sayının okunuşunu yazalım

Binler Bölüğü Yüzler Bölüğü
Yüz Binler On Binler Binler Yüzler Onlar Birler
3 7 9 8 5 2
Üç yüz yetmiş dokuz bin sekiz yüz elli iki

 ?  1 000 001 sayısının okunuşunu yazınız.

Bir milyon bir

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 16 Cevapları

Şifreyi Buluyorum
Aşağıda istenenleri basamak değerleri tablosunda bularak, karşılık gelen harfleri belirleyiniz.
Bulduğunuz harfleri şifre bölümüne yerleştiriniz ve şifreyi bulunuz.
1. 49 753 sayısının binler bölüğündeki en küçük rakamın basamak değeri 40.000    Y
2. 316 145 267 sayısındaki en büyük rakamın basamak değeri      7    İ
3. 678 179 244 sayısındaki en küçük rakamın basamak değeri       100.000     R ya da L
4. 96 451 867 sayısının milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri    6.000.000  Y
5. 201 638 256 sayısının binler bölüğündeki en büyük rakamın basamak değeri 8000  O
6. 530 056 009 sayısının milyonlar bölüğündeki en büyük rakamın basamak değeri  500.000.000   N

Şifre MİLYON

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 20 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-20
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-20

1) Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

a) 27 418 906 : Yirmi yedi milyon dört yüz on sekiz bin dokuz yüz altı
b) 706 564 123 : Yedi yüz altı milyon beş yüz atmış dört bin yüz yirmi üç
c) 6 493 509 : Altı milyon dört yüz doksan üç bin beş yüz dokuz
ç) 19 008 473 : On dokuz milyon sekiz bin dört yüz yetmiş üç

2) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.

a) Yirmi milyon yüz bir bin dokuz yüz seksen dört : 20.101.984
b) Yüz doksan sekiz milyon üç yüz yirmi iki bin otuz beş : 198.322.035
c) Elli sekiz milyon on altı bin elli altı : 58.016.056
ç) Dört milyon dokuz yüz yetmiş üç bin yüz on : 4.973.110

3) Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak boşlukları doldurunuz.

4) Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

5) Ayşegül okunuşu “dört milyon seksen altı bin dokuz yüz üç’’ olan doğal sayıyı 4 860 903 olarak yazıyor. Sayının yazılışında hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

Var. Doğrusu 4.086.903

6) Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
a) Verilen sayıları büyüklük, küçüklük ya da eşitlik durumlarına göre karşılaştırınız.
• 17 000 561 ile on yedi milyon beş yüz altmış bir:                       on yedi milyon beş yüz altmış bir büyüktür 17 000 561
• 9 708 043 ile 90 708 043: 9 708 043 küçüktür 90 708 043
b) Konya’nın nüfusu 2 161 303, Bursa’nın nüfusu 2 901 396 kişi ise bu şehirlerden hangisinin nüfusu daha fazladır?  Bursa
c) Türkiye’nin nüfusu 79 814 871, İngiltere’nin nüfusu 66 030 000 kişi ise bu ülkelerden hangisinin nüfusu daha azdır? İngiltere

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 21 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-21
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-21

7) 87 000 005 > 8Δ 973 009 ifadesinin doğru olabilmesi için Δ yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.

0,1,2,3,4,5,6

8) Şükran Öğretmen, Murat’tan tahtaya “yedi yüz bir milyon dört yüz üç bin dört yüz altmış dokuz” sayısını yazmasını istiyor. Murat bu sayıyı 71 403 469 olarak yazıyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’
yazınız.

