Ana sayfa 5. Sınıf 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları MEB Yayınları 2017-2018

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları MEB Yayınları 2017-2018

0
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları yazımızda Ortaokul İngilizce 5 Ders Kitabı UNIT 4 MY DAİLY ROUTİNE temasında geçen tüm etkinliklerin çözümlerini bulabilirsiniz.

2017-2018 eğitim-öğretim yılı MEB Yayınları 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları yazımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

5 sınıf İngilizce ders kitabı cevapları 4. Ünite 2017 2018 cevapları alanında uzman İngilizce Öğretmenimiz tarafından hazırlanmıştır.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları

2017 2018 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları  yazımızın bu bölümünde 4. ünitede ders kitabında geçen alıştırmaların cevapları bulunmaktadır.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60 – Etkinlik 1a, 1b

Sayfa 60 – Aktivite 1 – a.  Look at the activities. Which ones do you do every day? (Faaliyetlere bakın. Her gün hangilerini yapıyorsunuz?)

I brush my teeth every day.

I see a movie every day.

I go shopping every day.

I comb my hair every day.

I do my homework every day.

I read a book every day.

Sayfa 60 – Aktivite 1 – b. Match the pictures with the activities.

1. e

2. f

3. b

4. g

5. j

6. a

7. h

8. c

9. i

10. d

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61 – Etkinlik 2a, 2b

Sayfa 61 – Aktivite 2 – a. What is the picture story about? (Resimli hikaye ne hakkında?)

It is about Jill’s daily routine.

Sayfa 61 – Aktivite 2 – b. Read the story and complete the sentences. (Hikayeyi okuyun ve cümleleri doldurun.)

1. Jill gets up early every day.
2. She goes to school by car with his father every morning.
3. She has six classes a day.
4. She has lunch at the school canteen.
5. She gets back home and does her homework after school.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62 – Etkinlik 3a, 3b

Sayfa 62 – Aktivite 3 – a. Read the text below and write the time. (Aşağıdaki metni okuyun ve saati yazın.)

Sırasıyla:

It is quarter past twelve.

It is half past eight.

It is quarter to eight.

It is seven o’clock.

Sayfa 62 – Aktivite 3 – b. Read Daisy’s daily routine again and number the pictures. (Daisy’nin günlük rutini tekrar okuyun ve resimleri numaralayın.)

Resimlerin durumuna göre:

2 4 1
5 3 6

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 63 – Etkinlik 4a, 4b, 4c

Sayfa 63 – Aktivite 4 – a. Look at the picture below and answer the questions. (Aşağıdaki resme bakın ve soruları cevaplayın.)

What is the boy doing in the picture?

He is having breakfast alone.

What time is it?

It is 7 o’clock.

What do you have for breakfast?

I have cheese, olives, an egg and tea for breakfast.

Sayfa 63 – Aktivite 4 – b. Listen to the recording and order Ted’s daily activities.

Sırasıyla: 4, 5, 7, 1, 6, 3, 2, 8

Sayfa 63 – Aktivite 4 – c. Listen to the recording again and answer the questions.

1. What time does Ted get up?

He gets up at half past six.

2. Does he go to school at eight o’ clock?

Yes, he does.

3. What time do his classes start?

They start at half past eight.

4. Does he have lunch at half past one?

No, he doesn’t.

5. What time does he go to bed?

He goes to bed at around 11 o’clock.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 64 – Etkinlik 5a, 5b

Sayfa 64 – Aktivite 5 – a. Read the text and write the names of the people.

1. Lena

2. Peter

3. Jack

Sayfa 64 – Aktivite 5 – b.  Read the text again and answer the questions.

1. What time does Peter wake up on weekdays?

He wakes up at half past 6 on weekdays.

2. What do his parents have for breakfast?

They love cheese and chips for breakfast.

3. Does Peter go to school by car?

No, he doesn’t.

4. Who goes to work by train?

His father, Jack goes to work by train.

5. Where does Peter have lunch?

He has lunch at school.

6. What time does Peter get back home?

After school he arrives home at about half past three.

7. When do they watch TV?

They watch TV in the evenings.

8. What does Peter do with his cousins?

He goes online with his cousins and they play computer games.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 65 – Etkinlik 6a, 6b

Sayfa 65 – Aktivite 6 – a. Listen to the dialogue about Kate’s daily routine and choose the correct pictures.

Resimlerin durumuna göre:

Sayfa 65 – Aktivite 6 – b. Listen to the dialogue again and write the time. 

Get up: 7:00

Have breakfast: 7:30

Arrive at school: 8:00

Get back home: 15:00

Do homework: 16:00

Watch TV: about 18:00

Have dinner: 19:00

Go to bed: 22:30

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66 – Etkinlik 7, 8a, 8b

Sayfa 66 – Aktivite 7. Work in pairs . Ask and answer questions about Tim’s daily routine. 

