Ana sayfa 5. Sınıf 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Cevapları MEB Yayınları 2017-2018

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Cevapları MEB Yayınları 2017-2018

4
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Cevapları Meb Yayınları 2017-2018

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Cevapları  yazımızda: 2017 2018  Eğitim Öğretim Yılında Ortaokul 5. sınıflarda okutulan MEB Yayınları’na ait ders kitabı UNIT 3 GAMES AND HOBBİES  ünitesinde geçen alıştırmaların cevaplarını bulacaksınız.

2017 2018 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Cevapları  yazımızda cevapların öğrenciye göre değiştiği bölümlere dikkat edin. Her bölüm sayfa ve aktivite numarası ile birlikte verilmiştir.

MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabının tüm ünite cevaplarına 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları yazımızdan ulaşabilirsiniz.

2017 2018 . Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 3. Ünite  yazımızda gördüğünüz hatalar varsa lütfen yorumlar kısmında belirtiniz.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Cevapları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44 – Aktivite 1a, 1b

1. a) Answer the questions.

Do you know these activities?

* Yes, I do. There are pictures of the activities.

Which ones do you like?

* I like playing hopscotch, dodgeball. I also like skipping rope, riding a bike and taking photos.

b) Listen to the sounds and tick the ones you hear.

Dinleme parçasında geçenler:

Ride a horse

Skip rope

Play table tennis

Take photos

Ride a bike

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45 – Aktivite 2a, Aktivite 2b, 2c

2. a) Listen to the people and match them with their favorite activities.

Harry – c. playing marbles

Lisa – d. hide and seek

Mark – b. camping

Beste – a. blind man’s buff

b) Listen to the recording again and complete the table.

  Harry Lisa Mark Beste
Country Denmark Britain Germany Türkiye
Age 14 13 15 14
Likes Playing soccer and marbles Playing hide and seek Going camping, playing dodge ball Playing blind man’s buff
Dislikes Playing hopscotch Playing tag Playing checkers Riding a horse

 

c) Complete the sentences about Harry and talk about the other people above.

Harry is from Denmark and he is Danish.

He is fourteen.

He likes playing soccer and marbles but he doesn’t like playing hopscotch.

Lisa is from Britain and she is British. She is thirteen. She likes playing hide and seek but she doesn’t like playing tag.

Mark is from Germany and he is German. He is fifteen. He likes going camping and playing dodge ball doesn’t like playing checkers.

Beste is from Türkiye and she is Turkish. She is fourteen. She likes playing blind man’s buff but she doesn’t like riding a horse.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 46 – Aktivite 3a

3. a) Read the speech bubbles and put a tick (4) for the
activities the children like or a cross (8) for the ones they
dislike.

  Leo Carla Kerem
Collecting stamps
Ice skating
Playing soccer X
Sculpting X
Swimming X

 

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47 – Aktivite 3b, c

b) Walk around the class and find someone who likes or dislikes the activities in the table.

Tablodaki aktiviteler:

Camping, fishing, hiking, playing dodgeball

Örnek diyalog:

A: What are your favourite activities?

B: I like going camping and hiking. What about you?

A: I don’t like them, but I like playing dodge ball. My favourite activity is going fishing.

B: I don’t like playing dodge ball.

c) Talk about your friends. ( Arkadaşlarınız hakkında konuşun.)

Elif don’t like playing football. Elif like playing voleyball. 

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48 – Aktivite 4

4. Match the statements with the activities.

1. d

2. a

3. e

4. c

5. b

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 49 – Aktivite 5a, Aktivite 5b

5. a) Match the activities with the pictures.

1. f

2. c

3. a

4. e

5. d

6. b

b) Complete the sentences about your hobbies.

I like playing hopscotch.

I don’t like playing blind man’s buff.

I am good at skipping rope.

I am bad at sculpting.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 50 – Aktivite 6a, Aktivite 6b

6. a) Listen to the people and choose the correct words.

Akira: Japan, like, origami

Julia: dodge ball, can’t

b) Complete the dialogues with suitable questions.

1. Where are you from?

2. Do you like chess?

3. Can you do origami?

4. Do you like dodge ball?

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 51 – Aktivite 7a, Aktivite 7b, Aktivite 7c

7. a) Read the dialogue and tick the activity they choose. ( Diyalogu oku ve onların seçtiği aktiviteye işaret koy.)

√  Hiking

b) Read the dialogue again and complete the sentences.

1) Pam hates blind man’s buff.
2) Pam can’t play table tennis well.
3) Zack isn’t good at chess.
4) Zack loves hiking.

c) Change the words in red and act out the dialogue. (Kırmızı sözcükleri değiştirin ve diyalogo yapın.)

Sırasıyla: marbles, marbles, dodge ball, playing tag, doing origami

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 53 – Project

Prepare a poster about a popular game in your country. (Ülkenizdeki popüler bir oyun hakkında poster hazırlayın.)

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54 – Aktivite 1

LET’S PRACTICE!

Activity 1. Match the pictures with the activities.

1. f

2. b

3. a

4. h

5. e

6. i

7. d

8. c

9. g

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55 – Aktivite 2, Aktivite 3

Activity 2. Circle the correct word. (Doğru kelimeleri yuvarlak içine alın.)

Ride a bike

Do puzzles

Play marbles

Go fishing

Activity 3. Read the dialogue and write “True” or “False”.

1. Linda doesn’t play computer games. True
2. Buse hates skipping rope. False
3. Buse can’t climb mountains. True
4. Linda can swim well. True
5. Linda loves checkers. True

 

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 56 – Aktivite 4

Activity 4. Match the speech bubbles.

1. d

2. g

3. a

4. f

5. b

6. c

7. e

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57 – Aktivite 5a, Aktivite 5b, Aktivite 6

Activity 5. a) Find the hobbies and games.

5. Sınıf Ders Kitabı 3. Ünite Cevapları Sayfa 57 5a bulmaca
5. Sınıf Ders Kitabı 3. Ünite Cevapları Sayfa 57 5a bulmaca

b) Write the extra letters and find the hidden sentence. (Harfleri yaz ve gizli cümleyi bul)

SKIPPING ROPE IS FUN

Activity 6. Write about the games / hobbies you like and dislike.

I like playing hopscotch, but I don’t like playing blind man’s buff, hide and seek or dodge ball. They are outdoor games.

I like playing domino, chess and doing origami, but I don’t like doing puzzles. They are indoor games.

Umarım Meb yayınları 5. Sınıf Ders Kitabı 3. Ünite Cevapları yazımız siz değerli öğrencilerimizin ders başarısına katkı yapar.

Bize yorumlarınızla destek olmayı unutmayın.

Bizi Facebook, İnstagram, Google+ gibi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

4 YORUMLAR

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here