(Y) Murat istenen sayıyı doğru yazmıştır.
(D) Murat’ın yazdığı sayının sayı değerleri toplamı 34’tür.
(Y) Murat’ın yazdığı sayıdaki en küçük basamak değerine sahip rakam 9’dur.
(D) Şükran Öğretmen’in okunuşunu verdiği sayı dokuz basamaklıdır.
(Y) Şükran Öğretmen’in okunuşunu verdiği sayının on milyonlar basamağında 1 vardır.                                                             9) Aşağıda verilen sayıları okunuşları ile eşleştiriniz.                Sayı                           Okunuşu
III  a) 15 318 952      I) Yedi milyon altı yüz seksen dört bin elli
VI   b) 903 140 009   II) Yirmi bir milyon yirmi iki bin on yedi
   c) 7 684 050       III)On beş milyon üç yüz on sekiz bin                                               dokuz yüz elli iki
II    ç) 21 022 017    IV) Yirmi bir milyon iki yüz iki bin on yedi
V) Yedi milyon altmış sekiz bin dört yüz beş
VI) Dokuz yüz üç milyon yüz kırk bin doku

10) Okunuşu “dört yüz yetmiş beş milyon seksen altı bin doksan üç” olan sayıyı abaküste gösteriniz. Abaküste ki basamak ve bölük adlarını yazınız.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 22 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-22
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-22

1) Aşağıda verilen örüntülerin kuralını belirleyiniz.

a) 1, 4, 7, 10, … Örüntünün kuralı:3’er 3’er artar.
b) 50, 48, 46, 44, … Örüntünün kuralı: 2’şer azalıyor.
c) Örüntünün kuralı: Sağ ve Sol kolda 1’er artar.                       2) Aşağıda verilen sayı örüntülerine göre boş bırakılan adımları tamamlayınız.
a)4. adım: 25     5. adım: 31   7. adım: 43   8. adım:49

b)4. adım: 73     5. adım: 65   7. adım: 49  9. adım:33

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 23 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-23
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-23

Bunu Deneyelim                                                              Örüntü Oluşturuyorum                                                       Araç – Gereç: renkli kalemler, kâğıt
Aşağıda adımları arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüleri verilmiştir. Örüntülerin ilk beş adımını bulunuz ve verilen alanda seçtiğiniz bir şekil ile modelleyiniz.
Örüntüler için tercih ettiğiniz şekilleri neye göre seçtiniz?
Yukarıda verilen örüntülerin hepsi aynı şekil ile modellenebilir mi?
a) 1’den başlayan ve dörder artan sayı örüntüsü: 1, 5, 9, 13, 17    b) 3’ten başlayan ve ikişer artan sayı örüntüsü: 3, 5, 7, 9, 11    c) 2’den başlayan ve üçer artan sayı örüntüsü: 2, 5, 8, 11, 14      Örüntüler için tercih ettiğiniz şekilleri neye göre seçtiniz?    Kareli kağıda kolay çizilebilen şekil seçtim.
Yukarıda verilen örüntülerin hepsi aynı şekil ile modellenebilir mi?                                                                   Modellenemez.  Artan sayıları farklı.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 28 Cevapları

Sıra Sizde                                                                                1) Aşağıda adımları arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüleri verilmiştir. Örüntülerin sonraki üç adımını yazınız.
a) 3, 11, 19, 27, 35, 43
b) 15, 24, 33, 42, 51, 60
2) Adımları arasındaki farkı sabit olan ve 5, 9, 13, … şeklinde devam eden sayı örüntüsünün sonraki iki adımını bularak örüntünün ilk beş adımını uygun bir şekil ile modelleyiniz.            3) Yukarıda dikdörtgen şeklindeki tuğlalardan oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir.                                                                a) Örüntünün bir sonraki adımını çiziniz.                                   b) Örüntünün adım sayısı ile adımları oluşturan dikdörtgen şeklindeki tuğla sayısını bir tablo ile gösteriniz.                          c) Bu örüntüyü farklı bir şekil ile modelleyiniz.              4) Yukarıda üçgen ve dairelerden oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir.                                                                              a) Bu örüntünün 4. ve 5. adımını çiziniz.                                   b) Örüntünün 10. adımının kaç tane üçgen, kaç tane daireden oluştuğunu bulunuz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 29 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-29
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-29

5) Yukarıda çubuklarla oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir. 34 adet çubuk ile bu örüntü kaç adım daha devam ettirilebilir?