Örnek diyaloglar:

A: When does he wake up early?

B: On weekdays.

A: Does he play the guitar every day?

B: No he doesn’t. He plays the guitar only on Saturdays.

A: What does he do on Fridays and Sundays?

B: He watches a movie.

A: Does he have a shower every day?

B: No he doesn’t. He has a shower three times a week.

A: When does he go to the pool?

B: On Saturdays.

A: When does he sleep late?

B: On Friday and Saturday nights.

Sayfa 66 – Aktivite 8 – a. Aswer the questions. Then walk around the class and complete the table. (Soruları cevapla. Sonra sınıfta dolaşın ve tabloyu tamamlayın.)

Sayfa 66 – Aktivite 8 – b. Talk about the table.

I get up at seven o’ clock but my friend ……

Saat sekizde kalkıyorum ama arkadaşım .Kaçta kalkıyorsa yaz....

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 67 – Etkinlik 9, FUN TİME

Sayfa 67 – Aktivite 9. Read the dialogue and put the sentences into the correct places.

Clara : Hello, Sam. 1)How are you doing?
Sam : I feel sleepy. It is very early.
Clara : Really? 2)What time do you get up?
Sam : At 9:30. My school starts in the afternoon.
Clara : That’s great. How many classes do you have a day?
Sam : 3)Seven. The school finishes at five o’ clock.
Clara : 4) Do you have a plan after school today?
Sam : No, not really.
Clara : There is a tennis match on TV. 5)Let’s watch it together.
Sam : Great idea. See you.
Clara : 6)Take care. Bye

Sayfa 67 – Fun Time. 

Choose numbers from 1 to 100 and write into the spaces.
• Say a number in turns.
• Cross the numbers you hear.
• When you complete all your numbers,
say “DONE”.

1’den 100’e kadar sayıları seçin ve boşluklara yazın.
• Sırayla bir sayı söyleyin.
• Duyduğunuz sayıları çaprazlayın.
• Tüm numaralarınızı tamamladığınızda,
“Bitti” deyin.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69 – PROJECT

Sayfa 69 – Project. Choose a famous person. Do a research about his / her daily routine and tell it to your friends. (Ünlü birini seçin. Günlük rutini hakkında bir araştırma yapın ve arkadaşlarınıza söyleyin.)

Bart Simpson gets up at seven o’clock. He has a shower, gets dressed and has breakfast. He goes to school by school bus. His lesson starts at eight o’clock. He has lunch at the school canteen. He arrives home at a quarter past four and does his homework. He has dinner with his family at eight o’clock and he goes to bed at half past nine.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 70 – LET’S PRACTICE Etkinlik 1

Sayfa 70 – Aktivite 1. Match the pictures with the sentences.

1. c

2. g

3. a

4. f

5. e

6. b

7. d

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 71 – Etkinlik 2a, 2b

Sayfa 71 – Aktivite 2 – a. Answer the questions and complete the timetable for yourself.

Örnek Cevaplar:

Get up: 7:30

Go to school: 8:00

Have lunch: 12:30

Come back home: 15:30

Have dinner: 18:00

Go to bed: 22:00

Sayfa 71 – Aktivite 2 – b. Look at your answers in Activity 2a. Draw and write the time. (2a’daki cevaplarınıza bakınız. Zamanı çizin ve yazın.)

Örnek Cevaplar:

07:30 – It is half past seven am.

08:00 – It is eight o’clock am.

12:30 – It is half past twelve pm.

15:30 – It is half past three pm.

18:00 – It is six o’clock pm.

22:00 – It is ten o’clock pm.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72 – Etkinlik 3a, 3b

Sayfa 72 – Aktivite 3 – a. Match the words and paint two parts with the same color. (Kelimeleri eşleştirin ve iki parçayı aynı renkle boyayın.)

a. watch   –   a movie

b. get      –    up early

c. have    –    a shower

d. comb   –   hair

e. play    –    chess

f. go       –     online

g. leave    –   the school

h. come    –   back home

i. do         –    homework

Sayfa 72 – Aktivite 3 – b. Write the activities in activity 3 a under the correct pictures.

1. come back home

2. play chess

3. have a shower

4. go online

5. get up early

6. do homework

7. watch a movie

8. comb hair

9. leave the school

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73 – Etkinlik 4

Sayfa 73 – Aktivite 4. Complete the dialogue with the correct questions.

Sırasıyla:

What time do you go to bed?

What do you have for breakfast?

How do you go to school?

What do you do after school?

Do you watch TV?

What do you do in the evenings?

What time do you go to bed?

Umarım MEB yayınları 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları yazımız siz değerli öğrencilerimizin ders başarısına katkı yapar.

Bize yorumlarınızla destek olmayı unutmayın.

Bizi Facebook, İnstagram, Google+ gibi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları MEB Yayınları, Ders Kitabı Hakkında Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz…

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here