6) Yukarıda dairelerden oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir.

a) Verilen tablodaki boşlukları şekil örüntüsüne göre doldurunuz.
b) 6. adım kaç tane daireden oluşur? Çizerek gösteriniz.
c) Adımlar devam ettirildiğinde 12. adımın kaçtane daireden oluşacağını daireleri çizmeden bulunuz.

7) Bir alışveriş merkezinin giriş katında 5 mağaza, 1. ve diğer katlarında ise sekizer mağaza vardır. Mağazalar 1’den başlayarak numaralandırıldığına göre 24 numaralı mağazaya gidecek Neşe kaçıncı kata çıkmalıdır?

8) 2014 yılında yapılan Kış Olimpiyatları 4 yılda bir yapılmaktadır.

a) Buna göre 2014’ten sonraki 7. Kış Olimpiyatı hangi yıl yapılacaktır?
b) İlk Kış Olimpiyatı 1924 yılında yapıldığına göre, 1940 yılında kaçıncısı düzenlenmiştir?

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 30 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevaplar-Sayfa-30
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevaplar-Sayfa-30

1) Aşağıda verilen işlemleri yapınız.                                       a) 1984+9637= 11 621     b) 5167+2203+196= 7566

c) 7082-1453= 5629

2) Aşağıdaki işlemlerde şekillerin yerine gelecek rakamları bulunuz.

3) Çıkanı 438, farkı 5098 olan çıkarma işleminin eksileni kaçtır?

Eksilen – Çıkan =Fark

Eksilen= Fark + Çıkan=438+5098=5536

4) Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerinin tahmini sonuçlarını bulunuz.

a) 3458 + 218   : 3600
b) 5210 + 4089 : 9300
c) 2704 – 362    : 2300                                                           ç) 8646 – 1435 : 7200

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 37 Cevapları

1) Aşağıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.

a) 43 781 + 51 217 =94998  b) 50 796 + 28 151 = 78 947

c) 85 147 – 63 121 = 22 026  d) 37 400 – 18 643 = 18 757

2) Bir tarladan iki yılda toplam 43 215 kilogram ürün alınmıştır. Birinci yıl 25 763 kilogram ürün alındığına göre ikinci yıl kaç kilogram ürün alınmıştır?

43 215 – 25 763 = 452

3) Tablolardaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.

Toplanan

+          1245         23 640        48 051

2600    3845          26 240         50 651

59 652  60 897       83 292        107 703

Çıkan

–          30 769         45 670        85 651

2136     28 633        43 534        83 515

23 485     7284        22 185        62 166

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 38 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-38
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-38

4) Erdem 76 805 ile 15 349 sayılarını topladığında sonucu 91 144 bulmuştur. Erdem’in yaptığı toplama işleminde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

Var. 92 154 olacak.

5) Hesap makinesi ile 67 348 sayısından 36 593 sayısını çıkaran Muhsin eksilen sayının binler basamağını yanlışlıkla 3 olarak yazdığını fark ediyor. Muhsin’in bulduğu sonuçla gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır?

Gerçek Sonuç= 67 348 – 36 593 = 30 755

Muhsin’in bulduğu = 63 348 – 36 593= 33 755

Fark= 33 755- 30 755= 4000

6) Yanda verilen işlemin sonucunu Tuna toplananları en yakın onluğa, Ada en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediyor. İki arkadaşın tahminlerini bularak karşılaştırınız. Hangisinin sonucu gerçek sonuca daha yakın çıkmıştır?

Tuna

 

7) Kutular arasındaki toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını uygun olan boşluklara yazınız.

8) Karpuz yüklü bir kamyonun kütlesi 44 658 kilogramdır. Kamyondaki karpuzların kütlesi 32 439 kilogram olduğuna göre kamyonun karpuz yüklenmeden önceki kütlesi kaç kilogramdır?

44 658 – 32 439 = 12 219 kg

9) Hayriye, Fatma ve Ayşe’nin yaşları toplamı 78’dir. Hayriye grubun en büyüğüdür. Fatma 30 yaşındaki en büyük grup üyesinden 7 yaş küçüktür. Her birinin yaşlarını bulunuz.

Fatma= 30 – 7 = 23

Hayriye= 30

Fatma= 78 – 30 – 23 = 78 – 53 = 25

10) “Annem 34, ben 10 yaşındayım. Babam, annemden 8 yaş büyük olduğuna göre babam kaç yaşındadır?” problemini çözünüz. Problemin çözümünde kullanmadığınız veri oldu mu?

Babanın Yaşı= 34+8=42

Çocuğun Yaşı.

11) 7814 + 5278 işleminin sonucunu Kübra toplananları en yakın binliğe, Ersin en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediyor. İkisinin bulduğu sonuçları gerçek sonuçla karşılaştırınız. Kimin tahmini gerçek sonuca daha yakındır? Neden?

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 39 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-39
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-39

12) Mangala, bir Türk zeka ve strateji oyunudur. İki kişi ile oynanır. Oyun tahtası üzerinde karşılıklı altışar adet olmak üzere 12 küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazine bulunmaktadır. Bir ortaokulda 64 öğrencinin katıldığı mangala turnuvası düzenlenecektir. Turnuva eleme usulüne göre yapılacaktır. Yani bir oyun kaybeden oyuncu turnuvadan elenecektir. Buna göre şampiyonu belirlemek için kaç müsabaka yapılmalıdır?

13) Çocuk odası için dolap, yatak ve masa almak isteyen Şahin ailesi, bu iş için 4000 lira bütçe ayırmıştır. Almak istedikleri ürünlerin fiyatları yandaki tabloda verilmiştir.

a) Yanda verilen ürünlerin toplam fiyatının 1780 yaklaşık kaç lira olduğunu tahmin ediniz.
b) Ailenin ayırdığı bütçe bu ürünleri almak için yeterli midir?

14) Aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi gerçek sonuçlarla karşılaştırınız.

15) Aralık 2016 istatistiklerine göre Marmaray istasyonlarındaki günlük ortalama yolcu sayısı yanda verilen tabloda gösterilmiştir. Buna göre Marmaray istasyonlarını kullanan toplam ortalama yolcu sayısını tahmin ediniz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 40 Cevapları

1) Aşağıda verilen işlemleri zihninizden yapınız. Kullandığınız yöntemleri belirtiniz.
a) 49 + 31 = Sayıları onluk ve birliklerine ayırırım.

40+30=70

9+1=10

70+10=80

b) 54 + 26 = Sayıyı onluk ve birliklerine ayıralım

54=50+4

26=20+6

50+20+6+4=80

c) 451 – 9 = Çıkan sayıyı 10 tamamlayalım, ikisine de 1 ekleyelim.

452-10= 442

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 45 Cevapları

1) Aşağıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini uygun stratejilere göre zihinden yapınız. İşlem adımlarını ve sonuçlarını yazınız.

a) 48 +36= 48 + 40 = 88-4= 84

b) 39 + 25 = 40 + 20 = 60+4=64

c) 16 + 29 + 34 = İlk 16 ve 34 toplanır. Çünkü birlikleri 10 yapıyor.

16+34+29=50+29=79

ç) 53 – 25 = 53-20=33-5=28

d) 76 – 37 = 76 – 40 = 36 + 3 = 39

2) Yanda verilen zihinden toplama işleminde toplananları ve uygulanan stratejiyi bulunuz. Bu işlemi siz de kendi stratejinizle yapınız.

toplananlar sayılar 34 ve 29

Strateji olarak 2. Sayıyı onluk ve birliklerine ayırarak diğer sayının üzerine eklemiş.

Benim Stratejim: 29 sayısına bir ekleyerek 10 katı yaparım. Çıkan sonuçtan eklediğim 1 sayısını eksiltirim.

34+30=64-1=63

 

3) Melike 45 + 18 işlemini zihninden yaparken yandaki adımları izlemiştir. Melike’nin izlediği adımlarda hata
var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

45 + 18

1. Adım 18+2=20

2. Adım 45+20=65

3. Adım 65+2= 67 Bu Adımda hata var. 65-2=63 olmalıydı.

4) Zihninden çıkarma işlemi yapan Halil’in işlem adımları yanda verilmiştir. Buna göre Halil hangi sayılarla çıkarma işlemi yapmıştır?

1. adım: 48 = 40 + 8
2. adım: 72 – 40 = 32
3. adım: 32 – 8 = 24

48 sayısını onluk ve birliklerine ayırmış daha sonra diğer sayıdan çıkardığına göre

72-48

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 46 Cevapları

1) Aşağıda verilen işlemleri yapınız.

57.23=1311

756.3= 2268

507.68= 34 476

2) Bir mağazada tanesi 45 lira olan gömleklerden 125 tane satılmıştır. Mağaza bu satıştan yaklaşık kaç lira gelir elde etmiştir? Tahmin ediniz. Bulduğunuz sonucu mağazanın elde ettiği gelir ile karşılaştırınız.

50. 100=5000 L Tahminim

45.125=5625 L Gerçek Sonuç 

Aradaki fark 5625-5000=625 L

3) Aşağıdaki çarpma işlemlerinde şekillerin yerine gelmesi gereken rakamları bulunuz.

Yıldız Yerine=3

Δ=3

Ο=3

Kare=2

Beşgen Yerine=6

Altıgen Yerine=5

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 47 Cevapları

4) Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. İşlemleri yaparak tahminlerinizle karşılaştırınız.
a) 52 x 7 =

50. 10=500 Benim tahminim

52.7=364 Gerçek Sonuç

Fark 500-364=136

b) 78 x 4 =

78.10=780/2=390 Benim Tahminim

78.4=312

Fark 390-312=78

5) Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız.
a) 159 x 10 =1590

b) 508 x 100 =50 800

c) 23 x 1000 =23 000

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 56 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-56
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-56

Araştırınız ve Düşününüz

Yanda verilen çarpma işlemini daha önce gördünüz mü?
Uzak Doğu’da kullanılan bu çarpma işleminin nasıl yapıldığını araştırınız. Yanda hangi sayıların çarpımı verilmiştir? Bulunuz.

O şekilde kesişen çubukların çarpımı çubukların kesiştiği nokta sayısını veriyor.

Örneğin sağ üstte 2 çubuk 1 çubukla kesişmiş(2.1) toplam kesişme nokta sayısı (2) işlemin sonucunu veriyor.

Örneğin sol üstte 3 çubuk 2 çubukla kesişiyor. Toplam 6 kesişen nokta oluyor. 3.2=6

1) Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız.

a) 492.22= 10 824

b) 671.365=244 915

c) 768.305=234 240

d)256.149= 38 144

2) Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını uygun boşluklara yazınız.

3) Her gün düzenli olarak 11 kilometre yürüyen Hatice 4 haftada toplam kaç kilometre yol yürümüş olur?

4) Kutular arasındaki işlemlere uygun olarak sonuçları bulunuz.
İlgili kutulara yazınız.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 57 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-57
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-57

5) Bir kalem fabrikasında hazırlanan her bir kolide 12 kutu vardır. Her bir kutunun içinde 36 adet kalem bulunmaktadır. Bu fabrikadan 32 koli satın alan bir kişi kaç adet kalem satın almıştır?
6) Her bir satış sorumlusunun 8 farklı üründen sorumlu olduğu bir mağazada toplam 63
satış sorumlusu bulunduğuna göre bu mağazada en çok kaç farklı ürün vardır?
7) Veysel 748 x 109 işlemini yandaki gibi yapmıştır. Veysel’in
yaptığı işlemde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.                8) Aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahmininizi gerçek sonuçla karşılaştırınız.                                  9) Aşağıda verilen işlemleri uygun stratejilere göre zihinden yapınız. İzlediğiniz adımları yazınız.                                        10) İki yolcu otobüsü firmasının bilet fiyatları ve yolcu kapasiteleri
yandaki tabloda verilmiştir. Otobüsler tam dolu şekilde sekizer sefer yaptıklarında hangi otobüs firmasının geliri daha fazla olur?11) Sami 43 x 12 işlemini yanda verilen tablodaki gibi zihninden yapmıştır. Sami’nin yaptığı işlemde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 58 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-58
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-58

1) Aşağıda verilen işlemleri yapınız.

2) Aşağıdaki işlemlerde verilmeyenleri bulunuz.

3) Fiyatı 968 lira olan cep telefonunu 8 taksitle ödeyecek olan Bilge’nin ödeyeceği aylık taksit miktarı kaç liradır?

4) Aşağıdaki bölme işlemlerini kısa yoldan yapınız.
a) 37 200 ÷ 10 = b) 147 000 ÷ 1000 = c) 27 400 ÷ 100 =

 

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 70 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-70
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-70

1) Aşağıdaki işlemleri yapınız.                                                     a) 575 ÷ 25 b) 8932 ÷ 28 c) 4992÷ 24 ç) 729÷ 3
2) Kutular arasındaki işlemlere göre sonuçları bularak ilgili kutulara yazınız.                                                                     3) 9936 ÷ 48 işlemini yandaki gibi çözen bir öğrencinin
işleminde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
4) 1975 kilogram buğday 30 kilogramlık çuvallara doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç tane çuval gereklidir?                                  5) Aşağıdaki işlemlerde şekillerin yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz.
6) Yandaki tabloda iki marketteki aynı ürünlerin fiyatları gösterilmiştir. 12 paket peçete ve 20 litre su için en az kaç lira ödeme yapmak gerekir?                                                          7) 18 elmayı 4 arkadaş eşit olarak paylaştıklarında her birinin payına ne kadar elma düşer?

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 71 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-71
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-71

8) Aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahminleriniz ile gerçek sonuçları karşılaştırınız.                        9) Aşağıda verilen işlemleri uygun stratejilere göre zihinden yapınız. İşlem sonucunuzu ve izlediğiniz adımları yazınız.          10) Aşağıda verilen problemlerin çözümlerini yapınız.
a) Melike ve ailesi bir gezi turu kapsamında günde 90 kilometre yol giderek 15 günde farklı şehirleri ziyaret ettiklerine göre kaç kilometre yol gitmişlerdir?
b) Neriman ve ailesi bir gezi turu kapsamında her gün eşit mesafede yol alarak 20 günde toplam 2220 kilometre yol gitmişlerdir. Buna göre bir günde kaç kilometre yol gitmişlerdir?11) Mevcudu 38 olan bir sınıftaki öğrenciler 9 kişilik takımlar oluşturarak yakan top oynayacaklardır. Buna göre kaç takım oluşturulur?
12) 73 tane kitap sırasıyla İnci, Gonca ve Canan’a birer birer paylaştırılıyor. Paylaştırma işlemi kitaplar bitene kadar sürüyor.
Buna göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
a) En çok kitabı ……………… almıştır.
b) Canan ……………… tane kitap almıştır.
c) Eşit sayıda kitap alabilmeleri için en az ……………… tane daha kitap dağıtılmalıdır.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 78 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-78
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-78

1) Aşağıda verilen tablodaki boşlukları doldurunuz.                    2) Üç katlı bir apartmanın her katında 3 daire, her dairede 3 oda vardır. Toplam oda sayısını gösteren üslü ifadeyi yazarak değerini bulunuz.                                                                                3) “9’un küpünün değerini bulunuz.” ifadesini yanda verilen
tablodaki gibi çözen Hatice’nin çözümünde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.                                                                     4) Bir at çiftliğinde 13 tane ahır ve her ahırda 13 tane at olduğuna göre bu çiftlikteki toplam at sayısını üslü ifade olarak göstererek çiftlikte kaç at olduğunu bulunuz.
5) 42 ile 4 x 2 işlemlerini modelleyerek sonuçlarını karşılaştırınız.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 82 Cevapları

Araştırınız Düşününüz

Parantez içindeki işlemin önceliğine nasıl karar verilmiştir?

Eğer parantez içindeki işlem önce yapılmazsa 4 işlemde öncelik sırası çarpma ve bölme işlemindedir. Ama paranteze alarak toplama ve çıkarma işlemini de öncelikte öne geçirebiliriz.

Sıra Sizde

1) Aşağıda verilen işlemleri yapınız.                                     a) (146 + 24) ÷ 5 = 170÷5=36

b) 48 – (6 x 3) = 48-18=30

c) 42 + (75 – 36) = 42+39=81

ç) (12 x 6) ÷ 24 = 72÷24=3 

2) Aşağıda verilen işlemleri kontrol ediniz. Hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.                                                             a) 2 x (5 + 9) = 10 + 9 =19 Hata Var. İlk Olarak parantez içi yapılır. 2 x 14= 28

b) (12 + 16) ÷ 4 = 28 ÷ 4 = 7 Hata Yok.

c) 78 – (4 x 5) = 74 x 5 = 3703)  Hata Var. İlk Önce Parantez içi yapılır.  78 – 20= 58

3) Aşağıda verilen eşitliklerin doğru olması için parantezleri uygun yerlere yerleştiriniz.
a) 3 x 18 – 12 = 18   3 x (18-12)

b) 4 x 8 + 9 = 68      4 x (8 +9)

c) 60 ÷ 15 + 5 = 3   60 ÷ (15 + 5)

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 83 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevaplar-Sayfa-83
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevaplar-Sayfa-83

4) Aşağıda verilen işlemler ile sonuçlarını eşleştiriniz.                 5) Aşağıda verilen işlemlere uygun birer problem kurunuz.        a) 3 x 4 + 2
b) 3 x (4 + 2)                                                                         6) Hesap makinesinde aşağıdaki işlemleri yapan Fatma, aynı sayılarla bölme ve toplama işlemleri yaptığı halde iki farklı sonuç bulmuştur.                                                                              7) Verilen sonuçların doğru olması için boşluklara uygun işlem işaretlerini yazınız.                                                                  8) Aşağıdaki işlemlerde şekillerin yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 86 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-86
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-86

1) Aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz.                      2) Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış modellerde boyalı bölgelerin temsil ettiği kesirleri
yazınız.                                                                                  3) Aşağıdaki karşılaştırmalardan doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’ yazınız.                                                     4) Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış sayı doğrularında gösterilen harflere karşılık gelen
kesirleri yazınız.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 91 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevaplar-Sayfa-91
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevaplar-Sayfa-91

Sıra Sizde

1) Aşağıdaki tam sayılı kesirleri bileşik kesirler ile ifade ediniz.      2) Aşağıdaki bileşik kesirleri tam sayılı kesirler ile ifade ediniz.      3) Aşağıdaki boşluklara ‘‘<’’ ve ‘’>’’ sembollerinden uygun olanı yazınız.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 92 Cevapları

Hazır Mıyız?

1) Aşağıda eş parçalara ayrılmış şekillerdeki boyalı kısımları ifade eden kesirleri yazınız ve sıralayınız.

1. Şekil 7/8          2. Şekil 3/8    3. Şekil 4/8                             2) 11/8, 3/8, 7/8 kesirlerini sayı doğrusunda gösteriniz. Bütüne ve yarıma en yakın olan kesirleri belirleyiniz.

11/8 1 ile iki arasını 8’e böleriz. 1’den 3 parça ileri saydığımızda 1 tam 3/8 olur.

3/8 kesri 0 ile 1 arasını 8’e böleriz. 0’dan üç parça ileride.

7/8 kesri 0 ile 1 arasını 8’e böleriz. 0’dan yedi parça ileride.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 98 Oyun Zamanı

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-98
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-98

Denk Kesirleri Boyayalım                                               Aşağıdaki karelerden oluşan kâğıtta 1/2 ve 1/3 kesirlerine denk olan kesirlerin bulunduğu kareleri boyayınız.
Bulduğunuz şekli arkadaşlarınızla karşılaştırınız.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 102 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-102
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-102

Sıra Sizde                                                                              1) Aşağıdaki kesirlere denk olan iki kesir yazınız.                       2) Aşağıda verilen kesirleri en sade hâliyle eşleştiriniz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 103 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevaplar-Sayfa 103
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevaplar-Sayfa 103

3) Aşağıdaki eşitliklerin sağlanabilmesi için yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz.                                                         4) Aşağıda verilen eş parçalara ayrılmış şekilleri denk kesirler belirtecek şekilde boyayınız.                                                     5) Eşit büyüklükteki pastalardan muzlu olan 8 eş dilime, çikolatalı olan 6 eş dilime, çilekli olan 12 eş dilime ayrılmıştır. Defne muzlu pastadan 2 dilim, Can çikolatalı pastadan 2 dilim, Ece de çilekli pastadan 2 dilim yediğine göre en fazla pastayı kim yemiştir?      6) Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.            7) Aşağıdaki sıralamaları inceleyiniz. Hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Safa 107 Cevapları

5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-107
5.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Cevapları-Sayfa-107

1) Aşağıda verilen sayıların istenen kesir kadarını bulunuz.         2) Tolga 50 sorunun sorulduğu bir sınavda soruların /5’ini yanlış cevaplamıştır. Tolga’nın kaç soruyu yanlış cevapladığını bulunuz. 3) 120 kg domatesin 3/8’ü satıldığında geriye kaç kilogram domates kalır?                                                                        4) 80 sayısının 5/8’ini yandaki gibi bulan bir öğrencinin çözümünde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.                      5) Aşağıda basit kesir kadarı verilen çoklukların tamamını bulunuz.                                                                                6) Murat maaşının 3/11’ünü arkadaşına borç vermiştir. Borç verdiği miktar 900 lira olduğuna göre Murat’ın maaşı kaç liradır? 7) Bir bahçenin yarısı çiçek dikmek için ayrılmıştır. Çiçek dikmek için ayrılan kısmın 3/5’üne gül dikilmiştir. Gül dikili olan alan 630 metrekare olduğuna göre bahçenin tamamı kaç metrekaredir?    8) Melek 320 sayfalık kitabının ilk hafta 3/10’ünü, ikinci hafta ise kalan sayfaların 1/4’ini okuyor. Buna göre Melek’in okumadığı sayfa sayısı kaçtır?

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Değerlendirme Soruları Safa 108,109,110 Cevapları

1 C
2 C
3 D
4 B
5 D
6 C
7 C
8 B
9 D
10 C
11 C
12 C
13 B
14 D
15 A
16 A

Umarım 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite soru ve çözümleri okul başarınızı arttırmada etkili olur. Bize anlamadığınız tüm yerleri ve soruları yorumlar kısmından yazabilirsiniz.

Sayfamızı arkadaşlarınıza da tavsiye ederek bize destek olabilirsiniz.

9 YORUMLAR

  • Sayfa 96 okulda yapılması gereken kısım ama biz yardımcı olalım.Aşağıdaki kesirlere denk olan birer kesir yazalım.
   Kesirleri istediğimiz sayılarla genişleterek denk kesirler oluşturalım.
   a)
   7/10 = 7 x 2
   10 x 2 = 14/20
   b) 13/9 = 13 x 3
   9 x 3 = 39/27
   c) 1 1/4 = 1 1 x 4
   4 x 4
   = 1 4/16 veya 20/16

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here